UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych

Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych powstało w roku 2014. Zajmuje się propagowanie szachów i brydża sportowego w gminie. Zawodnicy KSGU rozgrywali mecze brydżowe w III i IV lidze. Są także inicjatorami akcji "Szachy idą do szkoły" i Festiwalu Gier Umysłowych. Początki szachów i brydża sportowego sięgają w Krośnie Odrzańskim lat pięćdziesiątych. [STRONA KLUBU] oraz [STRONA FACEBOOK].

      Szachy w Krośnie były związane z Legią i osobą F. Budzińskiego, twórcą sukcesów szachowych Krosna. Od momentu powstania Legii w 1980 roku i rozpoczęciu gry w lidze okręgowej krośnieńscy szachiści dominowali w województwie. Po pierwszym roku występów w lidze okręgowej krośnieński zespół zdobył tytuł mistrza województwa i następnie reprezentował województwo w dalszych rozgrywkach. Dzięki zwycięstwom w makroregionie zachodnim szachiści Legii brali udział w turniejach o wejście do II ligi. W decydującym meczu o awans z Gwardią Wrocław zremisowali 5:5, przegrywając mecz rewanżowy 4:6. Legia oprócz wywalczonego w 1980 roku tytułu mistrza województwa jeszcze czterokrotnie zdobywała tytuł mistrzowski w roku: 1982, 1983, 1986 i 1988. Mistrzostwo województwa uprawniało zespół do reprezentowania w turniejach o drugą ligę w danym roku jak i w roku następnym. Dlatego szachiści z Krosna prawie przez całą dekadę brali udział  w turniejach o wejście do drugiej ligi. Największą szansę na awans mieli w turnieju 10 dniowym rozgrywanym w Michałowicach w 1990 roku, kiedy to do spotkania z Hetmanem Gryfów Śląski Legia przystępowała z przewagą 3 dużych punktów. Mimo tak dużej przewagi będąc liderem meczu krośnianie ulegli swoim przeciwnikom, zdobywając jedynie 0,5 pkt.
     Znaną zawodniczką, będącą wychowanką Legii, była Kamila Budzińska, która dwukrotnie zwyciężyła w mistrzostwach województwa juniorek, będąc od 1988 do 1990 roku członkiem kadry narodowej juniorek. Trzykrotnie startowała w mistrzostwach Polski juniorów we Wrocławiu, Łodzi i Grudziądzu, zajmując w wymienianych turniejach miejsca w pierwszej piętnastce.
     Innymi sukcesami zawodników Legii były turnieje wojskowe, w których bardzo często zwyciężali, a największym sukcesem było zdobycie tytułu mistrzów Wojska Polskiego w 1986 roku. Mistrzostwa te odbywały się w Kietrzu, a zawodnicy wojskowi z Legii reprezentowali Śląski Okręg Wojskowy. Szachiści Legii kilkakrotnie zdobywali tytuły mistrzów garnizonu.
    Pierwsza sekcja brydża sportowego powstała w 1957 roku przy Powiatowym Domu Kultury. Organizatorami byli: S. Szela, R. Norodowicz, J. Poreda, M. Bohatkiewicz i P. Miechowicz. Sukcesem krośnieńskiego brydża było zdobycie w 1957 roku przez S.Szelę i J.Poredę 4 miejsca w mistrzostwach województwa par. W 1960 roku powstała następna sekcja Zieloni Krosno działająca przy WOP. W 1961 roku krośnieńscy brydżyści występowali w lidze okręgowej pod nazwą Trzynastka. Na koniec rozgrywek ligi okręgowej zajęli 3 miejsce. Przegrane mecze z Zastalem Zielona Góra i Ósemką Zielona Góra przekreśliły Trzynastce szansę walki o awans do drugiej ligi. W tym czasie powstał nowy zespół, którego twórcą był H.Mordasewicz (prezes PSS „Społem”). W tych latach w Krośnie działały 3 zespoły brydżowe, startujące w lidze okręgowej i w A klasie. Od 1963 roku cywilne zespoły brydża przeszły pod patronat PDK Krosno, przyjmując nazwę Pik i As. Twórcą zespołów był pracujący w PDK P. Miechowicz. Do końca lat 60tych funkcjonował zespół brydża przy WOP, biorąc udział w rozgrywkach ligi okręgowej. W omawianym okresie brydżyści Krosna odnieśli kilka znaczących sukcesów, m.in.: Piotr Miechowicz zwyciężył w indywidualnych mistrzostwach województwa w 1963, 1967 i 1970 roku. W. Miechowicz wygrał w 1968 roku ogólnopolski indywidualny turniej w Sławie. Pod koniec lat 60-tych zespół brydżowy z Krosna występował w A klasie jako Krozamet, wygrywając w 1967 roku Ogólnopolski Turniej Winobraniowy w Zielonej Górze.
     Do lat 80-tych brydżyści Krosna pięciokrotnie brali udział w półfinałach mistrzostw Polski, a trzon zespołu stanowili: F. Poźniak, J. Dziurla i P.Miechowicz. W drugiej połowie lat 80-tych bracia Miechowicz występowali w drużynie WPHW Zielona Góra, ponieważ w tym czasie w Krośnie nie istniała żadna drużyna brydżowa.
    Po stagnacji lat 80-tych kolejnym powstałym zespołem brydżowym był Lubtour Łochowice, który założył Roman Pietrażycki w 1989 roku. Zespół Lubtouru działający przy ośrodku wypoczynkowym w Łochowicach zdobył w 1991 roku tytuł drużynowego mistrza okręgu.
    W 1992 roku zespół Lubtouru przestał istnieć, a brydżystów krośnieńskich przejął MKS Tęcza. Jako sekcja Tęczy brydżyści występowali w lidze okręgowej do 1997 roku, kiedy to patronat nad sekcją przejął „Wodnik” Krosno. Ponownie jako sekcja Tęczy występowali od 1999 roku.


Logo Krośnieńskiego Stowarzyszenia
Gier Umysłowych

Do 2014 r. brydżyści reprezentowali Tęczę Krosno Odrzański i rywalizowali z bardzo dobrym skutkiem w III lidze. W tym też roku powstało Krośnieńskiego Stowarzyszenie Gier Umysłowych, które skupia brydżystów i szachistów. W sezonie 2015/2016 występowało w III lidze i klasie okręgowej. Od sezonu 2016/2017 KSGU nie zgłaszało drużyn do lig brydżowych. Jest organizatorem: Krośnieńskiej i Szkolnej Ligi Szachowej. Szachy, dzięki aktywnej pracy działaczy Stowarzyszenia rozwijają się bardzo dobrze.

Artykuł opracowano na podstawie:
Miś J., Rozwój sportu wyczynowego w Krośnie Odrzańskim w latach 1945 – 1999, Gorzów Wlkp. 1999 (maszynopis pracy magisterskiej).