Misja

_______________________________

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim realizuje zadania w zakresie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych. Współpracuje ze szkołami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi oraz podmiotami prywatnymi. Wspiera działania związane z funkcjonowaniem szeroko pojętej kultury fizycznej. Udostępnia i administruje obiektami, realizuje przedsięwzięcia, organizuje czas wolny. Rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę celem poprawy świadczonych usług. Dąży do systematycznego wzrostu jakości świadczonych usług i poziomu ich obsługi. Buduje pozytywny wizerunek i markę Ośrodka, jako rzetelnego i wiarygodnego partnera.
_______________________________