UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Dobre wyniki z czarnymi chmurami w tle

Za nami kolejny sezon piłkarskich zmagań. W rozgrywkach ligowych rywalizowało sześć drużyn z Gminy Krosno Odrzańskie. Wyniki osiągnięte przez nasze zespoły w większości przypadków można uznać za zadowalające. Mimo tego w tle czają się symptomy kryzysu. Wynika on przede wszystkim z luki pokoleniowej, jak również drenażu innych klubów. Klasyczne haratanie w gałę na niezliczonej ilości miejsc tylko przypominających boiska piłkarskie, powoli przechodzi do lamusa. Z łezką w oku wspominamy czasy gdy po zajęciach szkolnych tłum młodych entuzjastów piłki nożnej wysypywał się na fragmentach płaskich powierzchni, rzucał plecaki, które pełniły rolę słupków i do upadłego łupał w "nogę". Dopóki nie zgasło światło lub matka z okna nie przywołała dźwięcznym, acz zdecydowanym: "obiad!" bądź "lekcje!".

No cóż, cały otaczający nas świat ulega przekształceniom. Poza postępem technologicznym większość dokonań człowieka, raczej nie napawa optymizmem. Wierzymy, że wszystkie kluby przynajmniej utrzymają swoje stany posiadania i przystąpią do nowego sezonu. Co jednak ważniejsze - dograją do jego końca. Spośród wszystkich ekip niewątpliwie najlepiej zaprezentowała się A-klasowa Pogoń Wężyska, zajmując trzecie miejsce, a najsłabiej B-klasowa Odra Radnica. Ogólny bilans dokonań jest dobry. W analizie, którą prezentujemy poniżej korzystaliśmy z danych portali i stron internetowych: Łączy nas Piłka, Polskie Ligi, 90minut, OSiR Krosno Odrzańskie. Cała reszta, mniej lub bardziej "przysadzista" to nasze enuncjacje, spostrzeżenia oraz uwagi.

Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie

/IV Liga lubuska/


Miejsce                               – 4 (w ub. sezonie 2)
Nasza ocena (skala 1-10)  – 8 (w ub. sezonie 8)
Punkty                               – 56 (w ub. sezonie 59)
Bilans meczów                   – 17 – 5 – 8 (w ub. sezonie 18 – 5 – 7)
Bilans bramek                   – 75:52 (+23) (w ub. sezonie 81:41)

Średnia bramek strzelonych na mecz                    – 2,5 (w ub. sezonie 2,7)
Średnia bramek straconych na mecz                     – 1,73 (w ub. sezonie 1,36)
Miejsce w lidze w liczbie strzelonych bramek          – 2 (w ub. sezonie 1)
Miejsce w lidze w liczbie straconych bramek           – 8 (w ub. sezonie 4)

Klasyfikacja strzelców: 

Marcin Piec                       – 19
Radosław Rakociński          – 13
Hubert Babicz                      – 8
Paweł Cierech                     – 8
Mateusz Hałambiec              – 8
Patryk Druchliński                – 3
Marek Szymczak                  – 3
Bartosz Woźniak                  – 3
Oskar Kozakiewicz               – 2
Marek Czarnowski                – 1 
Przemysław Maciąg              – 1
Alan Nguyen Xuan               – 1
Patryk Szcześniak                – 1
Maciej Żukowski                   – 1

samobójcze                          – 3

Po rocznym okrzepnięciu w IV lidze, Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie, "dowodzona" przez trenera Macieja Kulikowskiego zaprezentowała bardzo przyzwoity poziom. Niemal od początku rozgrywek wiadomym było, że pozycja lidera i awans do III ligi zarezerwowane są dla Falubazu Zielona Góra. Pozostała walka o drugą lokatę. Wielu kibiców ostrzyło sobie zęby na to właśnie miejsce. Multicolores długo zasiadali na fotelu wicelidera, ale ostatecznie przypadł on w udziale ekipie Dębu Przybyszów. W ostatniej kolejce, w derbach powiatu krośnieńskiego, lokalny rywal - Carina Gubin zrzucił krośnian na tak nielubiane przez sportowców czwarte miejsce. Początek rozgrywek, mimo zdobycia zaledwie jednego punktu w dwóch meczach (remis na inaugurację z TS Przylep 1:1 i przegrana na własnym terenie z Falubazem Zielona Góra 3:4), pozwalał mieć nadzieję, na dobry sezon. Szczególnie spotkanie z "myszkami" pokazało, że gospodarze będą stanowili liczącą się siłę w czwartoligowych konfrontacjach. Przepowiednie szybko się potwierdziły. Krośnianie w kolejnych sześciu spotkaniach szli jak burza. Komplet oczek zapewniły im wygrane z: Syreną Zbąszynek 5:3, Arką Nowa Sól 4:1, Lubuszaninem Drezdenko 3:1, Pogonią Świebodzin 3:0, Ilanką Rzepin 2:1 i Koroną Kożuchów 5:3. Cieszyła skuteczność strzelecka, przede wszystkim Marcina Pieca i Radosława Rakocińskiego, ale zgryzotą była duża ilość traconych bramek. Nasz zespół ugruntował swoją pozycję mocnego rywala, który bezwzględnie wykorzystuje każdy błąd przeciwnika. Zespół Macieja Kulikowskiego szybko rozsiadł się w czubie tabeli i równie szybko przekonał kibiców, że bójki w dolnych rejonach nie będą dla nas. Po wspaniałej serii w końcu znalazł się "pogromca". Tęcza 0:1 przegrała pojedynek na trudnym boisku w Szprotawie. Goście mieli mnóstwo sytuacji do strzelenia bramki i przewagę w polu, ale to Sprotavia "dowiozła" cenne trzy punkty. Był zawód, ale i trudno wymagać od piłkarzy, aby we wszystkich meczach tylko wygrywali. Swoją wartość po raz kolejny udowodnili rzucając na deski: Dąb Przybyszów (3:0), Spójnię Ośno Lubuskie (3:0) i Czarnych Witnica (4:3). Po żniwach, nadeszły przymrozki i multicolores rozegrali chyba najsłabszy mecz w rundzie jesiennej przegrywając w Słubicach z Polonią 0:3. Tydzień później pokonali Odrę Bytom Odrzański 5:2. W ostatniej kolejce zwyciężyli lokalnego rywala - Carinę Gubin 2:1. Takie wygrane smakują wyjątkowo. Po ciekawym widowisku w dobrej atmosferze i dwóch golach Marcina Pieca nasz team zgarnął trzy punkty i na zimowe leża udał się z tytułem wicelidera. Jesień wbrew oczekiwaniom meteorologów nie była dżdżysta, ani burzowa. Wręcz przeciwnie, słoneczna, jak przystało na piękną..., krośnieńską, jesień. Przybysz i spółka zebrali 34 punkty na 45 możliwych, przegrywając tylko trzy potyczki. Gdyby podobny poziom utrzymali wiosną, to mogliby postraszyć nawet zielonogórzan. W przerwie zimowej barwy klubowe zmienił jeden z filarów drużyny z Pocztowej - Mateusz Hałambiec. To, a także kilka innych czynników przyczyniło się do słabszych występów wiosną.
O ile jesienią multicolores niemal nie przerywali zwycięskiej passy, to w 2019 r. grali dokładnie w kratkę. Jak na ironię w występach naszej jedenastki często bywa tak, że gdy gorzej startuje, lepiej finiszuje i odwrotnie. W kolejce numer 16, rozpoczynającej rywalizacją Tęcza rozgromiła TS Przylep 4:0. Tydzień później krośnianie zostali zatłuczeni przez Falubaz Zielona Góra 6:0. Nie mieli kompletnie nic do powiedzenia. Wynik w pełni odzwierciedlał beznadziejną postawę na boisku. Jakże to był inny mecz od tego jesiennego. Takie pogromy frustrują i są niezwykle bolesne. Po sześciu zielonych rózgach na rozpalony, czerwony tyłek przyszedł remis z Syreną Zbąszynek. Syrenki zagrały bardzo dobre zawody, wykorzystując przy tym szok gospodarzy po "wydarzeniach zielonogórskich". Do końca sezonu multicolores naprzemiennie wygrywali, remisowali, przegrywali. Ani razu nie zdobyli kompletu punktów w więcej niż jednym meczu. Jesienią dwa mecze bez strzelonej chociażby jednej bramki, a wiosną cztery. Także bilans punktowy nie powalał - 22, niemal dwukrotnie mniej wygranych (6), czterokrotnie więcej remisów (4) i niemal dwukrotnie więcej porażek (5). Duże znaczenie miał ostatni mecz sezonu 2018/2019. Krośnianie podejmowali Carinę Gubin. Stawką były "rządy" w powiecie, ale także trzecia lokata. Niestety nasz zespół przegrał po rzucie karnym 0:1. Jesień nasza, wiosna wasza, używając popularnego sloganu z lat osiemdziesiątych. Z czego to wynika, trudno orzec, zwłaszcza, że Tęcza nie dokonała rewolucji kadrowych. Na usprawiedliwienie można dodać, że duże postępy uczyniły zespoły z ligowej czołówki: Dąb, Carina i Polonia. Jaki będzie kolejny sezon, trudno orzec. Wydaje się jednak, że już tak kolorowo, tęczowo nie będzie. Czekają nas znaczne roszady i trudno będzie zachować miejsce w pierwszej ósemce. Do rywalizacji dołączą dwaj spadkowicze z Gorzowa Wlkp. - Stilon i Warta, a także dwaj ambitni beniaminkowie - Meprozet Stare Kurowo i Piast Iłowa. To jednak historia na inną opowieść, którą zapewne niebawem naskrobiemy.

Pogoń Wężyska
/A klasa zielonogórska – grupa II/


Miejsce                               – 3 (w ub. sezonie 5)
Nasza ocena (skala 1-10)  – 8 (w ub. sezonie 7)
Punkty                                – 54 (w ub. sezonie 44)
Bilans meczów                    – 17 – 3 – 6 (w ub. sezonie 14 – 2 – 10)
Bilans bramek                     – 78:39 (+39) (w ub. sezonie 71:48)

Średnia bramek strzelonych na mecz                    – 3 (w ub. sezonie 2,73)
Średnia bramek straconych na mecz                     – 1,5 (w ub. sezonie 1,85)
Miejsce w lidze w liczbie strzelonych bramek          – 3 (w ub. sezonie 5)
Miejsce w lidze w liczbie straconych bramek           – 3 (w ub. sezonie 3)

Klasyfikacja strzelców: 

Krzysztof Wiśnik                – 19
Kacper Magdziak                 – 16
Piotr Stępień                        – 12
Karol Pędzioch                     – 9
Patryk Sochacki                   – 7
Patryk Krawczyk                   – 4
Michał Tomczak                    – 4
Marcin Andryk                      – 1
Jakub Szcześniak                 – 1
Grzegorz Tararako                – 1

samobójcza                           – 1
3 bramki za walkower

Węże spośród wszystkich zespołów grały najrówniej. Sezon zakończyli na bardzo dobrym, trzecim miejscu. Względem ubiegłego sezonu drużyna Pogoni podciągnęła się zarówno w defensywie, jak i ofensywie. Lepiej punktowała wiosną - 30, niż jesienią - 24. Początek rozgrywek do najszczęśliwszych nie należał. Po czterech pierwszych kolejkach drużyna miała na koncie zaledwie trzy punkty za trzy remisy. Po przegranej 1:2 ze Zniczem Leśniów Wielki, dodajmy, po dobrym meczu, wreszcie węże przepuściły atak. W czterech kolejnych meczach zebrały całą pulę. Kolejno pokonały: Tramp Osiecznica 2:1, a później niczym stary, dobry T-34 rozjechały Bóbr Bobrowice 5:0, Błękitnych Zabłocie 10:0 i Spartak Budachów 9:0. Dwadzieścia cztery bramki w trzech pojedynkach, to rezultat imponujący. W znacznej mierze to zasługa bezlitosnych snajperów: Krzysztofa Wiśnika, Kacpra Magdziaka i Piotra Stępnia. Na wyróżnienie zasługuje także formacja obronna Pogoni, która często stanowiła barierę nie do pokonania. Zespół z Wężyska jako jedyny spośród naszych A-klasowiczów miał lepszą wiosnę od jesieni. To ważne w kontekście kolejnego, czekającego nas sezonu. Miłą niespodzianką było pokonanie wicelidera Relaksu Grabice 3:1. Zanim piłkarze żółto-zielonych udali się na obóz w Alpach Szwajcarskich, na zakończenie roku wygrali z KP Świdnica 4:0. Podopieczni Karola Pędziocha, troskliwie ochuchani przez Mirosława Adamczuka wiosną pokazali próbkę własnych, kapitalnych możliwości. Na inaugurację zwyciężyli z Fadomem Nowogród Bobrzański 2:1, przegrali w 15 kolejce z braciakami z Czarnowa 0:2, ale później dokonali czegoś, czego już dawno nie widzieliśmy w wykonaniu naszych teamów. W sześciu meczach zebrali komplet punktów. Przeskoczyli płoty, zdusili znicz, utopili karpia, a tydzień później bobra, nie utknęli w błocie i niczym Marek Krassus wycięli Spartakusa i jego ludzi. I takie wieści chcielibyśmy otrzymywać każdego poranka. Ich postępy zatrzymała na chwilę Sparta Mierków, która nieoczekiwanie wygrała na wężowych polach 4:2. Pogoń po raz drugi pokazała wyższość nad drużyną z Grabic (2:1). Jedynym "kwaskiem" w tej beczce przesłodkiego miodku było lanie, jakiego doznali zawodnicy Karol Pędziocha w meczu na najmocniejszym Kado Górzyn - 0:7. 
Pogoń imponowała w zakończonym sezonie najbardziej równą grą i emanowała chyba największym spokojem. Sporadycznie zdarzały im się wpadki i może poza wysoką przegraną z liderem obeszło się bez "siary". W kontekście wiosny niewątpliwie zasłużyli na miano "rycerzy wiosny". Wymieniona wyżej trójka strzelców dawała gwarancję nie tylko dużej liczby celnych trafień, ale także systematyczności. Zespół bardzo dobrze ułożony, prowadzony, co zaowocowało wysokim miejscem w tabeli. Nie wiemy, podobnie jak w przypadku innych naszych teamów jakie będą roszady kadrowe, ale biorąc pod uwagę cechy sterników klubu wierzymy, że węże poziom utrzymają. 


Czarni Czarnowo
/A klasa zielonogórska – grupa II/


Miejsce                                  – 5 (w ub. sezonie 10)
Nasza ocena (skala 1-10)      – 7 (w ub. sezonie 5)
Punkty                                    – 39 (w ub. sezonie 29)
Bilans meczów                        – 9 – 2 – 15 (w ub. sezonie 12 – 3 – 11)
Bilans bramek                         – 54:50 (+4) (w ub. sezonie 45:65)

Średnia bramek strzelonych na mecz                    – 2,1 (w ub. sezonie 1,73)
Średnia bramek straconych na mecz                     – 1,9 (w ub. sezonie 2,5)
Miejsce w lidze w liczbie strzelonych bramek          – 6 (w ub. sezonie 11)
Miejsce w lidze w liczbie straconych bramek           – 5 (w ub. sezonie 9)

Klasyfikacja strzelców: 

Bartek Dominków                – 16
Marcin Drzewiecki                  – 12
Paweł Butowicz                       – 7
Grzegorz Nadzieja                  – 5
Rafał Jakób                            – 3
Daniel Dominków                    – 2
Wojciech Pawiński                  – 2
Wojciech Kasperaszek           – 1
Michał Matkowski                    – 1
Paweł Murawski                      – 1
Bartłomiej Świątek                  – 1
Michał Wypchło                      – 1

samobójcze                          – 2

Czarni Czarnowo to zawsze walka do końca i niezmordowana ambicja. Tegoroczny sezon w porównaniu z ubiegłorocznym wypadł zdecydowanie lepiej. Dynastia jagiellońska poprzez swoich męskich potomków została w Czarnowie podtrzymana. Schwarzteam wszedł w nowy sezon bardzo dobrze. Spośród trzech pierwszych meczów dwa wygrał i jeden zremisował. Szczególnie zaciekłe były Gran Derbi. Do 80 min. gospodarze przegrywali, ale szczęśliwie dla Czarnych odnalazła się zagubiona Nadzieja, Grzegorz Nadzieja i zespół Arkadiusza Jagiełły uratował remis. Za tę "pogoń" zrewanżował się wiosną wygrywając na wężowych polach 2:0. Podobnie udanie rozprawił się na zakończenie rundy z innym derbowiczem - Trampem Osiecznica. Wygrana na El Carpico 5:2 miała niezwykle słodki smak zamknięcia sezonu. Środkowa część ubiegłorocznych rozgrywek była zdecydowanie sinosuidalna. W czterech potyczkach jedna wygrana i trzy przegrane. Końcówka, to już dobra postawa drużyny. Mozolnie, ale skutecznie zaczęli zdobywać punkty od meczu z KP Świdnica wygranym 3:1. Do tego dołożyli dwa remisy - z Fadomem i Błękitnymi, a później dwa triumfy - ze Startem i Zniczem. W ostatnim ubiegłorocznym meczu przegrali z sąsiadami z Osiecznicy 0:2. Bilans 2018 - oczko, czyli 21 punktów. Podobnie jak jesienią, także wiosną Czarni mieli dobry start. Co prawda w pierwszej kolejce przegrali z trudnym Bobrem Bobrowice 0:2, ale później odnotowali trzy zwycięstwa z rzędu: z ukochaną Pogonią Wężyska 2:0, Spartakiem Budachów 1:0 i groźną Spartą Mierków 2:0. Dziewięć punktów dawało nadzieję poprawienia bilansu z pierwszej połowy rozgrywek. Niestety, problemy kadrowe i zdecydowanie gorsza postawa sprawiły, że Czarni na zebranie kolejnych dziewięciu oczek potrzebowali aż... dziewięciu meczy. To było niezwykłe słabe zakończenie sezonu 2018/2019. Nasz zespół był górą w iście hokejowym stylu tylko w potyczkach ze Stalą Jasień (4:2), Błękitnymi Zabłocie (6:4) i Trampem Osiecznica (5:2). O sile ognie podobnie jak w ubiegłym roku decydowali: Bartek Dominków i Marcin Drzewiecki. Jesienią kilka ważnych bramek strzelił także Paweł Butowicz. 
Nie ma jednak co płakać nad tegorocznym występem. Czarni zrobili postęp w każdej ze statystyk, a do tego dorzucili dodatni bilans bramkowy (+4). Warto podkreślić, że schwarzteam dobrze radzi sobie z lokalnymi przeciwnikami. W zestawieniu, które już prezentowaliśmy pewnie zwyciężył w meczach z Pogonią i Trampem. To właśnie ta ekipa dzierży buławę najlepszego gminnego, A - klasowego teamu. Skład jest od pewnego czasu w miarę stabilny, no może przydałoby się wpuścić trochę świeżej krwi. W Czarnowie stawiają na szkolenie młodych piłkarzy i to daje nadzieję, że z czasem w szeregach seniorów zobaczymy nowych, utalentowanych graczy. Tylko stabilizacja w składzie Czarnych pozwala mieć nadzieję, że kolejny sezon będzie równie udany jak ten, który niedawno się zakończył.


Tramp Osiecznica
/A klasa zielonogórska – grupa II/


Miejsce                                  – (w ub. sezonie 1 - awans)
Nasza ocena (skala 1-10)     – 6 (w ub. sezonie 10)
Punkty                                   – 35 (w ub. sezonie 56)
Bilans meczów                       – 11 – 2 – 13 (w ub. sezonie 17 – 5 – 0)
Bilans bramek                        – 50:45 (+5) (w ub. sezonie 74:18)

Średnia bramek strzelonych na mecz                   – 1,9 (w ub. sezonie 3,36)
Średnia bramek straconych na mecz                    – 1,7 (w ub. sezonie 0,82)
Miejsce w lidze w liczbie strzelonych bramek         – 8 (w ub. sezonie 2)
Miejsce w lidze w liczbie straconych bramek          – 4 (w ub. sezonie 1)

Klasyfikacja strzelców:
 

Marek Sieteski                   – 9
Dorian Giryn                         – 8
Paweł Kowalski                     – 4
Karol Sadowski                     – 4
Andrzej Banach                    – 3
Michał Czarnowski                – 2
Artur Krause                         – 2
Sebastian Urbański              – 2
Marek Wieczorek                 – 2
Jarosław Wojtal                    – 2
Michał Baturo                      – 1
Marcin Janaś                       – 1
Paweł Knoski                       – 1
Artur Kuchar                        – 1
Jakub Nowakowski               – 1
Ernest Szymczak                  – 1
Radzisław Śliwa                    – 1
Przemysław Żdaniuk             – 1

samobójcza                          – 1
3 bramki za walkower

Tramp Osiecznica po wyśmienitym sezonie B-klasowym, tym razem pełnił rolę A-klasowego beniaminka. Występ w wyższej lidze nie był łatwy. Mimo tego, karpie rozpoczęły sezon bardzo dobrze, podobnie jak Czarni w trzech pierwszych meczach zgromadzili na koncie siedem punktów. Niestety później ich występy przeplatały przegrane 2:3 z Bobrem i 1:2 z Pogonią, wygrane ze Spartakiem 7:1 i Spartą Mierków 3:1. Druga połowa jesieni to kolejne porażki, tym razem trzy i na zakończenie dobra postawa zwieńczona trzema zwycięstwami. Na uwagę zasługuje przegrany co prawda, ale dobry mecz z liderem - Kado Górzyn (1:2). Piłkarze z Osiecznicy postawili najtrudniejsze spośród gminnych teamów warunki górzynianom. Bilans jesienny był niemal identyczny jak Czarnych i Pogoni - 22 punkty. Przegląd sytuacji z sylwestrową lampką szampana pozwalał mieć nadzieję na pierwszą piątkę wszystkich naszych drużyn. Niestety gdy bąbelki (nie mylić z "bombelkami") wyparowały prawda okazała się nieco bardziej brutalna. Ogromna rotacja i nie zawsze poważne podejście zwłaszcza młodych zawodników do swoich obowiązków sprawiły, że gra karpi straciła na impecie i zaczęły się schody. Lub jak kto woli muł. O tym jak wyglądał skład najlepiej świadczy pokaźna ilość strzelców. Starsi, doświadczeni zawodnicy jak zwykle chcieli godnie reprezentować barwy i solidnie wykonać obowiązki, których się podjęli. To jednak za mało na dobry wynik. Przed końcem sezonu zaczęła się walka z czasem. Zwłaszcza wyjazdy były bolączką trenera Jarosława Wojtala. Czegóż to się nie chwytał: ogłoszenia parafialne, ogłoszenia prasowe, nawet obiektywne paski w telewizji publicznej. Efekt końcowy raczej mizerny. Na początku tego roku niewiele zapowiadało katastrofalne zakończenie. Najpierw wygrana ze Startem Płoty 1:0, później kolejny komplet w meczu ze Zniczem Leśniów Wielki 5:1. W kolejce numer 16 bezbramkowy remis z Błękitnymi Zabłocie. Później była już niemal tylko pochylnia. Tramp przegrał pięć kolejnych meczów. Szczególnie dwa były bolesne - z Pogonią Wężyska 0:3 i outsiderem Spartakiem Budachów 3:4. Właściwie należałoby dodać, że spotkań było sześć, bo wobec wygolonego składu piłkarze Ośki zostali zmasakrowani przez lidera, Kado Górzyn 1:14. Taki wynik, to nawet jak na A klasowe standardy żenada. Trampa uratował zielony stolik, a właściwie gapiostwo działaczy z Górzyna. Wynik został zweryfikowany na 3:0 z uwagi na grę nieuprawnionego piłkarza. Karpie wygrały jeszcze tylko ze Stalą Jasień 2:1 i na tym zdobycze punktowe się skończyły. Wiosna zdecydowanie dramatyczna, zaledwie 13 punktów w dorobku.
Tramp tocząc boje w B klasie rozpieścił swoich sympatyków. Szybko okazało się jednak, że jest znaczna różnica pomiędzy tonami dźwięków A i B. Podobnie jak w innych zespołach przez cały okres rozgrywek plątały się problemy kadrowe i rzeczone podejście do gry na chwałę barw klubowych. Sytuacja w klubie jest niepewna i w zasadzie na dzień dzisiejszy nikt nie wie czy i jak będzie wyglądał nowy sezon. Na pewno trzeba dokonać przeglądu sił zbrojnych, a niesprawną i zawodną broń odesłać do huty. Na tym szczeblu gra w piłkę to niewątpliwie rekreacja i zabawa, ale nawet grając w planszówkę trzeba hołdować pewnym zasadom. Tramp, jako beniaminek spisał się bez rewelacji, ale obronił stan posiadania, zajął miejsce w środku tabeli i nie znalazł się w gronie spadkowiczów. Teraz pozostaje mieć nadzieję, że górę weźmie racjonalność, dobry pomysł, ale przede wszystkim solidność. 


Kruszywo Stary Raduszec
/B klasa - Krosno Odrzańskie/Miejsce                               – 2 (w ub. sezonie 9)
Nasza ocena (skala 1-10)   – 8 (w ub. sezonie 5)
Punkty                                 – 55 (w ub. sezonie 30)
Bilans meczów                     – 17 – 4 – 5 (w ub. sezonie 9 – 3 – 10)
Bilans bramek                      – 83:31 (+52) (w ub. sezonie 59:58)

Średnia bramek strzelonych na mecz                    – 3,2 (w ub. sezonie 2,7)
Średnia bramek straconych na mecz                     – 1,2 (w ub. sezonie 2,64)
Miejsce w lidze w liczbie strzelonych bramek          – 1 (w ub. sezonie 7)
Miejsce w lidze w liczbie straconych bramek           – 4 (w ub. sezonie 8)

Klasyfikacja strzelców:
 

Kamil Chmura                    – 18
Adam Drezin                        – 10
Paweł Rau                            – 7
Mateusz Wolbaum                – 6
Marcin Szcześniak                – 5
Tomasz Kobita                      – 4
Konrad Hochenzy                 – 3
Daniel Kapusta                     – 3
Łukasz Kasowski                   – 3
Kacper Rzęsa                       – 3
Piotr Frydryszak                    – 2
Konrad Krause                      – 2
Maciej Olszewski                   – 2
Tomasz Sarnecki                   – 2
Rafał Kamoń                         – 1
Damian Maciasowicz             – 1
Remigiusz Magdziak              – 1
Michał Rau                            – 1
Bartosz Zaborowicz               – 1

samobójcze                           – 2
6 bramek za walkowery

Kruszywo Stary Raduszec, czyli magia, wróżki i czarownicy. Początek nowego sezonu rozpoczął się dla kruszynek dość nieoczekiwania. Na inaugurację dostali lewym sierpowym w szczękę od Polesia Białków. Falstart był na tyle zaskakujący, że nawet piłkarze z Arena del Ponte byli zaskoczeni i rozczarowani. Później już wszystko wróciło na dobre tory. Swoje medalowe ambicje obwieścili w kolejnych sześciu meczach z których wszystkie okazale wygrali. Szczególnie mocno dostało się Odrze z Rąpic, bo aż 9:0. W derbach gminnych, także nie pozostawili złudzeń rywalowi, demolując przeciwnika 6:0, a i to po zaledwie jednej połowie. Radniczanie po takim wstępie, ale też wobec zdekompletowania składu żywo stracili zapał do utarczek słowno-piłkarskich z sąsiadami. A kruszynki nie sięgnęły nawet po sztachety. Na jesienną dostawkę kolejne trzy mecze wygrali i dali sobie skubnąć punkty dopiero w ostatniej ubiegłorocznej kolejce - Żeniszowi Żenichów (remis 1:1). Przesilenie wiosenne nie minęło Kruszywa. Cztery pierwsze mecze dostarczyły dużo emocjo, ale tylko cztery punkty. Co prawda w pełni udał się rewanż z Polesiem Białków (3:1), ale kolejne dwie odsłony to przegrane z Syreną Cybinka 1:3 i Płomieniem Chlebowo 2:3. Na tym jednak kryzys się zakończył. Napar, którego nawarzył MAG Dziak poskutkował. Piłkarze nabrali chęci do gry i już do końca sezonu nie dali się ograć. Dziesięć meczów z których tylko trzy skończyły się szczęśliwie dla przeciwników, bo remisami. Oczywiście wpadły też punkty za walkowery z Cariną II i Piasznem. Dużo emocji dostarczyła święta wojna, czyli quasi derby z Naftą Rybaki. Rewanż zakończył się remisem 4:4, chociaż nafciarze prowadzili już 3:0. Niewątpliwie głównym działonowym Kruszywa jest niepozorny, ale szalenie groźny Kamil Chmura. Na listę strzelców wpisał się niemal cały zespół. Zdobycz punktowa jesienią i wiosną bardzo wyrównana - 28:27. O potencjale kruszynek świadczy fakt, że świeżo upieczony beniaminek, czyli Energetyk Dychów nie zdołał z nimi wygrać, ba nawet strzelić bramki. Do końca trwała także emocjonująca walka o drugą lokatę z Rywalem Stargard Gubiński i Naftą Rybaki. My jednak mamy swoje ziółka i napary.
Po słabym sezonie 2017/2018, ten był zdecydowanie lepszy. Co prawda korzystniej  byłoby oglądać wygibasy chłopów z Kobitą na czarnopolu, El Carpico i wężowych polach, ale skoro nie ma tego co się lubi... . Drobne potknięcia nie pozbawiły kruchych szansy na wysokie, drugie miejsce. Skład ekipy z Arena del Ponte jest od pewnego czasu wykrystalizowany i mamy nadzieję, że nie ulegnie jakiemuś dramatycznemu osłabieniu. W kontekście rozgrywek B klasy martwi tylko epidemia wycofywania zespołów i "genialny" pomysł wręczania walkowerów po ekipach zjawach. Po co? Liczba drużyn w niższych klasach rozgrywkowych będzie się kurczyć. Niestety. Jeżeli pozostanie ich zbyt mało, to warto pomyśleć o przeorganizowaniu rozgrywek. Mamy nadzieję, że emocji w B klasie jeszcze nie zabraknie, a gdyby tak miało się stać to prosimy kruchych, aby doszusowali do trójcy Pogoń - Czarni - Tramp. Z pewnością gorsi nie będą, a i smaczków będzie więcej. Zwłaszcza tych pikantnych, prosto z Indii. 


Odra Radnica
/B klasa - Krosno Odrzańskie/


Miejsce                               – 12
Nasza ocena (skala 1-10)   – 1
Punkty                                – 7
Bilans meczów                    – 2 – 1 –23
Bilans bramek                    – 15:118 (-103)

Średnia bramek strzelonych na mecz                    – 0,58
Średnia bramek straconych na mecz                     – 4,5
Miejsce w lidze w liczbie strzelonych bramek          – 12
Miejsce w lidze w liczbie straconych bramek           – 12

Klasyfikacja strzelców: 

Norbert Olearczyk             – 5
Grzegorz Lemiesz                 – 2
Michał Krzyżostaniak             – 1
Cezary Kurzawa                    – 1

6 bramek za walkowery

Odra Radnica po roku nieobecności na piłkarskiej mapie Polski, znowu podjęła wyzwanie. Niestety, po raz kolejny z marnym skutkiem. Starania jednego zapaleńca, Jarosława Lipińskiego to zbyt mało (to ten jeden, silny, ale zbyt słaby punkt). W meczach rozgrywanych na boisku Odra zdobyła zaledwie jeden punkt. Udało jej się zremisować z Piasznem Bronków 1:1. Z zespołem, który wiosną już nie wystartował. Właściwie nie ma nad czym dywagować. Znaczna część meczów, albo toczona w zdekompletowaniu, albo w trakcie spotkania zdekompletowana, albo oddana walkowerem. Z team spirit pozostał już chyba tylko ten ostatni. Brak piłkarzy, brak atmosfery, brak chęci, brak wyniku, a na samym końcu kolejny upadek z hukiem. Czyżby piłka nożna w solidnym wydaniu nie była pisana Radnicy? To przecież niegdyś dobry i przebojowy klub, zespół. Tym razem Odra Radnica była wyłącznie dostarczycielem łatwych punktów, a czasami nawet w pakiecie dorzucała skrócony czas meczu i możliwość wypicia zimnego, spienionego. Co ważne bez "brzęczenia" połowicy. W końcu mąż jest na meczu.
Sezon katastrofalny i trudno przewidywać niebiańską przyszłość dla odraków. Zawirowania w środowisku piłkarskim wpływają negatywnie na funkcjonowanie klubu, który do niedawna skupiał całkiem fajną grupę piłkarzy zapaleńców. Tego już nie ma i chociaż życzymy radnickiej piłce jak najlepiej, to zdaje nam się, że pozostanie zmięta, wytarta i rzucona gdzieś w kąt któregoś z gospodarstw. Obyśmy tylko złowróżbnie krakali.

Zrobiło się tak jakoś smutno i nostalgicznie. Niezły sezon w wykonaniu większości teamów, ale w niektórych przypadkach tłuste lata dobiegają końca. Wiele składowych, a najważniejszą kolejne wydania FIFY. A może jednak nie? Przekonamy się już niebawem. Dla stęsknionych lokalnej piłki informacji garść jeszcze. W okresie przygotowawczym Tęcza rozegra kilka spotkań kontrolnych. Pierwsze już 20 lipca w Żarach z Promieniem (początek o godz. 15:00). IV liga lubuska startuje 10 sierpnia, a Serie A tydzień później. Jak zwykle będziemy dla Was śledzić wyniki i na bieżąco informować. Dla najlepszych kibiców piłkarskich!