UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

      Historia powstania Tęczy Krosno Odrzańskie [zob. Wikipedia] związana była z istniejącym i wspierającym klub ówczesnym „Społem”. Pomysł założenia klubu zrodził się w czasie gry w piłkę koszykową na boisku gimnazjalnym (dzisiaj ZSP) w 1945 roku. Głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia był Zygmunt Kwapisiewicz. Głównymi sekcjami w tym klubie były sekcje: koszykówki i siatkówki. W 1946 roku powstała sekcja piłki nożnej. Pierwsze stroje w jakie byli wyposażeni zawodnicy: białe koszulki i niebieskie spodenki. Pionierami, zaangażowanymi w funkcjonowanie klubu byli: Zygmunt Kwapisiewicz, Nikodem Szudziński, Bolesław Kurzawa, Aleksander Szumow, Jan Łuczak i Grzegorz Malinowski. Pod koniec lat czterdziestych Tęcza zmieniła nazwę na Spójnia. [STRONA FACEBOOK] oraz [OFICJALNA STRONA]. Historia klubu i wszystkie sezony w Wikipedii. Barwy: Tęczowe

Logo Spójni Krosno Odrzańskie
1950-1955

     W roku 1956 Tęcza połączyła się z LZS Połupin (klub ten funkcjonował na terenie Krosna Odrzańskiego, a jego działalność oparta była na środkach finansowych POM Połupin). Powstały LZS Tęcza nawiązywał do sportowych tradycji z początków powojennego Krosna, prowadząc sekcje: koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, tenisa stołowego, a także powstałej w 1956 roku sekcji tenisa ziemnego. W październiku 1957 roku Tęcza została wchłonięta przez Wojskowy Klub Sportowy Wiarus.
    Kolejny rozdział Tęczy rozpoczął się w 1961 r. Jednak pod względem sportowym Tęcza wciąż nie dorównywała drugiemu krośnieńskiemu klubowi, WKS Wiarusowi.

Logo Wiarusa Krosno
1957-1961

    W 1966 roku Tęcza posiadała sześć sekcji: koszykówki, podnoszenia ciężarów, piłki nożnej, piłki ręcznej, tenisa ziemnego i sekcję lekkoatletyczną. Od tego roku Tęcza występowała jako Miejski Ludowy Klub Sportowy, mając swą siedzibę przy ulicy Pocztowej 27. Funkcję prezesa sprawował wówczas Józef Kiel. W czasie walnego zebrania klubu w dniu 5 lutego 1967 roku doszło do fuzji z Wiarusem z jednoczesnym zachowaniem nazwy MLKS Tęcza Krosno Odrzańskie. Podczas wspominanego zebrania wybrano nowego prezesa Władysława Soleckiego, sekretarzem został Roman Pietrażycki.
    W 1970 roku klub powiększył ilość sekcji sportowych, aż do ośmiu tj. o żeglarską i piłki siatkowej w Gubinie. Klub od tego czasu zmierzał ku upadkowi. W roku 1977 istniała już tylko sekcja piłki nożnej. Ostatecznie MLKS Tęcza przestał działać w 1978 roku przekazując, swój dorobek innemu krośnieńskiemu klubowi, jakim było Nadodrzu.
     Do nowego powołania Tęczy doszło w 1987 roku w momencie likwidacji klubu sportowego Nadodrze. Nowa Tęcza była klubem jednosekcyjnym, w którym prowadzono drużynę piłki nożnej. Jednak klub istniał tylko półtora roku.                        

 Projekt loga KS Tęczy
z roku 2010

     Nowy okres krośnieńskiego sportu rozpoczął się wiosną 1992 roku. Z inicjatywy burmistrza Andrzeja Chinalskiego i kierownika Ośrodka Sportu Mirosława Kamińskiego powstała grupa inicjatywna działaczy i sympatyków sportu w celu reaktywacji klubu sportowego Tęcza. Grupa ta przy współudziale Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim opracowała projekt statutu i skierowała go do Wydziału Spraw Społecznych UW w Zielonej Górze, który zatwierdzono i zarejestrowano 3 września 1992 roku. Walne zgromadzenie członków odbyło się 9 października 1992 roku. Podczas tego zgromadzenia wybrano pierwszy sześcioosobowy zarząd klubu z prezesem Zygmuntem Orzeszko. Jako priorytet przyjęto odbudowę sekcji piłki nożnej, gdzie początkowo drużynę tworzyło 35 juniorów prowadzonych przez nauczyciela wychowania fizycznego Grzegorza Nogę. W 1993 roku powiększono tę sekcję kolejno o dwie drużyny seniorów i juniorów młodszych, a ambitne założenia powiększenia klubu o kolejne sekcje zarząd realizował w następnych miesiącach, czego wynikiem było powołanie we wrześniu sekcji brydża sportowego. Podjęto również uchwałę zobowiązującą do założenia sekcji piłki siatkowej. Klub dysponował wówczas autobusem i samochodem marki „Nysa”.
     W wyniku ogromnej powodzi w roku 1997 zalane zostały boiska wraz z obiektami sportowymi z których korzystali zawodnicy Tęczy. Dzięki otrzymanym środkom finansowym na remont zalanych obiektów i zakończeniu przy nich prac remontowych zawodnicy tego klubu mogli rozgrywać mecze na jednym z piękniejszych obiektów sportowych w województwie. W roku 1999 roku klub posiadał 5 drużyn piłki nożnej (2 drużyny seniorów, 2 drużyny trampkarzy i 1 drużynę orlików), 2 zespoły seniorów piłki siatkowej, sekcję ju-jitsu, sekcję jeździecką i sekcję brydża sportowego. Obecnie funkcje prezesa klubu pełni Grzegorz Walczak (wcześnie funkcję tę pełnili m.in.: Bogusław Zaraza i Robert Gwizdek). Dobrze rozwinięte szkolenie młodzieży sprawiło, że Tęcza w sezonie 2014/2015 awansowała do IV ligi. W klubie trenuje niemal 180 zawodników skupionych w 8 drużynach. W rozgrywkach IV ligi Tęcza zajęła 11 miejsce i mimo dobrych występów spadła do zielonogórskiej klasy okręgowej. W sezonie 2016/2017 ponownie podjęła walkę o awans do IV ligi i po raz kolejny skutecznie. Multicolores wygrali w 24 meczach, 5 razy przegrali i tylko raz zremisowali. Z dorobkiem 73 punktów zajęli pierwsze miejsce i w sezonie 2017/2018 powrócili do IV ligi lubuskiej. Po bardzo dobrym sezonie, beniaminek zajął II miejsce, ustępując tylko Warcie Gorzów Wlkp. Krośnianie zdobyli 59 punktów (18 zwycięstw, 5 remisów, 7 porażek) i najlepszy bilans bramkowy - 81:41. Sezon 2018/2019 multicolores zakończyli na czwartym miejscu, tracąc trzecią lokatę w ostatniej kolejce po przegranej w derbach powiatu z Cariną Gubin 0:1. Od sezonu sezonu 2018/2019 nazwa zespołu brzmi Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie.

Artykuł opracowano na podstawie:
Miś J., Rozwój sportu wyczynowego w Krośnie Odrzańskim w latach 1945 – 1999, Gorzów Wlkp. 1999 (maszynopis pracy magisterskiej).