UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]rosno.pl

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Bytom nie zdobyty

Z jednym punktem powrócili piłkarze Tęczy Homanit Krosno Odrzańskie z meczu w Bytomiu Odrzańskim. Zespół Odry, zajmujący przedostatnie miejsce postawił trudne warunki i spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Na całe szczęście dla multiolores, najgroźniejszy przeciwnik, czyli Carina Gubin niespodziewanie przegrała u siebie z Polonią Słubice 0:1. Tęcza, mimo stworzenia sobie w tym pojedynku wielu klarownych sytuacji długo nie potrafiła tego udokumentować. Dopiero w 72 min. sztuka ta udała się Hubertowi Babiczowi.

W 86 min. gospodarze po trafieniu Marcelego Borowieckiego doprowadzili do wyrównania. Chwilę później goście stanęli przed kapitalną okazją na wywiezienie trzech punktów. Sędzia odgwizdał rzut karny, ale okazało się, że nikt nie kwapił się podejść do piłki. Niestety, nie grał etatowy egzekutor jedenastek - Radek Rakociński. Do piłki podszedł w końcu młody Szymona Poźniak. Strzelił, ale piłka odbiła się od poprzeczki. Efekt końcowy, podział punktów. Nie zawodzimy nad takim rozstrzygnięciem, bo jak się okazuje nie zmieniło ono diametralnie sytuacji krośnian. Bytomianie byli mocno zmotywowani o czym świadczy fakt, że zawodnicy gospodarzy otrzymali aż pięć żółtych kartek. To czwarty mecz spadkowicza bez porażki, ale na zmianę pozycji jest już zdecydowanie za późno. Podobnego przebudzenia doznała Polonia Słubice, ale słubiczanie prawdopodobnie zameldują się na koniec sezonu na wysokim, piątym miejscu. Obecnie sytuacja w tabeli jest następująca: Falubaz Zielona Góra uzyskał awans do III ligi, minie się w ten sposób z dwoma gorzowskimi ekipami: Wartą i Stilonem. Drugie miejsce po "przygazowaniu" w końcowce sezonu zajął Dąb Przybyszów. Ciekawa walka rozegra się o trzecie miejsce. W sobotę o godz. 13:00 na stadionie przy ul. Pocztowej zagrają starzy, dobrzy znajomi - Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie i Carina Gubin. Zwycięzca zajmie najniższe miejsce na podium, a przegrany będzie na tym jakże nielubianym, czwartym miejscu. Remis będzie korzystny dla gospodarzy. Pojedynki krośnieńsko - gubińskie zawsze rozpalają kibiców, bez względu na stawkę. Przypomnijmy, że będą to już 52 derby. Pierwsze derby protoplastów obu klubów odbyły się w 1954 r. Nie ustalono jeszcze wyników, chociaż z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że górą była Spójnia z Gubina. Wynika tak z miejsc w ówczesnej tabeli. Niezwykle ciekawie kształtują się wyniki od października 2014 r. Naprzemiennie wygrywa jedna bądź druga drużyna. Gdyby kierować się tą systematyką, to Carina powinna pokonać multicolores w najbliższą sobotę. Dotychczasowy bilans jest korzystniejszy dla zespołu z Krosna Odrzańskiego. Zwycięzca będzie przez kilka miesięcy rządził w powiecie. Więcej o historii obu klubów znajdziecie w artykułach Wikipedii: Tęcza i Carina, które zostały w całości opracowane przez piszącego te słowa. To będzie z pewnością niezwykłe widowisko w duchu sportowym. Wysokie miejsca, ale też cechy wolicjonalne obu drużyn: waleczność, ambicja, zadziorność powinny przyczynić się do seansu godnego finału Ligi Mistrzów. Korzystając z okazji serdecznie zapraszamy do Krosna Odrzańskiego kibiców Cariny Gubin. Jesienią byliśmy nie tylko świadkami ciekawego widowiska, ale również bardzo dobrej, kulturalnej atmosfery. Fani jednej i drugiej drużyny nie byli zacietrzewieni, tylko głośno wspierali swoich pupili. Wobec takiej gościny, także Andrzeja Iwanickiego zapraszamy do wspólnego oglądania i dopingowania. Będzie nam miło Państwa gościć. [TABELA].

W Serie A wszystkie nasze drużyny doznały gorzkiej goryczy porażki. Pogoń Wężyska, która zapewniła już sobie wysokie, trzecie miejsce została rozgromiona przez groźnego lidera - Kado Górzyn aż 7:0. Tak wysoka kara, na pewno nie jest w stylu węży. Gospodarze zdobyli pierwszą bramkę już w 3 minucie. Do przerwy dołożyli jeszcze cztery gole i wydawało się, że mecz zakończy się katastroficzną dwucyfrówką. Na szczęście w nieszczęściu górzynianie w drugiej połowie dorzucili tylko dwa trafienia. W perspektywie całego sezonu, ta porażka ujmy nie przynosi. To pierwsze spotkanie od dziewięciu kolejek w którym Pogoń nie zdobyła bramki. Po raz ostatnia taka sytuacja miała miejsce podczas Grand Derbi Gminy, kiedy to zespół wężowych przegrał z braciakami - Czarnymi Czarnowo 0:2. W ostatniej kolejce Pogoń podejmować będzie dziesiątą KP Świdnicę. Mecz będzie w zasadzie bez znaczenia, ale dobrze byłoby zwieńczyć sezon wygraną. Świdniczanie nie błyszczą na wyjazdach, a więc należy wykorzystać atut legendarnego wężowego pola. Czarni Czarnowo w ostatnią niedzielę musieli uznać wyższość Znicza Leśniów Wielki, przegrywając 0:2. Katem schwarzteamu okazał się wychowanek multicolores Marcel Fendor. Rozstrzygnięcie zapadło w ostatnim kwadransie gry. Porażka sprawiła, że Czarni zostali przeskoczeni przez zespół z Leśniowa Wielkiego. Zgodnie z naszymi przewidywaniami swój mecz przegrał także Tramp Karp Osiecznica. Co prawda ośka przegrała, ale w przeciwieństwie do braciaków zdołała pozyskać dwa gole. Fadom notuje całkiem dobrą końcówkę sezonu, a u siebie jest szczególnie niebezpieczny. Goście po samobójczym trafieniu objęło prowadzenie już w 7 min. Przed przerwą zespół z Nowogrodu Bobrzańskiego wyszedł na prowadzenie. Obie bramki strzelił Tomasz Sawicki. W 63 min. było już 3:1. Dobrą intuicją po raz kolejny popisał się trener Trampa - Jarosław Wojtal. W 81 min. wszedł w miejsce Doriana Giryna i pięć minut później zdobył drugiego gola dla swojego zespołu. Karpie nie zdołały już doprowadzić do wyrównania, minimalnie przegrywając. Szkoleniowiec z Osiecznicy po raz kolejny udowodnił, że jest jak wino, im starszy, tym mocniejszy i bardziej strawny. Liczymy, że wyjdzie na murawę podczas ostatniego w tym sezonie meczu. To spotkanie będzie gratką dla kibiców, bowiem w derbach Gminy zmierzą się Tramp Osiecznica z Czarnymi Czarnowo. Ewentualna wygrana któregoś z zespołów przy remisie lub porażce Znicza ze Startem Płoty pozwoli zameldować się na czwartym miejscu. Jesienią karpie pokonały rywala na czarnych polach 2:0. Goście z całą pewnością będą chcieli godnie się zrewanżować, kończąc sezon z przytupem. [TABELA].

W Serie B Odra Radnica "walkowerowała", ale drugi z naszym teamów stoczył zażarty bój, nieomal świętą wojnę z Naftą Rybaki. Mowa oczywiście o Kruszywie Stary Raduszec. Kruszynki pobić się co prawda nie dały, ale i same nie podbiły przeciwnika. Przebieg meczu wskazuje, że piłkarze z Arena del Ponte mieli mnóstwo szczęścia, że ich nafciarze nie wyautowali. Po 36 min. goście prowadzili 3:0. Trudno w takich momentach o optymizm. Nafta miała gospodarzy na przysłowiowym widelcu. Nic, tylko odgryźć soczyste udo i resztę wrzucić na rozpalonego grilla. Tuż przed przerwą bramkę dla gospodarzy zdobył Kamil Chmura. W 52 min. kontaktowe trafienie dopisał Mateusz Wolbaum, a pięć minut później wyrównał Kamil Chmura. Mecz rozpoczął się od początku. W 61 min. czerwone kartki otrzymali: Błażej Trelewski i zawodnik gości Adrian Cieleń. Tuż przed końcem goście po raz kolejny wyszli na prowadzenie. W 86 min. bramkę strzelił Mariusz Cały. Zespół kruchych do końca ambitnie walczył, co zostało nagrodzone. W doliczonym czasie remis uratował Konrad Hochenzy. Kruszywo - Nafta 4:4. Brawo! Łatwo nie było, ale urok wciąż trzyma. Także urok zaciętej walki. Kruszywo wespół z Rywalem Stargard Gubiński i Naftą mają po 52 pkt i o ostatecznym rozdaniu zdecyduje kolejka numer 26. Zespół z Rybaków zainkasuje trzy punkty za walkower z Piasznem Bronków. Kruszywo ma tylko jedno zadanie, pokonać na wyjeździe Żenisz Żenichów. Ekipa z Gminy Gubin nie leży zbytnio naszemu teamowi, ale może tym razem szczęście uśmiechnie się do podopiecznych Grzegorza Magdziaka. Jesienią w Starym Raduszcu padł remis po jeden. Pięknie byłoby, gdyby kruszynki przybiły gwoździa i mocno zaczepiły się na drugim stopniu podium. [TABELA]. 

W tropikalne żary, życzymy bezpiecznego kopania i na pożegnanie wygranych!