UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Warszawa zdobyta!


W sobotę i niedzielę w Hali Sportowej Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji rozgrywany był jeden z czterech półfinałów Mistrzostw Polski w siatkówce młodzików. W warszawskim turnieju rywalizowały: Metro Warszawa, Set Starogard Gdański, Koset Grudziądz i Volley-Tęcza Gubin/ Krosno Odrzańskie. Nasz team, mimo że zwyciężył w ćwierćfinale z pewnością nie był stawiany w roli faworyta do awansu. Z drugiej jednak strony, jak się później okazało, niektórzy młodzi zawodnicy z wyżej notowanych ośrodków zbyt wcześnie podzielili skórę na niedźwiedziu... Turniej miał dwa oblicza. W sobotę nasi siatkarze grali niepewnie, jakby nie wierzyli we własne siły. Na całe szczęście odpalili, dosłownie, w niedzielę. Nie dali się wdeptać w pole i pokazali siłę charakteru.

Pierwszym meczem turnieju było spotkanie pomiędzy gospodarzami - Metrem Warszawa i ekipą Koset Grudziądz. Zespół z kujawsko-pomorskiego próbował stawić opór, ale musiał uznać wyższość ekipy z Mazowsza. Przegrał 0:2 (10,18). To stawiało zespół Metra w dobrej sytuacji. Drugi pojedynek to konfrontacja Set Starogard Gdański z Volley-Tęcza. Gubińsko - krośnieński zespół był nieco zdeprymowany i nie grał takiej siatkówki, jak podczas ćwierćfinału. Duch zespołu trochę odparował i to sprawiło, że przegraliśmy cały mecz 0:2 (24,21). Niewątpliwie zabrakło równej gry. Co zespół Starogardu "odjeżdżał", nasi podciągali wynik. W pierwszym secie zabrakło naprawdę niewiele. W drugim do stanu po 17 było nieźle, ale Set zamknął set i cały mecz. Trwoga wlała się w gorące kibicowskie serca, ale szybko wyrzucono z głowy myśli o "nieawansie". W Warszawie widać było doskonale czym jest gorący doping. Za każdym razem, to fantastyczni sympatycy z Krosna Odrzańskiego i Gubina porywali naszych sportowców do walki. Nie definicja, a życie wykazało, że zaangażowany fan jest dodatkowym zawodnikiem. Oglądając sobotnie poczynania siatkarzy można było nieco skruszeć, ale w dwójnasób ratowali to "tifozi". "Komentatore" wiele widział i zwiedził, ale to co wyczyniali sympatycy lubuscy..., tego nie mógłby się powstydzić ultras, ani hools Legii, Lecha, czy Widzewa. To jedna strona medalu, ale jest i druga. Obserwowaliśmy niemal wszystkie potyczki. Szczególnie zaimponowali nam młodzi zawodnicy Koset Grudziądz. Wszelkie braki w wyszkoleniu czy technice indywidualnej nadrabiali nieprawdopodobną ambicją. Walczyli o każdą piłkę do upadłego. Byli nieco słabsi od rywali, ale serce do gry jakie zaprezentowali, pulsujące, duże, pewnie bijące budzi wielki podziw. Według nas, biorąc pod uwagę cechy wolicjonalne są Mistrzami Polski. Nie lekceważyli przeciwników, ale zawsze z szacunkiem przystępowali do gry o punkty. Wyważony trener potrafił dobrze rotować składem. Patrząc na tę drużynę, można było błędnie odnieść wrażenie, że drobni chłopcy z Grudziądza są z góry skazani na pogrom. Nic bardziej błędnego. Zajęli czwarte, niepremiowane awansem miejsce, ale wywarli największe pozytywne wrażenie. Jeżeli zawodnicy, trenerzy i kibice Koset czytają ten artykuł, to naprawdę wyrażamy swój niekłamany podziw. I fakt, że napędzili naszym zawodnikom stracha. W pierwszym secie Tęcza-Volley przegrała na przewagi 26:28. Wciąż grali zrywami, ale nie do końca swoją siatkówkę. W drugim secie po zaciekłej końcówce nasz zespół zwyciężył 25:22. Trzeci set, decydujący o pozostaniu w turnieju znowu toczył się w cieniu rozstroju nerwowego. Gubińsko - krośnieński team zaakcentował chęć dalszej rywalizacji i wygrał 15:13. Koset Grudziądz postawił trudne, zaporowe warunki. Druga porażka, wyeliminowała ten zespół z walki o finał. Jednak decydująca potyczka miała się odbyć w sobotnie popołudnie. Naprzeciwko siebie stanęły Set Starogard Gdański i Metro Warszawa. Wygrana gospodarzy pozbawiłaby szans na walkę o medale Lubuszan. I tutaj coś z pikantnej kuchni zawodów. Na ten i kolejny mecz kibice z Pomorza oraz z Lubuskiego zawarli pakt o wsparciu. My dopingowaliśmy Set, a Set Tęczę-Volley. Obie strony uczciwie, bez notariuszy wywiązały się wzorowo ze swoich obowiązków. I nie był to sojusz przeciwko dobrej ekipie z Warszawy, a wzajemne wsparcie mniejszych ośrodków. W pierwszym secie, zgodnie z oczekiwaniami wygrali goście ze Starogardu Gdańskiego. W drugim lepsi okazali się zawodnicy gospodarzy. Zrobiło się nerwowo. W trzecim secie górą byli "Setnicy". 2:1 i nadzieja w Gubinie i Krośnie Odrzańskim oraz pewność w Starogardzie. Sytuacja przed niedzielą była następująca: Set awansował, Koset nie, a Tęcza-Volley miały stoczyć bój z Metro. Na śniadanie mecz Set Starogard Gdański z Koset Grudziądz. Pewnie wygrany przez reprezentantów województwa pomorskiego do 18 i 14, ale trudno się dziwić Kosetowi. Stracili wiarę, ale któż by w tej sytuacji nie miał podciętych skrzydeł... O 10:30 początek decydującego o losach awansu meczu Volley-Tęcza Gubin/ Krosno Odrzańskie - Metro Warszawa. Gospodarze pewni swego, ba zdążyli z zawodnikami w żółtych koszulkach zrobić wspólne, pamiątkowe zdjęcie drużyn z biletem na Finał. Piękna fotografia w blasku przedpołudniowego słońca. Niemniej chyba część graczy od strony okien nieco nadmiernie naświetlona. Fotograf jak robił to płakał. Tak głosi legenda. Po raz kolejny rywalizacja sportowa udowodniła, że zbyt lekceważący stosunek do maluczkich bywa mściwy. Nieraz skorzystały na tym ekipy z małych, prowincjonalnych miast. Rozpoczynamy i kolejna dawka nerwic. Za sobą mamy honorowych kibiców Set Starogard Gdański, którzy nie tylko żywiołowo wspierali naszych, ale także potrafili nadawać rytm. Piękny, mozartowski. Nie wiemy czy wierzyli w sukces Tęczy-Volley, ale na pewno chcieli po raz drugi być po stronie zwycięzców. Wiedzieli co robią. Jeden dzień, dwa triumfy. Lepiej w mecz weszli zdolni i na pewno groźni siatkarze Metra. Nasz zespół napędzał się w pierwszym secie, ale minimalnie przegrał 23:25. Coś się jednak zmieniło względem soboty. Czuć było dyscyplinę, poprawiła się gra w przyjęciu, na rozegraniu i w ataku. Może delikatnie, niczym przyjście marcowej wiosny..., ale jednak. Zawodnicy z Krosna i Gubina jakby bardziej wyprostowani, pewni w ruchach, z groźnym spojrzeniem. W tej bitwie trenerzy Maciej Uderjan i Radosław Rzun wydawali krótkie, treściwe rozkazy. Nie było czasu na deliberacje, płacz. Krótkie komendy generałów poprawiły morale. Zagrywka na jednego z "metrowych" ułatwiła finisz. Im bardziej krzepły poczynania naszych chłopaków, tym bardziej ciśnienie wbijało w podłogę warszawiaków. Pomógł słaby doping gospodarzy i wspaniały zew wojny Krosna Odrzańskiego, Gubina i sojuszniczego Starogardu Gdańskiego. Każda strata punktu gięła gospodarzy. Wydawało się, że dojdą do gry na przewagi, ale nic z tego. Swoją piłkę skończył Adrian Kasperski, zawodnik, który wziął ciężar gry na siebie. Wybuch, nie..., eksplozja radości. Mamy to! Po sześciu latach lubuska drużyna w finale! Success! Oto drużyna chłopców z "ulicy Barskiej": Maciej Bąk, Patryk Cieciński, Jan Czerwiński, Jakub Jezierski, Adrian Kasperski, Mateusz Ostrowski, Oliwier Pirko, Jakub Prus, Wiktor Sienkiewicz, Przemysław Sobolewski. Sobota, stała pod znakiem płochliwych sarenek. Walczaki zostały w Krośnie Odrzańskim. Ale za to niedziela..., niedziela była tylko nasza. Każdy wrzucił kamyczek do ogródka. Było wszystko, czego mistrz wymaga od czeladnika. W drugim i trzecim secie nasi siatkarze walczyli jak lwy. Kibice przecierali oczy ze zdumienia. Doping gospodarzy słabł, a jak burza z piorunami snuł się w hali przy Dereniowej doping naszych fanów. Dla takich chwil warto budzić się rano i niekoniecznie kłaść spać wieczorem. Wyśmienicie kierowali poczynaniami "graniczników": Maciej Uderjan i Radosław Rzun. Dobry i zły "glina". Nie pękli jak bańka mydlana ani zawodnicy, ani szkoleniowcy. Wszyscy ci, którzy nie wierzyli w sukces albo smażą się w piekielnym ogniu, albo siła wyższa pozbawiła ich piór... . Tych od latania.
Czujemy dumę! Czujemy siłę i liczymy, że tak rozpędzona drużyna nie zatrzyma się w pół drogi. Jeżeli Opatrzność pochyli się nad nami..., mamy nadzieję na Finał w Krośnie Odrzańskim. Z takimi Zawodnikami, Trenerami, Kibicami, Przyjaciółmi, medal wyrwiemy! 

MLKS Volley Gubin i SKS Tęcza Krosno Odrzańskie to najwięksi wygrani półfinału. Słowa szacunku należą się Prezesom klubów: Agnieszce Sobolewskiej i Robertowi Sieglowi. Siatkarze dziękują za wsparcie: Lokalnej Grupie Działania "Zielone Światło", Urzędowi Miasta w Krośnie Odrzańskim, Urzędowi Miasta w Gubinie, Andrzejowi Iwanickiemu i legendzie gubińskiej siatkówki - Ireneuszowi Szmitowi. Dziękujemy wspaniałym Kibicom. To Przyjaciele na których można polegać!

Krosno Odrzańskie i Gubin. Tak buduje się sukces. WSPÓLNY. NASZ!