UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

        Początki siatkówki w Krośnie Odrzańskim sięgają roku 1946. W pierwszych latach krośnieńscy siatkarze rozgrywali wiele spotkań towarzyskich. Dyscyplinę tę uprawiano w sekcjach Tęczy, a później w Gwardii. Do pierwszego oficjalnego spotkania doszło w 1946 r.,  kiedy to Tęcza przegrała 0:2 z drużyną Zielonych Zielona Góra. Do 1948 roku Krosno należało do najsilniejszych ośrodków województwa, w którym uprawiano piłkę siatkową. Barwy: Niebiesko-czarne [STRONA FACEBOOK]


     Od jesieni 1954 roku w rozgrywkach B klasy uczestniczył zespół Sparty Krosno Odrzańskie, będąc jednym ze słabszych zespołów. W 1955 roku mistrzostwo powiatu zdobyli siatkarze Gwardii Krosno, którzy od jesieni występowali w rozgrywkach B klasy, wygrywając m.in. 3:0 z Włókniarzem Zielona Góra. W sezonie 1956/57 po I rundzie zajęli 2 miejsce za Zrywem Gorzów. W 1958 roku I rundę ligi okręgowej siatkarze Wiarusa Krosno Odrzańskie zakończyli na 7 miejscu, a Odra na 9. W pojedynku derbowym Wiarus pokonał Odrę 3:1. W sezonie 1958/59 rozgrywki prowadzono systemem turniejowym w grupach ligi okręgowej. W pierwszym turnieju rozgrywanym w listopadzie w Krośnie siatkarze Wiarusa zajęli 1 miejsce pokonując m.in. zespoły: Odry Krosno 3:1 i Zawiszy Sulechów 3:1. W ostatnich miesiącach 1958 roku Wiarus prowadził drużynę kobiet, która występowała w A klasie wraz z zespołami: Warty Gorzów i Polonii Nowa Sól. Kolejny turniej ligi okręgowej sezonu 1958/59 rozgrywany w styczniu w 1959 roku w Żaganiu wygrali siatkarze Wiarusa. W turnieju tym Wiarus pokonał Odrę 3:0, Promień Żary 3:2, Czarnych Żagań 3:1. Odra przegrywając wszystkie mecze, zajmowała ostatnie miejsce w lidze. Po zakończeniu rozgrywek ligi okręgowej w 1959 roku Wiarus został mistrzem województwa i uzyskał prawo gry w barażach o wejście do II ligi.  Żeńska drużyna Wiarusa występując w A klasie, nie zdobyła żadnego punktu ani jednego seta, zajmując ostatnie 3 miejsce. Mecze barażowe o awans do II ligi rozgrywane były w Krośnie Odrzańskim w hali przy ulicy Poznańskiej w dniach 14-18 październik 1959 roku. W turnieju tym oprócz siatkarzy Wiarusa brali udział zespoły Legii II Warszawa, Wybrzeża II Gdańsk, AZS Poznań i Opolanina Opole. Turniej ten zakończył się porażką Wiarusa i ostatnim miejscem. Do II ligi awansowała Legia. Po nieudanych występach w barażach siatkarze Wiarusa bardzo słabo grali w kolejnych rozgrywkach ligi okręgowej sezonu 1959/60. W A klasie mecze przegrywali także siatkarze Odry. Ostatecznie rozgrywki sezonu 1959/60 siatkarze Wiarusa zakończyli na 11 miejscu.
     W następnych latach siatkarze Wiarusa występowali jeszcze w A klasie, Odra przez OZPS została niedopuszczona do rozgrywek, w wyniku czego sekcję siatkówki zlikwidowano. Taki sam los spotkał siatkarzy Wiarusa, którzy w 1963 roku zostali wycofani. W 1963 roku w A klasie występowała tylko drużyna żeńska Tęczy. W dniu 3 lipca 1969 roku na posiedzeniu zarządu OZPS w Zielonej Górze wykreślono sekcję piłki siatkowej Tęcza z członków związku.

Logo sekcji siatkarskiej MKS Tęczy
w latach 2000-2009

      Po długiej przerwie w 1974 roku próbowano reaktywować sekcję siatkówki przy klubie MLKS Tęcza. sezonie 1974/75 Tęcza występowała w A klasie, przegrywając wszystkie mecze, nie zdobywając punktów i zajmując ostatnie miejsce. Na ponad 20 lat siatkówka zniknęła z Krosna Odrzańskiego. Dopiero w roku 1996 nastąpiła jej reaktywacja. W sezonie 1996/97 zgłoszono drużynę seniorów do rozgrywek klasy A. Duży udział przy powstaniu sekcji siatkarskiej miał Z. Nowakowski. Po rocznym występie Tęcza zajęła 1 miejsce i awansowała do ligi międzywojewódzkiej (zielonogórsko - leszczyńsko - legnickiej). W lidze MW występowały oprócz Tęczy zespoły: Oriona Sulechów, Budowlanych Gozdnica, Kani Gostyń, Ikara Legnica, Sobieskiego Żagań, Pogoni Góra i AZS Zielona Góra. W sezonie 1998/99 Tęcza zajęła 2 miejsce i przy reorganizacji rozgrywek uzyskała awans do III ligi lubuskiej. Zespół seniorski istniał do sezonu 2009/2010 (4 miejsce w stawce 6 zespołów).


Logo Siatkarskiego Klubu Sportowego Tęcza
od 2010 r.

      W roku 2009 część środowiska siatkarskiego postanowiła odejść z wielosekcyjnej Tęczy i stworzyć odrębny klub. Tak w grudniu 2009 r. powstał Siatkarski Klub Sportowy Tęcza Krosno Odrzańskie. W dniu 30 grudnia 2009 r. Klub został wpisany w Starostwie Powiatowym do ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej pod nr ZK.4141/3/09. Prezesem został Grzegorz Noga. W październiku 2012 r. wybrano nowe władze z Prezesem Danutą Statkiewicz, a w marcu 2017 r. na czele Klubu stanęła Agnieszka Sobolewska. Mimo młodego wieku Klub ma na swoim koncie wiele sukcesów. Powstały one w oparciu o pracę zawodników i trenerów: Macieja Uderjana oraz Ryszarda Zakrzewskiego. W roku 2013 dzięki dofinansowaniu Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz wysokim wynikom sportowym stowarzyszenie otrzymało wsparcie w postaci sprzętu. SKS Tęcza koncentruje sie na szkoleniu młodzieży. Wielu jej reprezentantów powoływanych jest do kadr wojewódzkich. Do największych dotychczasowych sukcesów zaliczyć można: Mistrzostwo Województwa Lubuskiego Kadetów (2011), półfinał Mistrzostw Polski Kadetów (2011), Mistrzostwo Polski LZS Juniorów (2012), Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Juniorów (2013) i kadetów (2014), Mistrzostwo Województwa Lubuskiego Młodzików (2013), Półfinał Mistrzostw Polski Młodzików (2013), IV miejsce Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kadetów (2014), II miejsce Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kadetów (2016), Wicemistrzostwo Województwa Lubuskiego w mini siatkówce czwórek (2017).
Na mocy porozumienia z MLKS Volley Gubin z 27 kwietnia 2015 r. zgłoszono wspólną drużynę do rozgrywek w ligach: juniorów, kadetów oraz w II lidze seniorów (sezon 2015/2016 - spadek z ostatniego miejsca). Nazwa nowego zespołu: Gubińsko - Krośnieńska Akademia Siatkówki Tęcza Volley Krosno Odrzańskie Gubin - GKAS Tęcza Volley. Zarówno w II lidze, jak i w III lidze (sezon 2016/2017) drużyna występowała pod nazwą A.Z. Iwaniccy Gubin - Krosno Odrzańskie. W sezonie 2016/2017 A.Z. Iwannicy Gubin - Krosno zajął II miejsce w III lidze MASITA (lubuskiej) i rozgrywał mecze barażowe o awans do wyższej klasy rozgrywkowej, jednak bezskutecznie. To był ostatni akcent wspólnego udziału zespołu seniorów.
W sezonie 2017/2018 SKS Tęcza rozgrywała swoje mecze w ligach: młodzików i kadetów. W lidze juniorów i Masita III liga lubuska zawodnicy Tęczy będą reprezentować drużyny A. Z. Iwaniccy Gubin - Krosno Odrzańskie. W sezonie 2018/2019 wystartuje w rozgrywkach ligi młodzików i kadetów jako Volley - Tęcza Gubin/Krosno Odrzańskie.

Artykuł opracowano na podstawie:
Miś J. Rozwój sportu wyczynowego w Krośnie Odrzańskim w latach 1945 - 1999, Gorzów Wlkp. 1999 (maszynopis pracy magisterskiej).