UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Karna Carina

W ostatnim meczu sezonu 2018/2019 Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie nie zdołała pokonać lokalnego rywala - Cariny Gubin. Były to już 52 derby krośnieńsko - gubińskie. Od października 2014 r. naprzemiennie wygrywa jeden lub drugi zespół. Jak na razie bilans potyczek jest korzystny dla multicolores: 22 wygrane Tęczy, 11 remisów i 17 zwycięstw Cariny (wyniki dwóch meczów z roku 1954 jeszcze nie zostały ustalone), bramki 76:70. W tle sobotniego pojedynku była walka o najniższy stopień czwartoligowego podium. Niestety, gospodarze wykazali się nadmierną gościnnością i mimo prób doprowadzenia do remisu, goście wywieźli cenne trzy punkty, a także hetmańską buławę władzy w powiecie. 

Mecz przyciągnął na trybuny stadionu przy Pocztowej dużą grupę kibiców. Z pewnością godzina meczu - 13:00 nie sprzyjała sportowej rywalizacji. Żar lejący się z nieba niewątpliwie nadgryzł siły witalne zawodników obu ekip. Pierwsza połowa to przede wszystkim troska o zabezpieczenie własnej bramki. Minimalną przewagę w tej części gry mieli gubinianie. Ich akcje były bardziej składne i niezwykle groźne dla krośnieńskiej "świątyni". Na szpicy gospodarzy szalał Marcin Piec, ale defensywa przeciwnika doskonale radziła sobie z zamiarami Piezziniego. Piłkarze Cariny znaczną część swoich ataków prowadzili przez środek, który nie grał zbyt pewnie. Stosowali proste środki, długie podania, najczęściej wrzutki za obrońców Tęczy. Kilkukrotnie Kamil Duchnowski znajdował się w opałach z których wychodził obronną ręką. Dośrodkowania i rzuty rożne w wykonaniu tęczowych były najczęściej niecelne lub za głębokie. Duży wpływ na kreowanie gry w zespole Cariny miał były piłkarz multiocolores Mateusz Hałambiec. Nie po raz pierwszy Mati udowodnił, że potrafi zarówno kreować akcje ofensywne, jak również wytrawnie kierować poczynaniami bloku defensywnego. Aktywny w polu karnym był zawodnik gubiński - Przemysław Haraszkiewicz. W 40 min. za faul Duchnowskiego na Igorze Nahornym [od 3:10] sędzia wskazał "wapno". Do piłki podszedł Przemek Haraszkiewicz i mimo młodego wieku, pewnym strzałem pokonał krośnieńskiego goalkipera [od 3:20]. W raczej minorowych nastrojach schodzili do szatni zawodnicy Macieja Kulikowskiego. W drugiej połowie Tęcza wzięła się ostro do pracy, ale nie przyniosło to efektu w postaci bramki. Doskonałe szanse do zmiany rezultatu mieli m.in.: Hubert Babicz i Bartek Woźniak. Nie udało się. Carina zwyciężyła 1:0 i dzięki zdobytym trzem punktom, rzutem na taśmę wypchnęła lokalnego rywala na czwarte miejsce, sama zajmując trzecią lokatę. Mecz nie był porywającym widowiskiem, ale przyniósł kilka ciekawych akcji. Kibice obu drużyn w dobrej i przyjaznej atmosferze spędzili na krośnieńskim stadionie dwie ciekawe godziny. I jak to bywa w "bratobójczym" boju nie zabrakło śmiechu, ale również uszczypliwości z obu stron. Sympatycy z Gubina opuszczali Pocztową zadowoleni i wyraźnie uszczęśliwieni rezultatem. Zazdrościmy, ale i szczerze gratulujemy. Marzyliśmy przynajmniej o remisie, ale wygrał zespół lepszy. O jedną bramkę. [TABELA KOŃCOWA].

Skoro sezon dobiegł końca, jeszcze kilka drobnych dygresji. Na podsumowanie tak całego sezonu, jak i malującej się przed zespołem przyszłości popełnimy większy artykuł. Omówimy w nim jasne i ciemne strony. Będzie przyrządzony na zimno z dużą dozą pieprzu oraz gorczycy. Od razu uprzedzamy, nie każdemu się spodoba. Należy przy tym pamiętać, że jesteśmy wielkimi sympatykami multicolores i na sercu leży nam tak klub, jak i jego drużyny.
W meczu Tęcza - Carina po raz ostatni zagrali dwaj piłkarze, którzy od wielu lat stanowili o jej obliczu. Połowa trawy na boisku to ich zasługa. Wlali w nią mnóstwo potu i sporadycznie trochę krwi. Zawsze rzetelnie i z sercem podchodzili do swoich obowiązków, mimo, że ich kontrakty nie opiewały na miliony dolarów. Gdy potrzebna była pomoc drużynie, potrafili zdjąć buty z kołka i zagrać. Wespół z całym zespołem sprawiali mnóstwo radości, bo grali pewnie, a ich doświadczenie niejednokrotnie okazywało się bezcenne. W normalnych warunkach nad stadionem powinien przelecieć klucz F16, który rozsypałby serpentyny i zrzucił baner z napisem - "Dziękujemy Panowie". To może zbyt kosztowne, ale chociaż uścisk dłoni na oczach setek kibiców. Nie wątpimy, że otrzymaliby owacje tak od sympatyków z Krosna Odrzańskiego, jak i Gubina. W pełni zasłużyli. Mowa o naszej jedynce i czwórce - bramkarzu Kamilu Duchnowskim i kapitanie Tomaszu Przybylskim. Można zrozumieć, że srebrny lis Duchnowski przyczyniał się do gwałtownego wzrostu wydatków na leczenie nadciśnienia tętniczego przez NFZ. Jego zabawy z napastnikami przeciwników, często sam na sam, niejednego prowadziły już w kierunku światła. Dla odmiany oglądając Przybylskiego w dynamicznych akcjach ofensywnych, czy defensywnych, można było znacznie przekroczyć markery wysiłkowe. To także nie pozostawało bez wpływu na krążeniowców i naczyniowców. Ale do diaska, za to rachunek niech wystawi im jakaś Kasa Chorych. Figlarność Kamila i Odpowiedzialność Tomka równoważyły przeróżne stany emocjonalne jakie pojawiały się podczas meczów. Jak za sztywno, zmiękczał Duchu, jak za miękko, prostował Przybysz. To byli enfant terrible w dobrym tego zwrotu znaczeniu. Zabrakło chyba trochę wyczucia sytuacji, empatii i przyzwoitości. Obu piłkarzy nie zobaczymy już na "malachitowej trawie" przy Pocztowej. Będą zapewne odwiedzać obiekt, by oglądać poczynania młodszych kolegów i na pewno w sercu pozostaną multicolore. Na całe szczęście nie wszyscy zapomnieli... . Panowie - bardzo dziękujemy za godne reprezentowanie barw Tęczy, za mnóstwo emocji, zaangażowanie, radość jaką nam sprawialiście i dumę, którą wlewaliście w serca nie tylko po wygranych, ale również po przegranych meczach. Szacunek!

Tęcza wejdzie w sezon 2019/2020 mocno przeorana. Czy będzie to orka na ugorze, czy na tłustej ziemi przekonamy się niebawem. Trener Maciej Kulikowski pokłada część nadziei w młodych graczach. Bardzo utalentowanych jest niewielu, bo i niewielu wie, że u podstaw jakiegokolwiek sukcesu leży sumienna praca. Piłkarzy z przeciętnymi umiejętnościami rodzice oczami wyobraźni widzą w Legiach, Lechach, czy innych Arsenalach. Nie tędy droga, a jeżeli nawet, to prowadząca na manowce. Ze świecą szukać takich cech jak pracowitość, pokora, skromność. Zbyt często zapominają o mickiewiczowskim - mierz siły na zamiary, a nie zamiar podług sił. Dobrym początkiem jest malutka drużyna na skraju zachodniej Polski. Jak na razie z ostatnich zbiorów nie ma zbyt wiele mąki na dobry chleb. W razie czego służymy snickersem... .

W A - klasie Pogoń Wężyska zainkasowała darmowe trzy punkty. Przeciwnicy z KP Świdnica nie mieli już sił, aby zawitać na wężowe pola. I nie ma się co dziwić, zapewne wróciliby na tarczy. Zespół Karola Pędziocha odnotował kapitalny sezon. Zajął trzecie miejsce, wygrywając w 2/3 meczów. Dobra praca całej ekipy, co niezmiernie nas cieszy. Już ostrzymy sobie zęby na przyszłoroczne Gran Derbi i jak zawsze jesteśmy zwolennikami teorii, że wygrywa lepszy. W ostatniej kolejce spotkały się inne dwa zespoły z Gminy Krosno Odrzańskie. Na El Carpico zawitali Czarni Czarnowo. Jesienią schwarzteam musiał uznać wyższość Trampa Osiecznica, ale tym razem zamierzał wziąć rewanż za przegraną 0:2. Sztuka ta w pełni im się udała. Goście objęli prowadzenie po bramce samobójczej już w 4 min. W 17 min. Bartkowi Dominkowowi włączył się lewy. Było to jego pierwsze, ale nie ostatnie trafienie w tym spotkaniu. W 21 min. bramkę kontaktową zdobył niezmordowany weteran gminnych boisk - Radzisław Śliwa. W 8 min. doszło do groźnego faulu na zawodniku przyjezdnych - Tomku Grzelaku. Interweniować musiał lekarz, ale mamy nadzieję, że ten ambitny piłkarz szybko wróci do zdrowia i na plac gry. To na pewno duża strata dla Czarnych. Tuż przed przerwą na 3:1 podwyższył po raz drugi Dominkator. Kolejne dwa trafienia dołożył w 69 i 76 min. Karpie, pod nieobecności swojego treneiro odpowiedziały tylko bramką w doliczonym czasie gry autorstwa Marka Sieteski. Wyraźnie zabrakło "team spirit" zespołu ośki, czyli treneiro Wojtala. Z drugiej jednak strony, to zwycięstwo gościom się należało. Jak wyglądał sytuacja "trójderbów": Tramp - Czarni 2:5, Czarni - Tramp 0:2, Pogoń - Czarni 0:2, Czarni - Pogoń 1:1, Tramp - Pogoń 0:3, Pogoń - Tramp 2:1. To oznacza, że kolejność końcowa zespołów gminnych jest następująca:

1. Czarni Czarnowo 7 pkt.   8:5
2. Pogoń Wężyska 7 pkt.   6:4
3. Tramp Osiecznica 3 pkt.   5:10

Widać wyraźnie, że hetmańską buławę mocną dłonią dzierży schwarzteam. Mamy nadzieję, że wszystkie ekipy przetrwają zawirowania organizacyjne i kadrowe i znowu zobaczymy je na El Carpico, czarnopolu i wężowych polach. [TABELA KOŃCOWA].

W B klasie swoje zrobiło Kruszywo Stary Raduszec. Drużyna kruchych musiała pokonać na wyjeździe Żenisz Żenichów i cel zrealizowała. Łatwo nie było, co podkreślali także zawodnicy trenera Grzegorza Magdziaka, ale staroraduszczański Napoleon Magdziaparte znalazł sposób na przeciwnika. Wynik otworzył w 45 min. Marcin Szcześniak. Gospodarze rzucili się odrabiania start, ale skrzydła podciął Kamil Chmura w 59 min. Gol, który strzelił Chmura, z ponad 30 metrów wprawił w zdziwienie wszystkich kibiców. Ręce same składały się do braw. Takiej efektownej bramki nie powstydziłby się ani Messi, ani Ibrahimowić. I po raz kolejny prawdziwe okazały się słowa, że z małej Chmury, duży deszcz. Deszcz za trzy punkty. Gospodarze dwie minuty później odpowiedzieli golem, znanego z boisk MLH Łukasza Łysego, ale to było za mało na kruszynki. Przepotężna magia przywieziona z Arena del Ponte, po raz kolejny triumfowała. Kruszywo zajęło wysokie, drugie miejsce w dywizji B. Awans uzyskał Energetyk Dychów, który dodatkowo przypieczętował swój sukces w sobotnie popołudnie, wygrywając w finale Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu z Naftą Rybaki 5:1. To z pewnością udany sezon energetyków, którym gratulujemy. Na końcu ligowej tabeli zameldowała się Odra Radnica, która znajduje się w ogromnym kryzysie, przede wszystkim organizacyjnym. Mamy nadzieję, że do grzybobrania zdąży z niego wyjść. Za to trzymamy kciuki. [TABELA KOŃCOWA]. 

Sezon zakończony. Sezon całkiem udany. Czas na zimne piwo (oczywiście bezalkoholowe) i chwilę odpoczynku. W sierpniu piłkarze rozpoczną kolejną rywalizację o punkty. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych potyczek. Mamy trochę obaw o przypływ młodego pokolenia, ale może to tylko my tak czarno widzimy.

Od kolejnego sezonu kończymy poniedziałkowe podsumowania piłkarskich weekendów. W dobie wszechobecnych memów trudno przebić się z robaczkami literek do czytelników. Nakład nam spada, a i z czasem bywają problemy (jak chociażby dzisiejsze - poniedziałkowo - piątkowe podsumowanie). Być może admini-redaktorzy klubów spróbują swoich sił, by wykrzesać chociaż trochę chęci na podsumowanie meczów. Sześć lat i ponad 200 artykułów, to nasz dorobek. Swoje zadanie spełniliśmy chyba dobrze. Nie oznacza to całkowitego rozbratu z ostrym piórem, od czasu do czasu postaramy się wprowadzić nieco ducha jego świątobliwości żartowności. Mamy nadzieję, że nas rozumiecie. Jeżeli nie, napiszcie. Chętnie wysłuchamy, udzielimy rozgrzeszenia i nadamy pokutę.