UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Czarna sobota

Ostatni majowy weekend nie był szczęśliwy dla piłkarzy z Gminy Krosno Odrzańskie. Co gorsza większość drużyn coraz mocniej boryka się z problemami kadrowymi. Wobec takiej sytuacji trudno o dobre rezultaty i fajerwerki. Wszyscy już z niecierpliwością oczekują zakończenia sezonu 2018/2019, który w wykonaniu większości naszych drużyn nie był zły. Ważne, aby zwieńczyli ten trudny sezon na jak najwyższych miejscach. Nasz czwartoligowiec - Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie przegrał na wyjeździe z Czarnymi Browar Witnica 0:2. To bolesna przegrana, ale szczęśliwie dla multicolores nie oznaczała utraty 3 miejsca w ligowej tabeli. Najgroźniejsi rywale, czyli Dąb Przybyszów i Carina Gubin, także zgubili punkty. 

Dąb zremisował z niemal pewnym spadkowiczem Odrą Bytom Odrzański 1:1, a Carina Gubin 0:0 z innym zespołem z dołu tabeli, Sprotavią Szprotawa. Nie ma co się jednak oglądać na rywali, ale trzeba robić swoje. Silnik multicolores trochę stygnie, oby tylko się nie zatarł. Trzy ostatnie kolejki to prawdziwe wyzwanie. Aby obronić trzecią lokatę trzeba będzie zapewne zdobyć komplet punktów. Charakterystyka przeciwników jest zgoła odmienna i każdy z nich ma zupełnie różne cele. Najbliższy przeciwnik Tęczy - Polonia Słubice z pewnością mierzy w piątą lokatę, którą zajmuje obecnie TS Masterchem Przylep. Odra Bytom Odrzański najprawdopodobniej pożegna się z IV liga, ale będzie chciała zrobić to z godnością. Ostatni przeciwnik, czyli Carina Gubin, to konkurent do miejsca na podium, ale i "zaprzyjaźniony wróg". Stawką w derbach powiatu będzie korona regionu gubińsko - krośnieńskiego. To nie tylko mecz piłkarski, ale także potyczka z honorem i ambicją w tle.
Tęcza w meczu z Czarnymi Browar Witnica nie tylko nie strzeliła bramki, ale dwukrotnie dała się skarcić. Do 60 min. utrzymywał się bezbramkowy remis, który patrząc na rezultat końcowy byłby całkiem dobrym wynikiem, okraszonym jednym punktem. Po godzinie gry gospodarze po bramce Łukasza Antkowiaka objęli prowadzenie. Drugie trafienie dołożył na pięć minut przed końcowym gwizdkiem najskuteczniejszy w zespole Czarnych - Paweł Hojka. To dopiero piąty mecz spośród 27 kolejek w którym krośnianie nie zdobyli bramki. Przypuszczaliśmy, że łatwo nie będzie, ale jak wskazuje rezultat było bardzo ciężko. Zapominamy o Witnicy i koncentrujemy się na potyczce z kolejnym zespołem - Polonią Słubice. Polonia wiosną jest mocno odmieniona. Gra dobrze i przede wszystkim skutecznie. Atutem słubiczan jest przede wszystkim własne boisko, chociaż i w gościach potrafią nadgryźć przeciwnika. Jesienią nasz zespół po słabym występie przegrał 0:3. W tym roku słubiczanie przegrali zaledwie dwa mecze: u siebie 0:1 z Dębem i na wyjeździe 1:2 ze Sprotavią. Nie najlepiej radzą sobie ze strzelaniem bramek na obcym terenie. Mają ich najmniej z czołowej ósemki - 16. Wiosenny podmuch sprawił, że najbliższy przeciwnik postawi trudne warunki i niewykluczone, że będzie chciał pokusić się o wygranie meczu z faworyzowanymi gospodarzami. Nawet gdyby ta sztuka miała im się udać, to najlepiej po porywającym widowisku w wykonaniu obu ekip. W końcu ciekawe mecze są solą futbolu i sportu w ogóle. [TABELA].

W A klasie rozpoczniemy "opisówkę" podobnie jak w zeszłym tygodniu. Braciaki, chociaż nie bez przygód, ale postawili na swoim i wydobyli po trzy punkty. Pogoń Wężyska grała na wyjeździe z bezpośrednim przeciwnikiem do drugiego miejsca - Relaksem Grabice. Ten mecz może mieć istotne znaczenie w ostatecznym rozrachunku. W październiku górą byli zawodnicy Karola Pędziocha, którzy odprawili Relaks z kwitkiem wygrywając 3:1. Tym razem zażarty bój toczył się niemal do ostatniej minuty. W 38 min. wynik otworzył junior z wężowych pól - Michał Tomczak. Gospodarze w 59 min doprowadzili do wyrównania. Szalę spotkania na korzyść przyjezdnych przechylił solidny Patryk Sochacki (76 min.). Gospodarze ambitnie dążyli do remisu, ale punkty pojechały do Wężysk. Trudny teren, groźny przeciwnik, ale węże nie zamierzały odpuścić ani na jotę swojemu najgroźniejszemu konkurentowi. Poradzili sobie także zawodnicy Czarnych Czarnowo. Nie mając praktycznie "ławki" wygrali z Błękitnymi Zabłocie w iście hokejowym stylu - 6:4. W 6 min. strzelanie rozpoczął Wojciech Kasperaszek. Po pół godzinie, w przeciągu trzech minut podwyższyli: Paweł Butowicz i Marcin Drzewiecki. Tuż przed przerwą padła bramka samobójcza i to goście wzbogacili się o trafienie. Piętnaście minut po przerwie było już 5:1. Do siatki trafili: Daniel Dominków i Paweł Murawski. W 63 min. goście "swoimi" siłami strzelili drugą bramkę. Jej autorem był Łukasz Jaszczyszyn. W odpowiedzi, dwie minuty później swoją drugą bramkę w tym meczu zdobył Daniel Dominków. Prowadzenie 6:2 wydawało się niezagrożone. Tuż przed końcowym gwizdkiem zmęczenie zaczęło dominować w szeregach schwarzteamu. W rezultacie tego goście zdołali jeszcze podreperować swój bilans bramkowy. Dwukrotnie w ciągu minuty do siatki gospodarzy trafił Patryk Pachała. Trochę "zmachani", ale ostatecznie z sukcesem zakończyli swoje mecze wężowi i Czarni. Za to Tramp Karp Osiecznica pokazał co znaczy zawał w końcówce sezonu. Karpie zostały rozbite w pył przez lidera - Kado Górzyn. Porażka z górzynianami była wkalkulowana w ryzyko, ale chyba nikt nie spodziewał się, że będzie to nieomal gwałt w biały dzień. Niestety okazało się, że szkoleniowiec zespołu z Osiecznicy nie może polegać na niektórych ze swoich piłkarzy. Młodzi zawodnicy za nic mają dane słowo, żonglując nim i robiąc wszystko, aby bardziej relaksacyjnie zapełnić sobie weekend. Zresztą..., młodych garnących się do sportu (zwłaszcza w wieku juniorskim) ze świecą szukać. Dominuje "nicnierobienie" lub przykryte szkłem rozrywki. Kompletnie nieefektywne, zbędne i odmóżdżające. Poczucie odpowiedzialności za drużynę umarło. Podobnie jak solidność i odpowiedzialność. Takie wartości reprezentuje ginące już powoli (sportowo) pokolenie trzydziesto- i czterdziestolatków. No tak, ale to charakterni ludzie, ukształtowani przez całodzienne kopanie szmacianki na łysych najczęściej placach i podwórkach. Kumple z podwórka nie zawodzili. I nie zwodzili. Część młodych nie rozumie, że liczy się przede wszystkim dobro barw, które się reprezentuje. Bez względu czy jest to C-klasowy Huragan Pcim, czy A klasowa Burzowianka, czy blokowa ekipa Hardych. Zmniejsza się liczba zespołów w ligach, rozgrywkach halowych, turniejach "z doskoku". Lepsza jest FIFA 2019, niż gra w słońcu i błocie. Rozumiemy. I współczujemy.
Troszeczkę zaciągnęliśmy nostalgicznej przeszłości, ale już wracamy do brutalnej rzeczywistości. Wspomniany Tramp poległ sromotnie. Do przerwy było 6:0. Chwilę po wznowieniu honor gości uratował Marek Sieteski, ale to nie zatrzymało egzekucji. Kado dołożyło jeszcze osiem bramek i na tym zakończyło się to straszne widowisko. Bramki strzelane ze średnią niemal 6,5 minuty, to rzeczywiście imponujące osiągnięcie. Do tego wszystkiego w 25 min. czerwoną kartkę otrzymał Marcin Janaś. Tramp został poniżony i upokorzony bardzo. Chyba aż za bardzo. Możemy tylko współczuć trenerowi i tym zawodnikom, którzy wbrew wszystkiemu podjęli się walki o dobre imię Trampa.

W najbliższy weekend Pogoń Wężyska podejmować będzie przedostatnią Stal Jasień. Stal na wyjeździe jeszcze nie wygrała, a cały ich wyjazdowy dorobek to ledwie trzy punkty. W Jasieniu węże wygrały 2:0. Czarni Czarnowo jadą do Płotów na pojedynek ze Startem. Gospodarze wygrali sześć z dziesięciu spotkań u siebie. Pod koniec października schwarteam skromnie pokonał przeciwnika na czarnopolu 1:0. Poobijany Tramp Osiecznica podejmować będzie dziesiąty KP Świdnica. Jeżeli tylko karpie właściwie podejdą do tego spotkania, to wygrana jest w zasięgu ręki. Byłaby z pewnością wsparciem i swoistym antidotum na górzyńską rzeźnię. [TABELA].

W najniższej klasie rozgrywkowej - Serie B znowu klasyka. Odra Radnica podejmowała Rywal Stargard Gubiński. Także tym razem odraki nie zdołały finiszować. Scenariusz niczym z horroru klasy piątej - do przerwy siedem puszczonych bramek, a w przerwie opadły chęci niektórych piłkarzy z dziewięcioosobowego składu i wobec zdekompletowania ekipy sędzia przyoszczędził 45 minut swojego cennego czasu. Odra - Rywal 0:7. Nie ma atmosfery, nie ma woli walki, nie ma piłkarzy. Niczym u Kononowicza - nic nie ma i nic nie będzie. Trener Jarosław Lipiński dwoi się i troi, ale z wiadomo jakiego materiału bata nie ukręci. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że był to ostatni mecz Odry. W tym sezonie piłkarzy z Radnicy już raczej oglądać nie będziemy. Humory gminnym obserwatorom B-klasowych poczynań poprawiło Kruszywo Stary Raduszec. Kruszynki pokonały Zorzę Grzmiąca 3:2. Dobrze, że chociaż na Arena del Ponte wciąż przemyka duch walki. Co prawda goście objęli prowadzenie w 32 min., ale bramką do szatni odpowiedział Mateusz Wolbaum. W 52 min. prowadzenie gospodarzom dał dawno niewidziany w sędziowskich protokołach Adam Drezin. Piętnaście minut przed końcem trzecie trafienie dorzucił Marcin Szcześniak. W ostatnich minutach strzelec ostatniej bramki otrzymał drugą żółtą i czerwoną kartkę. W doliczonym czasie gry Zorza zdołała jeszcze zdobyć gola kontaktowego, ale chwilę później sędzia zakończył mecz. Kruszywo - Zorza 3:2. Kruszywo pierwszego miejsca nie zajmie, ale warto powalczyć o drugą lokatę. W ten weekend Odra prawdopodobnie nie zagra (walkower), a Kruszywo na pewno nie zagra, tylko zainkasuje trzy punkty za walkower z Cariną II Gubin. Piłkarze kruchych wyjdą na boisko dopiero 9 czerwca na ciekawy i ważny bój z niewygodną Naftą Rybaki. [TABELA].

Panowi, nie róbcie lipy - zagrajcie i wygrajcie. My w Was wierzymy!