UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]rosno.pl

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Polonia restituta

W święto wszystkich dzieci, czyli pierwszego czerwca, Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie sprawiła radość zarówno tym młodszym, jak i starszym kibicom. Multicolores, po nie najlepszej pierwszej połowie uporali się z Polonią Słubice, wygrywając 4:3. Grad bramek w widowiskach serwowanych przez krośnian, to już nieomal wizytówka zespołu znad Odry. Tym razem pogoń słubiczan nie zakończyła się utratą punktów. To o tyle istotne, że swoje mecze wygrywają także zawodnicy Dębu i Cariny. Do zakończenia sezonu pozostały jeszcze dwie potyczki, a margines błędu jest niemal zerowy. Na całe szczęście, Polonia Słubice, mimo kapitalnej rundy wiosennej w której to zdecydowanie się odrodziła, nie zdołała uszczknąć punktów tęczowym.

Po słabej pierwszej połowie w której zdecydowanie lepiej radzili sobie goście, zespół ze Słubic prowadził 1:0. Strzelcem bramki był w 26 min. Mateusz Stefanowicz. Kubeł zimnej wody podziałał na podopiecznych Macieja Kulikowskiego. Nasi piłkarze ostro wzięli się do pracy. Tuż po przerwie wyrównującego gola strzelił Hubert Babicz (48 min.). To kolejna ważna bramka "Bubu", który nabrał już dużego doświadczenia i radzi sobie coraz lepiej, a na pewno jest wartością dodaną zespołu z Pocztowej. Jeszcze nie opadły wiwaty po pierwszym golu, a prowadzenie dał Marcin Piec (51 min.). Skromne prowadzenie 2:1, nie zadowalało ani jednej, ani drugiej drużyny. Jak się później okazało, był to dopiero półmetek trafień w tym spotkaniu. W 63 min. poloniści, a konkretnie Gaby Franchini doprowadził do wyrównania. Goście nie chcieli łatwo sprzedać skóry. Być może gdyby zachowali więcej zimnej krwi, ta potyczka, podobnie jak wiele innych rozgrywanych wiosną, zakończyłaby się dla nich szczęśliwie. Uśpiona czujność sprawiła, że to gospodarze byli górą. W 72 min. i w 89 min. po raz kolejny dał o sobie znać szybki jak błyskawica i sprytny jak lis - Paweł Cierech. Czitos jakby bardziej świeży, mający wigoru i mocno pracujący dla zespołu dał multicolores trzy oczka. Słubiczanie zdołali odpowiedzieć jeszcze tylko w doliczonym czasie gry trafieniem Mathisa Citronnelle. Niewątpliwie kluczem do sukcesu w tym spotkaniu była dobra druga połowa.

W najbliższą sobotę w przedostatniej kolejce Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie zagra z przedostatnią Odrą Bytom Odrzański. Bytomianie z całą pewnością żegnają się z IV ligą. Jednak w sercach piłkarzy Odry wciąż tli się ogień walki. Przekonali się o tym zawodnicy Czarnych Browar Witnica, którzy ulegli 2:3. Odra w trzech meczach zdobyła 7 punktów, remisując m.in. z Dębem Przybyszów 1:1. To przebudzenie przyszło zbyt późno. Taka postawa rywala może oznaczać tylko jedno - walkę do ostatniego gwizdka. W przypadku przegranej Tęczy o losach trzeciej lokaty i tak zdecyduje ostatnie spotkanie - powiatowe derby. Liczymy, że niespodzianki nie będzie i krośnianie wywiozą z Bytomia komplet oczek. By tak się stało, należy zagrać na pełnej koncentracji i obrotach. Jesienią multicolores zwyciężyli 5:2, tym razem trudno spodziewać się tak wysokiego rezultatu. Gospodarze grają bardzo słabo na wyjazdach - bilans 0 wygranych, 4 remisy, 10 przegranych, ale własne boisko na pewno jest ich atutem - 5-4-5. Co ciekawe u siebie strzelają dwa razy więcej bramek i dwa razy mniej ich tracą. Należy także pamiętać, że to ostatni przed spadkiem do klasy okręgowej mecz w roli gospodarza. Emocje gwarantowane. [TABELA]. 

W A klasie po raz kolejny dwie ekipy przegrały, a jedna wygrała. Tym razem z tarczą ze swojej potyczki wyszli piłkarze Pogoni Wężyska. Węże pokonały Stal Jasień 4:2. Niewątpliwie bohaterem w wężowej łusce był Piotr Stępień, zdobywca trzech bramek. Stępinio otworzył rezultat już w 2 min. Goście odpowiedzieli trafieniem Marcina Chmielewskiego w 11 min. I jak to często bywa w niższych klasach rozgrywkowych, losy meczu rozstrzygnęły się w końcówce. W 60 min. ponownie na prowadzenie swój zespół wyprowadził Piotr Stępień. Na trzy minuty przed upływem regulaminowego czasu, trzecie trafienie dołożył Krzysztof Wiśnik. Goście po raz kolejny odpowiedzieli bramką, ale wszelkie wątpliwości rozwiał w 92 min. Stępinio. Dużo walki, ale wygrana pewna, nie ulegająca wątpliwości. Węże walczą o drugą lokatę, ale mają dwa punkty straty do Relaksu Grabice. Układów meczów jest mało korzystny dla zawodników Karola Pędziocha. W najbliższą sobotę zmierzą się bowiem z liderem, Kado Górzyn i trudno sobie wyobrazić, by wyrwali punkty na ciężkim terenie. Wieszczymy, że węże zakończą rozgrywki na trzecim miejscu, co skądinąd także będzie bardzo dobrym wynikiem tegorocznego sezonu. Czarni Czarnowo nie ustają w walce o miejsce tuż za braciakami, czyli czwarte. W podobnej sytuacji jest jeszcze sześć innych drużyn. Schwarzteam ma los w swoich rękach. Tym razem Czarni przegrali na wyjeździe ze Startem Płoty 1:2. Wynik otworzył w 26 min. najlepszy "maser" w tej części Europy, czyli Michał Matkowski. Gospodarze wyrównali w 70 min., a do szczęśliwego końca okraszonego punktem zabrakło naszemu zespołowi zaledwie 7 minut. Wtedy to bramkę "puknął" Bartosz Puk. W najbliższy weekend Czarni podejmować będzie sąsiada z tabeli - Znicz Leśniów Wielki. W październiku Czarni rozgromili rywala na wyjeździe 4:1. Leśniowianie depczą braciakom po piętach, a wygrana byłaby z tych za 6 punktów. Jeżeli dojdzie do mobilizacji na czarnopolu, to sukces jest możliwy. Znicz w pięciu ostatnich meczach ugrał zaledwie jednego sztycha. Zespół z czołówki traci mnóstwo bramek i tutaj należy upatrywać szansy na wygraną. Warto się pochylić po tę zdobycz. W takim samym stosunku, tyle, że u siebie przegrał Tramp Karp Osiecznica. Karpie objęły prowadzenie w 10 min. po golu Andrzeja Banacha. W ostatnich sekundach pierwszej połowy stalówka za sprawą Mateusza Machnika wyrównała. Świdniczanie, to nie tuzy, ale w 68 min. ten sam zawodnik zdołał wyłuskać komplet. W 78 min. trener ośki znowu postawił wszystko na jedną kartę i tanecznym krokiem wprowadził się na boisko w miejsce Przemysława Żdaniuka. Tym razem cudu nie było i Tramp przegrał. W kolejnym meczu karpie zagrają na wyjeździe z Fadomem Nowogród Bobrzański. Piłkarze z Osiecznicy przeżywają kryzys, a ich najbliższy rywal renesans. W czterech meczach zebrał dziesięć punktów i strzelił 20 goli. Mimo, że ekipa z Nowogrodu zajmuje miejsce trzecie od końca, to wydaje się, że to właśnie ten zespół będzie faworytem z wyżej notowanym przeciwnikiem. [TABELA].

W B klasie cisza. Dosłownie. Kruszywo Stary Raduszec otrzymało trzy punkty za walkower z wcześniej wycofaną z rozgrywek Cariną II Gubin, a Odra Radnica zrezygnowała z gry, dzięki czemu o trzy punkty wzbogacił się ich przeciwnik - Zieloni Łagów. W niedzielę czeka nas za to piłkarska uczta. Kruszywo na Aren del Ponte podejmować będzie sąsiada z tabeli - Naftę Rybaki. To zawsze zażarte pojedynki, pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji. Zapewne nie inaczej będzie w niedzielne popołudnie. Trener kruszynek - Grzegorz Magdziak już zapowiedział pełną mobilizację. Wydano książeczki wojskowe i rozkazy mobilizacyjne. Spod sklepu ściągnięto lokalnego rusznikarza, a z arsenału całą dostępną amunicję. Nie zdziwi nawet kartaczownica na Ponte. Zwycięzca będzie już tylko o włos od drugiego miejsca. Ten mecz będzie ciekawy także z innego powodu. Kruszywo doskonale radzi sobie na włościach, a nafciarze w gościach. W noc listopadową zespół ze Starego Raduszca pokonał Naftę 3:1. Przeciwnik pała żądzą zemsty. Tak więc po nocy listopadowej dojdzie zapewne do wydarzeń czerwcowych... . [TABELA].

Życzymy dogrania sezonu. Do grania!