UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Druga Dziesiątka za nami!

 
W upalną niedzielę, 30.08.2015 roku odbył się drugi bieg uliczny Krośnieńska Dziesiątka. Gorący i słoneczny dzień odstraszył część śmiałków, którzy w liczbie 262 stawili się na Placu 11. Pułku, aby pokonać wymagającą obfitującą we wzniesienia trasę. Punktualnie o godzinie 11:00 burmistrz partnerskiego miasta Schwarzheide Christoph Schmidt dał sygnał do startu. Wśród zawodników nie zabrakło włodarzy miasta: burmistrza Krosna Odrzańskiego Marka Cebuli, który zajął 137 miejsce i zastępcy Grzegorza Garczyńskiego (92 lokata). Najlepszym zawodnikiem okazał się Marcin Zagórny z Radnicy, który ze średnią prędkością 18 km/h pokonał 10 km w czasie 33:13. Kolejny na mecie zameldował się Karol Cząstka (34:46). Trzecim zawodnikiem, który minął linię mety był Przemysław Tokarek (36:08). W ubiegłym roku Zagórny zajął 2 miejsce, Cząstka nie startował, a Tokarek był 5. Ósma na mecie, pierwsza wśród kobiet była Agnieszka Pietsch – Fulbiszewska z czasem (38:13). Druga wśród kobiet była Sandra Nowak (40:53), a trzecia Anna Dziopa – Kan  (45:58).

Najlepszym zawodnikiem z Gminy Krosno Odrzańskie okazał się wspomniany Marcin Zagórny. Wśród reprezentantów Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej triumfował Wojciech Cybruch. W kategorii osób niepełnosprawnych trofeum odebrał Marcin Biernacki, który w klasyfikacji generalnej zajął 236 miejsce. Bieg ukończyli wszyscy zawodnicy i zawodniczki. Wszyscy również zmieścili się w limicie czasowym. Każdy z uczestników biegu otrzymał pakiet startowy w skład, którego wchodziły: pamiątkowa koszulka K10, przewodnik turystyczny „Szlak 15 Południka”, woda, baton, żel energetyczny. Dla wszystkich zawodników, którzy ukończyli bieg przygotowane były pamiątkowe medale. W tym roku motywem przewodnim był kościół Św. Jadwigi. Na mecie dla wyczerpanych biegaczy czekały również owoce, woda, napoje izotoniczne oraz posiłek regeneracyjny. Organizatorzy przygotowali dla dzieci uczestników „przedszkole”. Ponadto wszyscy uczestnicy mogli zostawić swój autograf na dużej, pamiątkowej koszulce K10.
Dekoracji dokonał burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula oraz komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzej Kamiński. Warto dodać, że przed biegiem głównym w ”Dziesiątce na piątkę” wystartowały dzieci, które miały do pokonania dystans dookoła Placu 11. Pułku. Ponad 70 najmłodszych biegaczy również zostało nagrodzonych pamiątkowymi medalami. Na koniec naszego krośnieńskiego święta biegaczy rozlosowano nagrody wśród dzieci oraz dorosłych. Główną nagrodą był tablet Samsung Galaxy Tab 4. Kompletne wyniki znajdują się na stronie firmy Super Sport.

Przeprowadzenie tak wielkiej imprezy możliwe było tylko we współpracy i ze wsparciem wielu osób, firm, instytucji, stowarzyszeń, służb mundurowych. Wszyscy stanęli na wysokości zadania i udowodnili, że czują się współorganizatorami tak wielkiego sportowego przedsięwzięcia. Za to jesteśmy im bardzo wdzięczni! Dziękujemy:

- ppłk Jarosław Szczypiorski – Dowódca 5 Kresowego batalionu saperów oraz żołnierze 5 KbSap pod dowództwem st. szer. Tomasza Kwapicha

- gen. bryg. SG Andrzej Kamiński – Dowódca Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz funkcjonariusze NOSG pod dowództwem por. SG Sebastiana Piaska

- insp. Mirosław Kruszelnicki – Komendant Powiatowy Policji w Krośnie Odrzańskim oraz funkcjonariusze policji pod dowództwem asp. Radzisława Śliwy

- Agnieszka Pawłow – Komendant Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim oraz funkcjonariusze SM

- Mirosław Glaz – Starosta Krośnieński

- Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim: Wojciech Niezbecki i Przemysław Balcerzak

- Adam Ostrowski – Nadleśniczy Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie

- Andrzej Sumiński – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie

- Mirosław Szwed – Sołtys wsi Łochowice

- Sołectwo Łochowice

- Grażyna Myśliwiec – Sołtys wsi Stary Raduszec

- Zuzanna Adułło – Dyrektor Przedszkola nr 1 w Krośnie Odrzańskim

- Tomasz Miechowicz – Dyrektor Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek”

- Leszek Olgrzymek – Prezes Lokalnej Grupy Działania „Zielone Światło”

- Katarzyna Sylwanowicz – Pracownik Lokalnej Grupy Działania „Zielone Światło”

- Zbigniew Lubczyński – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- Stowarzyszenia Młode Krosno: Radosław Sujak, Weronika Tomaszyk, Anna Tarczewska, Kamil Witlicki

- Stowarzyszenie Raduszczanka: Robert Narkun

- Wojskowy Oddział PTTK: Danuta Cierpisz, Joachim Cierpisz, Alina Kaczyńska, Anna Górska, Jan Nowakowski

- Firma HOREX z Krosna Odrzańskiego

- Firma FRESHMARKET Agnieszka Rogowska z Krosna Odrzańskiego

- Firma FACTORY z Rzepina

- Łukasz Kamerduła

- Hubert Gaudyn

- Tomasz Rogowski

- Dorota i Jacek Suchora

- Katarzyna Urbańska

- Tomasz Browarczyk

- Kinga Hunek

- Ewelina Jarnut

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie, kibicom za gorący doping a sponsorom za wsparcie. Już za niespełna rok trzecia edycja Krośnieńskiej Dziesiątki, mamy nadzieje że też będziecie Państwo z nami. Zarezerwujcie termin – 28 sierpnia 2016 r. Zapraszamy!