UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Ćwierćfinał pod napięciem 1000 VOL(ley)T(ęcza)

Zachwycili, sprawili radość i w pełni zrealizowali cele. Tak w skrócie można podsumować dokonania młodych siatkarzy gubińsko - krośnieńskiego zespołu Tęcza - Volley. Ćwierćfinał Mistrzostw Polski rozgrywany w dniach 22-24 marca 2019 r. w krośnieńskiej Hali Sportowo-Widowiskowej do złudzenia przypominał turniej finałowy Lubuskiej Ligi Młodzików. Nikt i nic nie było w stanie zatrzymać rozpędzonych zawodników Mistrza Województwa Lubuskiego. Podopieczni Macieja Uderjana i Radosława Rzuna nie tylko uzyskali awans do półfinału, ale także otworzyli sobie furtkę do jego organizacji.

Trzydniowa rywalizacja w pierwszej, grupowej fazie przebiegła niezwykle gładko. W grupie A swoje mecze z AZS PWSZ Nysą wygrali zarówno gospodarze, jak i zespół Cuprum Lubin. W pojedynku Cuprum - Tęcza-Volley szczęście dopisało lubuszanom. Mimo, że potrafili zbudować prowadzenie, to w końcówce zarówno pierwszego, jak i drugiego seta miedziowi zdołali zniwelować przewagę. Spokój i skuteczność zapewniły miejscowym niezwykle cenne zwycięstwo, zwycięstwo, które "zabrali" ze sobą do fazy finałowej. Podobnie przebiegła walka w grupie B. Tutaj słabszym teamem był zespół GSZS Gorzów Wlkp. Mimo, że zajął trzecie miejsce, to zmusił do wysiłku zarówno Gwardię Wrocław, jak i Norwid Częstochowa. W meczu pomiędzy tymi zespołami zwyciężyli wrocławianie, tym samym przybliżając się, podobnie jak Tęcza-Volley do awansu. W pojedynku o V miejsce gorzowianie pewnie pokonali AZS PWSZ Nysa 2:0. Pierwszy mecz fazy finałowej pomiędzy gospodarzami i Norwidem Częstochowa nie przebiegał początkowo po myśli zawodników z Gubina i Krosna Odrzańskiego. Po pierwszym słabym secie, to goście byli bliżsi zwycięstwa. Na szczęście nasz zespół szybko się pozbierał i ostatecznie wygrał 2:1. W drugim, piątkowym pojedynku, derbach Dolnego Śląska rozegrał się wyrównany bój. Zwycięstwo Gwardii Wrocław dawało awans do półfinału wrocławianom, ale także gospodarzom. Pierwszy set, zgodnie z planem, to lepsza gra i zwycięstwo Gwardii. Później jednak coś się zacięła i w drugim secie górą byli lubinianie. W trzecim secie "górnicy" przypieczętowali swoje zwycięstwo. W niedzielę zapadły ostatnie rozstrzygnięcia. W pierwszym meczu po zaciekłym boju Norwid pokonał Cuprum 2:1. Ten rezultat okazał się pyrrusowym, sprawił bowiem, że zarówno miedziowi, jak i siatkarze z Jasnej Góry stracili szanse na awans. Interesująco zapowiadał się mecz numer 11 pomiędzy Tęczą-Volley i Gwardią. Na zapowiedziach się jednak skończyło. Gospodarze, praktycznie bez wysiłku pokonali mistrza Dolnego Śląska 2:0 w setach do 18 i 15. Drużynie z Wrocławia wyraźnie zabrakło motywacji i woli walki. Gospodarze ćwierćfinału nie znaleźli pogromcy, mimo tego nie przeceniają swoich możliwości. Półfinał to poprzeczka zawieszona znacznie wyżej. Tutaj już nie ma słabych drużyn...

Najlepszymi zawodnikami Turnieju wybrani zostali:

- Przyjmujący - Mateusz Ostrowski (Tęcza-Volley Gubin/ Krosno Odrzańskie)
- Rozgrywający - Bartosz Olczyk (Norwid Częstochowa)
- Środkowy - Przemysław Sobolewski (Tęcza-Volley Gubin/ Krosno Odrzańskie)
- MVP - Jakub Jezierski (Tęcza-Volley Gubin/ Krosno Odrzańskie)

Gubińsko - krośnieński zespół reprezentowali: Maciej Bąk, Jan CzerwińskiJakub Jezierski, Adrian Kasperski, Mateusz Ostrowski, Oliwier Pirko, Jakub PrusWiktor Sienkiewicz, Przemysław Sobolewski. Nie zagrał Patryk Cieciński, który podczas ostatniego treningu przed ćwierćfinałem odniósł kontuzję. Trenerami drużyny są: Maciej Uderjan i Radosław Rzun.
Dotychczas (od 2011 r.) w Krośnie Odrzańskim rozgrywanych było pięć turniejów rangi Mistrzostw Polski: cztery ćwierćfinały i jeden półfinał. Tradycji stało się zadość i po raz czwarty gospodarze zameldowali się w najlepszej szesnastce MP. Jak na razie bez przepustki do finału. Jak na razie... . Mamy nadzieję, że tym razem karta się odmieni i wspólna siła Gubina oraz Krosna Odrzańskiego znajdzie moc na grę w Wielkim Finale. O tym marzymy...

Jako współorganizatorzy pozwolimy sobie na podsumowanie turnieju. Były blaski, były cienie. Niewątpliwie finałowa czwórka grała "na styku". Awans uzyskali mistrzowie województw, ale zarówno Cuprum Lubin, jak i Norwid Częstochowa w żaden sposób nie odstawały od drużyn, które wywalczyły półfinał. Oba te zespoły potwierdziły swój potencjał w potyczkach z Gwardią i Tęczą-Volley. Trzeba jednak dodać, że nieprzypadkowo mistrzowie mieli handicap w postaci mistrzostwa, a gospodarze "w ścianach". Do najciekawszych pojedynków niewątpliwie należały mecze Tęczy-Volley z Norwidem Częstochowa, Cuprum Lubin z Norwidem i Gwardią Wrocław. Lubinianie zwyciężając z Gwardią wzięli rewanż za rywalizację wojewódzką, ale to wrocławianie okazali się ostatecznym triumfatorem. W ciągu trzech dni i w perspektywie jedenastu potyczek blaskami turnieju są, według naszych subiektywnych obserwacji:

ZAWODNICY:

Jakub Bednarczuk /Gwardia Wrocław/
Igor Buszkiewicz /Cuprum Lubin/
Wojciech Czupryna /Norwid Częstochowa/
Szymon Hasiak /AZS PWSZ Nysa/
Jakub Jezierski /Tęcza-Volley Gubin/Krosno Odrzańskie/
Michał Kowalski /GSZS Gorzów Wlkp./
Olaf Niedźwiecki /Cuprum Lubin/
Bartosz Olczyk /Norwid Częstochowa/
Mateusz Ostrowski /Tęcza-Volley Gubin/Krosno Odrzańskie/
Oskar Pieknik /Gwardia Wrocław/
Przemysław Sobolewski /Tęcza-Volley Gubin/Krosno Odrzańskie/
Jan Szpręgiel /Norwid Częstochowa/
Oskar Sztachera /Gwardia Wrocław/
Aleksander Zubek /Gwardia Wrocław/

SZKOLENIOWCY:
Rafał Bogus /Norwid Częstochowa/
Piotr Lebioda /Gwardia Wrocław/
Maciej Uderjan /Tęcza-Volley Gubin/Krosno Odrzańskie/
   
Szanse na organizację półfinału MP są 50-procentowe. Cztery miasta-gospodarze zostaną wylosowane. Losowanie grup i gospodarzy turniejów półfinałowych odbędzie się w środę. O wynikach losowania powiadomimy jak zawsze, lotem błyskawicy. Półfinały Mistrzostw Polski rozegrane zostaną w dniach 6-7 kwietnia 2019 r. Zgodnie z regulaminem, w sobotę rozegrane zostaną cztery mecze, a w niedzielę dwa. Gdzie mogą odbyć się turnieje półfinałowe? Oto kluby, zwycięzcy ćwierćfinałów, potencjalni gospodarze:

- Plas KIELCE
- Wifama ŁÓDŹ
- Tęcza-Volley Gubin/ KROSNO ODRZAŃSKIE
- JASTRZĘBSKI Węgiel
- Enea Energetyka POZNAŃ
- Chemik BYDGOSZCZ
- Metro WARSZAWA
- MOS Wola WARSZAWA

Pierwsze miejsce zespołu gubińsko - krośnieńskiego sprawia, że trafimy do grupy z jednym zwycięzcą ćwierćfinału i dwoma zespołami z drugich miejsc. Poniżej lista drużyn, spośród których wylosowani zostaną dwaj rywale energetycznych VOLTÓW (Volley-Tęcza):

- Lechia Tomaszów Mazowiecki
- Feniks Leżajsk
- Gwardia Wrocław
- Astra Nowa Sól
- Koset Grudziądz
- Set Starogard Gdański
- Czarni Radom
- Atak Elbląg

W przypadku organizacji półfinału w Krośnie Odrzańskim, przeprowadzimy transmisję live za pośrednictwem kanału YouTube. Warto zaznaczyć, że Tęcza-Volley II jest niepokonana od 13 spotkań, tj. od 25 listopada 2018 r., kiedy to przegrała na wyjeździe z Astrą Nowa Sól, drugim półfinalistą MP. Sześć meczów ligowych, trzy finału wojewódzkiego, cztery ćwierćfinału MP. Oby jak najdłużej...