Regulamin

Regulamin rozgrywek krośnieńskiej ligi futsalu
Meblostyl Liga Halowa sezon 2021/2022

 

1. Organizator/ Partner
2. Miejsce rozgrywek/ Terminarz rozgrywek
3. Warunki uczestnictwa
4. Regulamin gry
5. Punktacja
6. Kolejność
7. Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie
8. Komisja Ligi
9. Nagrody
10. Sprawy różne
11. Definicje pojęć
12. RODO

Organizator:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim

Sponsor tytularny:

Meblostyl. Producent Mebli /Krosno Odrzańskie/ 

  1. Organizator/ Sponsor

 1.1 Organizatorem Meblostyl Ligi Halowej w skrócie (MLH) jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.

1.2 Sponsorem tytularnym jest firma Meblostyl. Producent Mebli w Krośnie Odrzańskim.

  1. Miejsce rozgrywek/ Termin rozgrywek

 2.1 Rozgrywki MLH odbywać się będą w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Pułaskiego 3 w Krośnie Odrzańskim. W szczególnych przypadkach miejsce może zostać zmienione.

2.2 Rozgrywki odbywają się od 24 listopada 2021 r. do marca 2022 r.

2.3 Terminarz poszczególnych kolejek opracowuje Organizator. Terminarz stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

  1. Warunki uczestnictwa

 3.1 Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty za udział w rozgrywkach ligi w wysokości 650,00 zł (słownie: sześćsetpięćdziesiąt złotych) na konto:

Santander Bank Polska numer konta 51 1090 1551 0000 0001 0677 3876,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.

W tytule należy wpisać „Liga Halowa”. Wpłaty można również dokonać podczas zebrania organizacyjnego lub w godzinach pracy sekretariatu OSiR. Płatności należy dokonać najpóźniej przed inauguracją ligi lub po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem do drugiej kolejki MLH sezon 2021/22.

3.2 W rozgrywkach Meblostyl Ligi Halowej mogą brać udział zawodnicy zarejestrowani i nie zarejestrowani w Okręgowych Związkach Piłki Nożnej. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest:

3.2.1 pisemne zgłoszenie zawodników wraz z podaniem danych wymaganych przez Organizatora,

3.2.2 akceptacja regulaminu rozgrywek Meblostyl Ligi Halowej na sezon 2021/2022.

3.3 Każda drużyna składa się z maksymalnie 14 (czternastu) zawodników, tj. czterech w polu plus bramkarz plus rezerwowi. Wszyscy zawodnicy muszą być zgłoszeni do Organizatora najpóźniej do dnia 12.11.2021 r. /piątek/. Dopuszcza się dopisanie/wymianę maksymalnie jednego zawodnika do listy startujących do piątej kolejki włącznie.

3.4 Drużyna może zgłosić maksymalnie PIĘCIU zawodników zrzeszonych, tj. w lidze okręgowej i wyższych klasach rozgrywkowych. Drużyna zgłaszająca powinna dostarczyć listę zawodników zgłoszonych do rozgrywek  ligi okręgowej lub wyższej w systemie Extranet (wyciąg). Poinformowanie organizatora o grze zawodników z wyższych klas rozgrywkowych należy do kierownika zespołu.
W przypadku zatajenia takiej informacji wobec drużyny zostaną wyciągnięte konsekwencje podjęte przez Komisję Ligi. Dopuszcza się zgłoszenie tylko jednego zawodnika młodocianego (rocznik 2006) i młodszy, jednak nie mniej niż 14 lat) w drużynie. Pozostali zawodnicy muszą być starsi. W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego uprawniająca do udziału w lidze dostarczona do organizatora przed pierwszą kolejką MLH. Dostarczenie zgody zawodnika niepełnoletniego do dnia inauguracji Meblostyl Ligi Halowej tj. 24.11.2021 r. jest obowiązkiem kierownika drużyny.

3.5  Zespoły zobowiązane są rozgrywać mecze ligi w jednakowych strojach z czytelnymi numerami. Bramkarz musi mieć strój kolorystycznie odmienny od reszty drużyny. Zalecana jest gra w ochraniaczach. 

  1. Regulamin gry

 4.1 W lidze obowiązują bramki o wymiarach 2x3m.

4.2 Czas trwania meczu wynosi 2×15 minut z przerwą na zmianę stron. (Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu rozgrywania spotkań).

4.3 Czas oczekiwania na drużynę przeciwną wynosi do pięciu minut od ustalonej godziny rozpoczęcia meczu.

4.4 W rozgrywkach dopuszcza się do udziału zawodników tylko w obuwiu halowym, które nie pozostawia śladów na nawierzchni.

4.5 Przed rozpoczęciem meczu kierownik/kapitan drużyny gospodarzy zobowiązany jest do przekazania sędziemu zawodów (do stanowiska w radiowęźle/ „gnieździe”) wypełnionego protokołu zawierającego aktualny skład drużyny. Zawodnicy nie biorący udziału w danym meczu muszą zostać wykreśleni.

4.6 Mecze odbywają się tylko piłką halową dostarczoną przez Organizatora o rozmiarze 4, niskie odbicie.

4.7 W lidze obowiązuje system rozgrywek grupowy – mecze każdy z każdym. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych drużyn Organizator może zarządzić rozegranie rundy rewanżowej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu rozegrania Meblostyl Ligi Halowej w sezonie 2021/22.

4.8 W zawodach udział biorą dwie drużyny, z których każda składa się z nie więcej niż pięciu zawodników, jeden z nich jest bramkarzem. Na boisku w tym samym czasie może przebywać w jednej drużynie maksymalnie tylko 3 (trzech) zawodników zrzeszonych. Obowiązek przestrzegania ustalonej liczby zawodników zrzeszonych na boisku należy do kapitana/kierownika zespołu. W chwili rozpoczęcia gry każda drużyna musi liczyć, co najmniej trzech zawodników. Jeżeli w przypadku wykluczeń zawodników (włączając bramkarza) drużyna liczy mniej niż 3 zawodników mecz zostaje zakończony i zakwalifikowany jako walkower na rzecz drużyny przeciwnej.

4.8.1 Jeżeli czterech zawodników gra przeciwko pięciu i zespół osłabiony traci bramkę, może uzupełnić skład.

4.8.2 Jeżeli obie drużyny mają po czterech zawodników w polu i zostaje zdobyta bramka, obydwie drużyny uzupełniają skład.

4.8.3 Jeżeli w składzie obu drużyn gra trzech zawodników i zostaje strzelona bramka, składy drużyn uzupełnia się tylko jednym zawodnikiem.

4.8.4 Ilość zmian podczas meczu jest nieograniczona (zasada zmian hokejowych). Zawodnik, który został zmieniony może powrócić na boisko jako rezerwowy zmieniający innego zawodnika.

4.9 Zmiana zawodników następuje z zachowaniem następujących warunków:

4.9.1 Zawodnik opuszczający boisko musi przekroczyć linię boczną w obrębie strefy zmian, swojej drużyny.

4.9.2 Zawodnik wchodzący na boisko musi uczynić to również w obrębie strefy zmian, ale nie wcześniej niż zawodnik schodzący przekroczy całkowicie linię boczną.

4.9.3 Bramkarz może zamienić się miejscami z zawodnikiem z pola.

4.10 Jeżeli podczas przeprowadzania zmiany, zawodnik rezerwowy wejdzie na pole gry zanim zawodnik schodzący je opuści:

4.10.1 gra powinna być przerwana,

4.10.2 zawodnik schodzący będzie ponaglany do opuszczenia boiska,

4.10.3 zawodnik rezerwowy zostanie napomniany (żółta kartka),

4.10.4 grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca gdzie była piłka w chwili przerwania gry. Jeżeli miało to miejsce w polu karnym rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca położenia piłki w chwili przerwania gry. 

4.11 Jeżeli podczas przeprowadzania zmiany zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko lub zawodnik schodzący opuści je poza własna strefą zmian:

4.11.1 gra powinna być przerwana,

4.11.2  winny zawodnik zostanie napomniany (żółta kartka).

4.12 Rzut od bramki. Jeżeli piłka całym swoim obwodem opuści pole gry przez linię bramkową gra jest wznowiona rzutem od bramki przez bramkarza (jeżeli piłka przysługuje drużynie broniącej) Bramkarz wznawia grę z rzutu od bramki (autu bramkowego) jedynie ręką w ciągu 4 sekund w obrębie całego pola gry.

4.13 Nie obowiązuje przepis o podwójnym zagraniu przez bramkarza, czyli nie jest ograniczona liczba podań między bramkarzem a tym samym zawodnikiem po wznowieniu gry przez bramkarza z rzutu od bramki (autu bramkowego).

4.14 Rzut z autu zawodnik wykonuje z piłki nieruchomo ustawionej najbliżej miejsca w którym piłka opuściła pole gry.

4.15 Zabrania się zawodnikom gry wślizgiem w bezpośrednim otoczeniu zawodnika drużyny przeciwnej. Jeżeli zawodnik wykona wślizg w bezpośrednim otoczeniu zawodnika drużyny przeciwnej sędzia dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej ( jeżeli sytuacja ma miejsce w polu karnym rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca gdzie znajdowała się piłka), lecz jeżeli dojdzie do kontaktu z zawodnikiem drużyny przeciwnej sędzia dyktuje rzut wolny bezpośredni dla drużyny przeciwnej.

4.16 Zawodnik bezpośrednio z rozpoczęcia nie może zdobyć bramki.

4.17 Jeżeli piłka dotknie sufitu grę wznawia się rzutem z autu.

4.18 Zabrania się zawodnikom gry w biżuterii (łańcuszek, obrączka, bransoleta, itp.).

4.19 Przerwa w grze /zatrzymanie czasu/ tylko i wyłącznie na wyraźne polecenie sędziego boiskowego.

  1. Punktacja

 5.1 Trzy punkty za zwycięstwo.

5.2 Jeden punkt za remis.

5.3 Zero punktów za porażkę.

5.4 Walkower (3:0) przyznawany jest w przypadku nie stawienia się drużyny na mecz lub stawienia się drużyny w ilości zawodników uniemożliwiającym rozpoczęcie spotkania. W chwili rozpoczęcia gry każda drużyna musi liczyć, co najmniej trzech zawodników. Walkower może zostać przyznany także w innych sytuacjach szczególnych decyzją Komisji Ligi.

5.5 Trzy walkowery w rundzie oznaczają całkowitą dyskwalifikację drużyny z dalszych rozgrywek. Wszystkie wyniki osiągnięte przez zespół zdyskwalifikowany w meczach z przeciwnikami zostają anulowane jako nie rozegrane.

  1. Kolejność

 Kolejność w tabeli w trakcie sezonu ustalana jest według:

6.1 liczby zdobytych punktów,

6.2 bezpośredniego pojedynku,

6.3 różnicy bramek,

6.4 większej ilości strzelonych bramek,

6.5 klasyfikacji fair play.

6.6 Przy równej liczbie punktów dwóch zespołów o miejscu decyduje bezpośredni bilans spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami, przy trzech i więcej sporządza się tzw. „małą tabelę”, pomiędzy zainteresowanymi zespołami, w której decyduje kolejno: liczba punktów pomiędzy zainteresowanymi drużynami, stosunek bramek  pomiędzy zainteresowanymi drużynami, większa liczba strzelonych bramek pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W przypadku równego bilansu „małej tabeli” decyduje bilans bramkowy z całych rozgrywek MLH (następnie większa ilość strzelonych bramek w całej MLH i następnie mniejsza ilość straconych), klasyfikacja fair play, w ostateczności losowanie. 

  1. Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie

7.1 Rzut wolny bezpośredni jest przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełni jedno z następujących siedmiu przewinień w sposób uznany przez sędziego za nieostrożny, nierozważny, lub przy użyciu nieproporcjonalnej siły,

7.1.1 kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,

7.1.2 podstawia bądź próbuje podstawić nogę przeciwnikowi,

7.1.3 skacze na przeciwnika,

7.1.4 atakuje przeciwnika ciałem,

7.1.5 uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika,

7.1.6 popycha przeciwnika,

7.1.7 atakuje przeciwnika nogami.

7.2 Rzut wolny bezpośredni jest również przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełni jedno z następujących trzech przewinień:

7.2.1 trzyma przeciwnika,

7.2.2 pluje na przeciwnika,

7.2.3 rozmyślnie dotyka piłkę ręką,

7.2.4 odnosi się (słowami, gestami) w sposób wulgarny lub obelżywy względem sędziów, przeciwnika, publiczności.

7.2.5 Rzut wolny bezpośredni wykonuje się z miejsca przewinienia.

7.3 Rzut karny zarządza się, jeżeli w polu karnym zostanie popełnione przez zawodnika jedno lub więcej przewinień z ust. 7.1 i 7.2 (oprócz 7.2.4) w jego własnym polu karnym, bez względu na położenie piłki, zakładając, że w momencie dokonania przewinienia była ona w grze.

7.4 Rzut wolny pośredni przyznawany jest drużynie przeciwnej, jeżeli bramkarz we własnym polu karnym, popełnia jedno z następujących czterech przewinień:

7.4.1 przez czas dłuższy niż cztery sekundy kontroluje piłkę w swoich rękach, zanim się jej pozbędzie,

7.4.2 dotyka rękoma piłki po raz drugi po tym, jak pozbył się jej z rąk i nie została ona dotknięta przez innego zawodnika,

7.4.3 dotyka ręką piłki po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera,

7.4.4 dotyka ręką piłki po otrzymaniu jej bezpośrednio z autu od współpartnera.

7.5 Rzut wolny pośredni jest również przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik, zdaniem sędziego:

7.5.1 gra w sposób niebezpieczny,

7.5.2 przeszkadza w poruszaniu się przeciwnikowi,

7.5.3 przeszkadza bramkarzowi w zwolnieniu piłki z rąk,

7.5.4 popełnia jakiekolwiek przewinienie niewymienione wcześniej w tym artykule, dla którego sędzia przerwał grę w celu udzielenia winnemu zawodnikowi napomnienia lub wykluczenia z gry.

7.5.5 Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia.

7.6 Przewinienia karane napomnieniem:

7.6.1 niesportowe zachowanie,

7.6.2 słowne lub czynne okazywanie niezadowolenia,

7.6.3 uporczywe naruszanie przepisów gry,

7.6.4 opóźnianie wznowienia gry,

7.6.5 nie zachowanie wymaganej odległości od piłki podczas wykonywania rzutu wolnego lub rozpoczęcia gry z autu,

7.6.6 wchodzenie lub powracanie na pole gry bez zgody sędziego,

7.6.7 rozmyślne opuszczenie pola gry bez zgody sędziego.

7.7. Przewinienia karane wykluczeniem z gry: 

7.7.1 popełnienie poważnego, rażącego, brutalnego faulu,

7.7.2 gwałtowne i agresywne zachowanie,

7.7.3 plucie na przeciwnika lub inną osobę,

7.7.4 pozbawienie realnej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki,

7.7.5 pozbawienie drużyny przeciwnej zdobycia bramki lub realnej szansy zdobycia bramki, zagrywając rozmyślnie piłkę ręką,

7.7.6 używanie ordynarnego, obelżywego, obraźliwego języka i (lub) gestów,

7.7.7 otrzymanie drugiego napomnienie w tych samych zawodach.

Zawodnik, zawodnik rezerwowy, który został wykluczony z gry, musi opuścić bezpośrednie otoczenie pola gry oraz strefę techniczną.

7.8 Decyzja o ukaraniu czerwoną kartką może zostać również podjęta przez Komisję Ligi po analizie materiału wideo, po zakończeniu meczu.

7.9 Faule kumulowane

Obejmują faule karane rzutem wolnym bezpośrednim zgodnie z artykułem „Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie”. Pierwsze pięć fauli kumulowanych popełnionych podczas jednej połowy jest rejestrowane w sprawozdaniu z meczu. Począwszy od piątego zarejestrowanego faulu jednej z drużyn w każdej połowie meczu:

7.9.1 drużyna, która go popełniła nie może ustawić muru obronnego,

7.9.2 zawodnik wykonujący rzut musi być właściwie zidentyfikowany,

7.9.3 bramkarz musi pozostać we własnym polu karnym w odległości, co najmniej pięciu metrów od piłki,

7.9.4 pozostali zawodnicy muszą znajdować się poza linia równoległą, którą wyznacza piłka.

Wykonanie:

7.9.5 zawodnik wykonujący rzut wolny musi kopnąć piłkę z zamiarem strzelenia bramki i nie może podawać piłki do innego zawodnika,

7.9.6 po wykonaniu rzutu wolnego, żaden zawodnik nie może dotknąć piłki zanim nie zostanie dotknięta przez bramkarza lub odbije się od słupka, poprzeczki albo opuści pole gry,

7.9.7 żaden rzut wolny nie może być wykonany z odległości mniejszej niż sześć metrów od bramki.

7.10 Rzut karny

Rzut karny przyznaje się przeciwko drużynie, która w obrębie własnego pola karnego, w czasie, gdy piłka jest w grze popełniła przewinienie karane rzutem wolnym bezpośrednim. Z rzutu karnego można zdobyć bramkę. Wykonawca jest właściwie zidentyfikowany. Bramkarz drużyny broniącej pozostaje na linii bramkowej pomiędzy słupkami zwrócony twarzą w kierunku wykonawcy rzutu, do czasu kopnięcia piłki.

7.11 Kary indywidualne

7.11.1 Jeżeli zawodnik na swoim koncie ma:

– 3 żółte kartki,

– 6 żółtych kartek,

– 8 żółtych kartek,

– 10 i każdą następną żółtą kartkę,

zostaje odsunięty od rozgrywek na jeden mecz. Dotyczy to następnego meczu rozgrywanego po kolejce w której nastąpiło przekroczenie limitu.

7.11.2 Zawodnik, który został wykluczony (otrzyma czerwoną kartkę):

– za naruszenie nietykalności cielesnej zostaje odsunięty na minimum dwie kolejki (lub na więcej, jeżeli tak zdecyduje Komisja Ligi),

– za inne przewinienie zostaje odsunięty od jednej kolejki.

7.11.3 Obowiązek zliczania kartek /pauzy po otrzymaniu napomnień/ oraz informowania zawodnika o absencji wynikającej z przekroczenia limitu spoczywa na kierowniku drużyny/kapitanie.

7.12. Przekładanie meczów następuje wg określonych zasad:

Pisemny wniosek należy wysłać mailem na adres: [email protected] nie później niż 48 godzin od daty rozpoczęcia kolejki. Drużyna składająca wniosek musi przedłożyć pisemną zgodę drużyny przeciwnej. 

   1. Komisja Ligi

8.1 Komisja Ligi składa się z przedstawicieli Organizatorów, którzy nie biorą udziału w rozgrywkach:
– koordynatora rozgrywek – dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim,

– członka komisji – kierownika Hali Sportowo-Widowiskowej OSiR w Krośnie Odrzańskim,

– członka komisji – instruktora ds. sportu /lub innego pracownika OSiR wyznaczonego przez koordynatora rozgrywek/.

8.2 Komisja Ligi rozstrzyga kwestie sporne oraz związane w wymiarem kar dla zawodników bądź zespołów.

8.3 Komisja ligi po zakończonym meczu ma prawo zmienić decyzję sędziego na podstawie zapisu wideo.

8.4 Od decyzji Komisji Ligi nie przysługuje odwołanie.

   1. Nagrody

Każda drużyna otrzyma pamiątkowe statuetki, dyplomy. Drużyny z miejsc 1-3 zostaną nagrodzone pucharami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

9.1 Zwycięzca rozgrywek otrzyma puchar przechodni Meblostyl Ligi Halowej.

9.2 Zwycięzcy w klasyfikacji fair play zostanie przyznana nagroda. Decyduje najmniejsza liczba otrzymanych żółtych i czerwonych kartek. W przypadku równego bilansu o przyznaniu decyduje wyższe miejsce w tabeli ligowej na zakończenie rozgrywek.

9.3 Zawodnik z największą ilością strzelonych bramek otrzyma pamiątkową statuetkę oraz nagrodę rzeczową.

9.4 Najlepszy bramkarz wybrany przez kapitanów drużyn oraz Organizatora otrzyma pamiątkową statuetkę oraz nagrodę rzeczową.

9.5 Najbardziej wartościowy zawodnik (MVP) zostanie wybrany przez kapitanów oraz Organizatora i otrzyma pamiątkową statuetkę oraz nagrodę rzeczową.

9.6 Wśród indywidualnych uczestników Meblostyl Ligi Halowej 2021/2022 zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.

9.7 Losowanie odbędzie się podczas uroczystego zakończenia MLH. Osoba wylosowana musi osobiście odebrać nagrodę po trzykrotnym wezwaniu przez prowadzącego zakończenie. W przypadku braku wylosowanej osoby następuje ponowne losowanie tej samej nagrody.

10. Sprawy różne

10.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz w kwestiach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

10.2 Regulamin wchodzi w życie 48 godzin przed pierwszą kolejką, a kończy się wraz z zakończeniem ostatniego meczu ostatniej kolejki.

10.3 Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga się zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w futsal.

10.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczania obsady sędziowskiej.

10.5 Udział w rozgrywkach MLH w sezonie 2021/2022 jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz obsad sędziowskich.

10.6 Wszystkie pozostałe przepisy nie ujęte w regulaminie MLH 2021/2022 obowiązują zgodnie z aktualnymi przepisami gry w futsal Polskiego Związku Piłki Nożnej.

   1. Definicje pojęć:

 I Nieostrożność ma miejsce wtedy, gdy zawodnik swój atak wykonuje w sposób niedokładny, nieuważny i bez zachowania należytej staranności. Za przewinienie nieostrożne nie ma kary indywidualnej.

II Nierozważność ma miejsce wtedy, gdy zawodnik swój atak wykonuje całkowicie nie zważając na bezpieczeństwo przeciwnika i konsekwencje, jakie ten atak może spowodować. Zawodnik grający nierozważnie musi być napomniany.

III Użycie nieproporcjonalnej siły ma miejsce wtedy, kiedy zawodnik swój atak wykonuje z dużą siłą, rażąco wykraczając poza granice moralnej gry, narażając tym samym przeciwnika na niebezpieczeństwo odniesienia kontuzji. Zawodnik używający nieproporcjonalnej siły, musi być wykluczony z gry.

12. RODO – Ochrona danych osobowych

Wszelkie dane dotyczące podmiotu, który administruje danymi uczestników znajdziecie w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim – TUTAJ.