UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Veni, vidi, Piezzini

W przededniu stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości na stadionie w Gubinie rozegrano powiatowe Gran Derbi. Pojedynki dwóch świetnych zespołów zawsze budzą duże zainteresowanie i mnóstwo emocji. Jednak ten mecz tak na boisku, jak i na trybunach odbiegał od innych derbowych widowisk podczas których trzeszczą kości, a publiczność lży przeciwników. Gospodarze pokazali przy tym wysoki poziom profesjonalizmu, ale i gościnności. Z satysfakcją oglądało się siedzących wspólnie kibiców Cariny Gubin i Tęczy Homanit Krosno Odrzańskie. Bez złośliwości, wyzwisk, bielma nienawiści w oczach.

[IV liga]
Wspaniałym pomysłem była asysta dzieci i odegranie Mazurka Dąbrowskiego przed pierwszym gwizdkiem. Do tego w przerwie kibice nieodpłatnie otrzymywali posiłek ufundowany przez Pana Andrzeja Iwanickiego, właściciela firmy A. Z. Iwaniccy Meble Tapicerowane. Mimo kurtuazyjnych stwierdzeń, że najlepszym rezultatem byłby remis, każdy kibic trzymał kciuki za zwycięstwo swojej drużyny. To naturalny i zdrowy "odruch". My jednak raz jeszcze podkreślimy sympatyczne przyjęcie oraz normalną atmosferą, której nie zakłóciły niesnaski, ani żadne ekscesy. Na takie mecze, na takie derby przyjeżdża się z wielką przyjemnością. To zasługa zarówno sympatyków Cariny, jak i Tęczy.
Piłkarze także trzymali fason. Mecz był szybki, pełen składnych akcji oraz strzałów na bramkę. Pierwsza połowa zdecydowanie pod dyktando Cariny, ale w drugiej to multicolores przejęli inicjatywę. Gospodarze od początku podeszli wysoko, a goście mieli problem, by przedrzeć się pod bramkę gubinian. Pierwszą groźną akcję gospodarze przeprowadzili już w 3 min. Prawą stroną popędził Ireneusz Butowicz, który dograł przed pole karne do nadbiegającego Przemka Haraszkiewicza. Na całe szczęście jego strzał zdążył wślizgiem zablokować Patryk Szcześniak. W 6 min. rzut wolny z prawej strony, ale krośnianie wyszli obronną ręką. Napór miejscowych rósł z każdą minutą. Agresywna gra, szybcy skrzydłowi i wszechobecny pressing nie ułatwiały rozgrywania piłki. Na całe szczęście przedpole "czyścili" nasi defensorzy. Ten mecz stał także pod znakiem pokazów Kamila Duchnowskiego, który mając przed sobą jednego, dwóch zawodników przeciwnika nie wykopywał futbolówki na przysłowiową "pałę", ale ... bawił się. Po raz pierwszy dał tego próbkę w 22 min., kiedy mimo presji rywala, spokojnie rozegrał piłkę z kapitanem, Tomkiem Przybylskim. Chwilę później kolejną groźną sytuację stworzyli piłkarze Cariny. Dobrą, górną piłkę w pole karne otrzymał Przemek Haraszkiewicz, ale Duchnowski wybiegł, obronił nogami i tym sposobem zdołał zażegnać niebezpieczeństwo. Marcin Piec podejmował próby stworzenia zagrożenia, ale brakowało wsparcia. Osamotniony zawodnik nie był w stanie groźnie zaatakować. Pierwsze poważne zagrożenie pod bramką Kaczmarka miało miejsce dopiero w 27 min. Z rzutu rożnego dogrywał Hubert Babicz, a główką strzelał Radek Rakociński - minimalnie ponad poprzeczką. W 34 min. strzał z dystansu Mateusza Hałambca obronił gubiński goalkiper. W 37 min. zawodnik gospodarzy otrzymał dobre podanie w pole karne, ale na całe szczęście nie sięgnął piłki. W odpowiedzi akcja multicolores, ale Oskar Kozakiewicz strzelił wprost w bramkarza Cariny. W 42 min. sygnał ostrzegawczy dla gości - dośrodkowanie i strzał główką Ireneusza Butowicza, ale Duchnowski odbił ponad poprzeczkę. Wreszcie w 42 min. wysiłki i optyczna przewaga gospodarzy została ukoronowana bramką. Rzut rożny wykonywany przez Mateusza Torbiczuka i z drugiego metra piłkę głową umieszcza w bramce Jacek Kierzek [Od 2:35]. Wielka radość piłkarzy i kibiców Cariny. Niewątpliwie bramka zasłużona. Słabsza pierwsza połowa i bramka "do szatni" nie podcięła skrzydeł wiceliderowi. Wszyscy zdawali sobie sprawę z prestiżu tego pojedynku. To, że goście będą chcieli przechylić szalę meczu na swoją stronę zasygnalizowali już na początku drugiej połowy. W 48 min. dośrodkowanie Pawła Cierecha wprost na głowę Hałambca, ale strzał niecelny. Dwie minuty później przed szansą na wyrównanie stanął Marcin Piec, ale bramkarz zdołał jego strzał obronić. Podobnie chwilę później w zamieszaniu podbramkowym. Tęcza zdobyła pole i mocno naciskała przeciwnika, nie dając mu chwili oddechu. W końcu multicolores mogli wybuchnąć radością. W 58 min. Paweł Cierech zaszarżował jak husaria pod Kłuszynem wyśmienicie dograł w pole karne, a tam był już Marcin Piec. Piezzini dołożył do podania nogę i bum! Gol! W 65 min. swoich sił z rzutu wolnego spróbował Mateusz Hałambiec, ale z 25 metrów uderzył ponad poprzeczką.  W 70 min. groźnie zrobiło się pod krośnieńską bramką. Zawodnik Cariny wyszedł na czystą pozycję mając przed sobą tylko Duchnowskiego. Kamil przytomnie wybiegł z bramki i dzięki temu, że futbolówka skozłowała Duchnowski podskoczył i ją wybił. Swoją drogą nasz goalkiper pokazał kolejną umiejętność na wysokim poziomie - skacze chłop jak kozica po turniach. Do tego w 77 min. urządził sobie zabawę z trzema zawodnikami, którzy chcieli odebrać mu piłkę. Kibicowskie serce zawsze wtedy przyspiesza i trzepocze jak ptaszek w ciasnej klatce. Jak nic ktoś kiedyś fiknie przez takie efektowne co prawda, ale ryzykowne zagrania. Normalnie mistrz suspensu. W 80 min. kolejny wybuch radości, tym razem gości. Podanie Huberta Babicza w pole karne do Marcina Pieca, który efektownie, piętą zdobył bramkę. Ładna akcja, piękne bramka i prowadzenie wicelidera. Cóż więcej mogli chcieć multicolores i ich tifosi. Teraz wszyscy nerwowo spoglądali na zegarki, gubinianie z nadzieję, że czas będzie biegł wolno, a krośnianie, że wskazówki przyspieszą niczym express. Gospodarze bardzo starali się uratować remis. W ostatnich dziesięciu minutach krośnieńska obrona miała ręce pełne roboty. Jednak udało się przetrzymać nawałę i po ostatnim gwizdku to piłkarze Tęczy wznieśli ręce w geście triumfu. Tym samym odzyskali hetmańską buławę, którą utracili po porażce 1:3 u siebie w czerwcu 2017 r. Słowa uznania zarówno dla piłkarzy, trenera, jak i całego sztabu. To była bardzo dobra runda w wykonaniu multicolores. Na pochwałę zasłużyła także Carina, która po falstarcie na początku rundy później grała niemal jak z nut. Serię dziesięciu meczów bez porażki przełamali dopiero krośnianie. Okazało się, że przed ostatnim meczem misie nie powędrowały do gawry, aby usnąć. Podopieczni Jarosława Misia i Macieja Kulikowskiego zagrali ambitnie i z sercem. Obu teamom zależało na tym prestiżowym zwycięstwie. Było ciężko, ale wygrał zespół, który strzelił jedną bramkę więcej. Tym razem była to Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie. Z całą pewnością podczas rundy wiosennej gubinianie będą zdeterminowani, aby wziąć rewanż przy Pocztowej. Oby zespoły zachowały swoje wysokie lokaty, a będzie się działo. 
Na zakończenie rundy Tęcza Homanit zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 34 punktów i bilansem bramkowym 43:24. Carina Gubin po porażce u siebie i po zwycięstwie TS Przylep zajęła 4 miejsce mając 27 punktów i bilans 27:15. Kolejne spotkania rozegrane zostaną w marcu. W pierwszej kolejce krośnianie zagrają u siebie właśnie z trzecim TS Przylep.

[A klasa]
W Serie A jubilat, czyli Czarni Czarnowo, także w derbach, ale gminnych podejmowali Tramp Osiecznica. Ostrzyliśmy sobie zęby na tę konfrontację, zamierzając nawet udać się z naszą kamerą i systemem VAR, ale niestety mecz przeniesiono na sobotę. I tym oto sposobem minął nas szczęk oręża, brzęk zbroi i donośne okrzyki bojowe. I jeszcze była wyjątkowa okazja zobaczyć na punkcie dowodzenia samego Jagiełłę. Arkadiusza, trenera gospodarzy. Karpie długo się zbroiły, a przed samym wyjazdem treneiro Jarosław Wojtal zalecił łaźnię parową i chłostę wierzbowymi witkami. Gdy piłkarze ośki przesiadywali w saunie, schwarzteam odpoczywał w kniei. Przejeżdżając przez Czarnowo widać było majestatyczny dym z kominów i przygaszone światła. Z kuźni nie buchał dym, ani ogień. Przygotowania do jubileuszu 15-lecia klubu szły pełną parą i zamiast kuć kosy i ostrzyć miecze Czarni pichcili sałatki i mrozili wodę mineralną. Bez gazu. I niespodziewanie nadeszła ciemność. Nie z Czarnowa, ale ze strony graczy z El Carpico. W tym spotkaniu gospodarze przez większą część meczu przeważali, mając nawet kilka czystych sytuacji do objęcia prowadzenia. Spełniło się piłkarskie powiedzenie, że niewykorzystane okazje się mszczą. Ten mecz był tego koronnym dowodem. W ostatnich pięciu minutach karpie oślepiły schwarzteam swoją błyszczącą łuską i wydarły trzy punkty. Najpierw w 87 min. do bramki trafił Marek Sieteski, a pięć minut później za faul na Radku Śliwie sędzia odgwizdał rzut karny. Pewnym wykonawcą był Paweł Kowalski. Bitwa dosyć szczęśliwie wygrana przez karpie. Gratulujemy derbowej wygranej. Świętowanie odbywało się w nieco minorowych nastrojach. Jednak 15 lat, to ładny jubileusz. Czarni Czarnowo są stałym elementem naszego piłkarskiego krajobrazu. Drużyna waleczna, mająca swoich wiernych fanów, a przy tym uczestnicy najważniejszych derbów w województwie - z Pogonią Wężyska. Świętowanie zapewne trwało do białego rana. Cytując klasyka - "i ja tam z gośćmi byłem", ale nie wszystko zaraz musi trafić w księgi. Polska gościnność, miła atmosfera i ciekawe rozmowy. Flaki (ale nie te z Ośki) powinny być w herbie klubu. Czarni, jakby chcąc odreagować ubili rybę, a że akurat nie mieli pod ręką karpi, sięgnęli po jesiotry. Poezja. No cóż, runda się zakończyła i nie ma co rozrywać szat. Czarni Czarnowo kończą na 7 pozycji z 21 punktami i bilansem 27:23. Jeden stopień wyżej jest Tramp Osiecznica - 6 lokata, 22 punkty i bilans 28:17.
Trzeci z naszych teamów - Pogoń Wężyska łatwo uporał się z przeżywającym ogromny kryzys KP Świdnica. Co prawda do przerwy widniał rezultat bezbramkowy, ale wężowi podkręcili tempo w drugiej połowie. Do bramki trafiali kolejno: Krzysztof Wiśnik - dwukrotnie oraz Marcin Andryk i Kacper Magdziak. 4:0 i piękne zwieńczenie rundy. Węże przed sezonem saneczkarskim i narciarskim błysnęli, ale co najważniejsze zapewnili sobie dobry nastrój. Pogoń zajęła także najwyższe miejsce spośród naszych trojaczków - 4. Na swoim koncie mają 43 bramki strzelone i 18 straconych. Za takie dokonania należy się prezent od Świętego Mikołaja. Już słyszymy dźwięk nadjeżdżających sań, głośne ho! ho! ho! i cały wór prezentów, który wsypie się przez kominy wężowych. Kto wie może będą tam wygrane z Czarnymi i Trampem? Tylko trzeba pamiętać, żeby kominy były czyste... Gdyby był z tym problem na pewno braciaki pomogą.

[B klasa]
Na zakończenie rundy z kruchych jakby uszło trochę powietrze. Kruszywo Stary Raduszec zremisowało 1:1 z Żeniszem Żenichów. Początek był wyśmienity, bowiem w 4 min. gospodarze objęli prowadzenie po trafieniu morderczo skutecznego Adama Drezina. I gdy wydawało się, że piłkarze z Arena del Ponte zainkasują trzy punkty goście w 90 min. zdołali wyrównać. W 90 min. piłkarz Żenisza otrzymał czerwoną kartkę, ale nie miało to już większego wpływu na końcową fazę spotkania. Czujemy lekki niedosyt, zwłaszcza, że dotąd magia działała. Może trzeba zmienić druida? Albo dokonać korekty obrządku. Tylko bez rewolucyjnych zmian i nieprzemyślanych ruchów. Szkoda, by było, bowiem zawsze wyprawa do Starego Raduszca ma w sobie nutkę ludowego romantyzmu i dreszczyk emocji czy człowiek zdoła wrócić w domowe pielesze. Nie zaczarowany. Kruszywo kończy rundę na drugim miejscu z dorobkiem 28 punktów, czyli taką samą ilością oczek jak Nafta Rybaki. Do tego zespół kruchych ma najbardziej podrasowany licznik bramek - 48. Jeżeli chodzi o stracone też nie jest najgorzej - 17.
Odra Radnica w swoim stylu po raz kolejny wracała na tarczy. Tym razem przeszkodą nie do pokonania okazała się Zorza Grzmiąca. Radniczanie zainkasowali 6 goli, ale nie dla nich jeszcze odpoczynek. Za tydzień zagrają zaległy mecz z rezerwami Cariny Gubin. Aż chciałoby się zacytować młodzieńcze powiedzenie, tak często wygłaszane w drugiej połowie czerwca - "jeszcze tylko łomot i wakacje". Zakładamy, że odraki powalczą, by chociaż troszeczkę poprawić nastroje kibiców. Może nie są to tłumy, ale każdy prawdziwy fan trzyma kciuki za swoich piłkarzy, nawet gdy ci dołują. My z całą pewnością tak czynimy.

Koniec rundy się dokonał. Nadszedł czas roztrenowania, a później chwila odpoczynku. Na boiska wrócimy wiosną. Chociaż nie! Już 21 listopada startuje Meblostyl Liga Halowa, czyli lubuska Liga Mistrzów. Zapraszamy tak do Hali Sportowo - Widowiskowej, jak i przed komputery. My robimy rozbrat z piórem, ale zapowiedzi meczów MLH będzie czyniło inne pióro. Ku chwale i radości naszych czytelników. Dziękujemy za cierpliwość i zakładamy, że chcielibyście kontynuacji w roku przyszłym...

Kamilowi spokojnej przerwy świąteczno-noworocznej, ambitnej pracy nad powrotem do pełni sił i sprawności. Tak, aby w przyszłym roku po słabszym meczu multicolores nie trzeba było robić użytku z kul...