UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Spójnie

W sobotę, 18 maja kibice multicolores wychodzili ze stadionu przy ul. Pocztowej 27 zadowoleni. Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie planowo wygrała ze Spójnią Ośno Lubuskie 3:1. Sympatycy gospodarzy dość długo musieli czekać na pierwsze trafienie. To budziło trochę zaniepokojenia, czy aby na pewno nasz team znowu nie pogubi bezcennych punktów. Tak się jednak nie stało. W 42 min. bramkę "do szatni" strzelił Bartek Woźniak. Słychać było głębokie westchnienie ulgi... . Tuż po wznowieniu na dwubramkowe prowadzenie wyprowadził miejscowych Marcin Piec. To 19 trafienie piezziniego w sezonie i stopień wicelidera klasyfikacji strzelców. 

Niestety nie obeszło się bez dramaturgii. W spotkaniu ze Spójnią kontuzji nabawił się Radosław Rakociński. W 38 min. w miejsce naszego etatowego egzekutora jedenastek wszedł młody Szymon Poźniak. Rakos najprawdopodobniej nie zagra do końca sezonu, a to niewątpliwie będzie duża strata tęczowych. W 54 min. meczu zawodnik gości, Paweł Gurgul otrzymał czerwoną kartkę i przez niemal całą drugą połowę Spójnia grała w osłabieniu. Grzechem byłoby niewykorzystanie takiego stanu rzeczy. Jednak ku zaskoczeniu zawodników i kibiców, gracze z Ośna Lubuskiego zdołali w 81 min. zdobyć bramkę kontaktową. Na całe szczęście, pięć minut później trzeciego gola dla trzeciej drużyny czwartej ligi zdobył Hubert Babicz. Tęcza zasłużenie, aczkolwiek nie bez walki zainkasowała trzy punkty i w dalszym ciągu goni Dąb Przybyszów, uciekając jednocześnie przed Cariną Gubin. Pewniakiem do awansu są piłkarze Falubazu Zielona Góra, ale toczy się zaciekła walka o miejsca na "pudle". W stawce pozostała wymieniona trójka i trudno dzisiaj prorokować, kto, jaką lokatę zajmie wraz z zamknięciem rozgrywek. My oczywiście, jak zawsze mamy nadzieję, że będą to multicolores. Martwi trochę nierówna forma drużyny Macieja Kulikowskiego. Czy starczy sił, zapału i woli walki? Jak wyglądają ostatnie cztery kolejki w wykonaniu trójki przodowników? Oto one (w nawiasach aktualne miejsca przeciwników, a obok rezultaty z rundy jesiennej):

Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie

Czarni Browar Witnica (12) - Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie   /3:4/
Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie - Polonia Słubice (6)               /0:3/
Odra Bytom Odrzański (16) - Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie /2:5/
Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie - Carina Gubin (4)                 /2:1/

Dąb Przybyszów

Dąb Przybyszów - Odra Bytom Odrzański (16)   /4:0/
TS Masterchem Przylep (5) - Dąb Przybyszów   /4:0/
Dąb Przybyszów - Syrena Zbąszynek (9)           /0:0/
Lubuszanin Drezdenko (13) - Dąb Przybyszów /3:3/

Carina Gubin

Carina Gubin - Sprotavia Szprotawa (15)      /4:1/
Spójnia Ośno Lubuskie (10) - Carina Gubin /0:6/
Carina Gubin - Polonia Słubice (6)               /1:1/
Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie (3) - Carin Gubin   /2:1/

Jak widać, walka będzie trwała do ostatniej kolejki. Z analizy spotkań wydaje się, że Dąb może obronić fotel wicelidera, a mecz o trzecie miejsce rozegra się pomiędzy Tęczą Homanit Krosno Odrzańskie i Cariną Gubin. To z pewnością doda "sportowego smaczku" tym 52 derbom krośnieńsko - gubińskim.
W najbliższą sobotę Tęcza zagra na wyjeździe z Czarnymi Browar Witnica. To przeciwnik niewygodny i potrafiący sprawić faworytom wiele problemu. Nie uniknęli ich również krośnianie. Ponadto w meczach zespołów z Krosna Odrzańskiego i Witnicy zawsze pada grad bramek. Ostatnie trzy pojedynki kończyły się rezultatami: 4:3 (jesień 2018), 3:4 (jesień 2017) i 3:3 (wiosna 2018). Należy zachować proletariacką czujność i wywieźć jak najlepszy wynik. Gospodarze nie odpuszczą, bowiem znajdują się na pozycji spadkowej. Dysponują znacznie słabszą siłą ognia w porównaniu z Tęczą (35-70 strzelonych bramek), ale ich defensywa jest podobnie dziurawa (45-57). Na swoim terenie zanadto nie kalkulują - 6 wygranych, 6 przegranych i tylko jeden raz "poszli na kompromis", remisując bezbramkowo z Polonią Słubice. Z niecierpliwością oczekujemy więc wieści ze stadionu Czarnych. [TABELA].

W A klasie nie było zbyt wielu powodów do radości. Braciaki przegrały, a honor uratowały karpie. Czarni Czarnowo podejmowali dwunastą "siłę" ligi - Fadom Nowogród Bobrzański. Miał być spacerek, a wyszedł spacerniak. Fadom po golu Patryka Lipińskiego objął prowadzenie w 22 min. i przez niemal godzinę czasu nikt nie mógł dobrać się do bramki przeciwnika. Jednak to, co pisane musiało się stać. W 77 min. było już 2:0 dla gości. Strzelcem był Robert Moroz. Niespełna pięć minut później Czarni po trafieniu najskuteczniejszego Bartka Dominkowa złapali kontakt. Nie na długo jednak. W 84 min. po raz drugi na listę strzelców wpisał się Moroz. W euforii gospodarze po raz kolejny dzięki dobrej dyspozycji Dominkowa doprowadzili do kontaktu. Ambitne próby doprowadzenia do remisu spełzły na niczym. Po zakończonym meczu zawodnik schwarzteamu Patryk Wasylków otrzymał czerwoną kartkę. Fadom zwyciężył 3:2 i była to dopiero piąta wygrana ekipy z Nowogrodu Bobrzańskiego. Tym sposobem czerwony kapturek z nizin ligowych pożarł naszego lokalnego wilka. Teraz czekamy na skutecznego łowczego, który wypatroszy kolejnych przeciwników w następnych meczach.
Smaku porażki doznała również Pogoń Wężyska. Drugi z naszych braciaków mierzył się z Mierkowem. Spartą Mierków. Niestety zabrakło centymetrów, albo kilogramów. Nie pomogła nawet Siwa Wiśnia, czyli Kacper Magdziak i Krzysztof Wiśnik. Przez niemal godzinę trwała intensywna wymiana ciosów. Gospodarze objęli prowadzenie w 38 min. po golu Krzysztof Wiśnik, ale trzy minuty później zripostowali goście, a konkretnie Krzysztof Tymczy. Do przerwy po jeden. W 64 min. bramkę zdobył zawodnik Sparty Krzysztof Szyja, ale tym razem błyskawicznie, bo w 69 min. petardę odpalił Kacper Magdziak. Końcówka należała do snajperów przyjezdnych. W 79 min. Dariusz Kordiak strzelił na 2:3, a w doliczonym czasie gry (94 min.) gospodarzy "pożegnał" Kacper Lewicki. Porażka zaskakująca, zważywszy, że węże nie mają w zwyczaju przegrywać na wężowych polach. Cosik nam się zdaje, że węże linieją, ale w nowej skórze poczują się zdecydowanie pewniej. Za dużo zaskrońca, a za mało grzechotnika.
Na pocieszenie zostawiliśmy pojedynek, jaki rozegrał się na El Carpico. Pełen niespodziewanych zwrotów akcji, dramaturgii. Przynajmniej zanim wszedł On... . Tramp Karp Osiecznica podejmował przedostatnią drużynę A-klasy - Stal Jasień. I po raz kolejny okazało się, że o sile drużyny nie stanowi lokata w ligowej rzeczywistości. Przyjezdni nie zamierzali położyć się na murawie celem rozwałkowania. Zależało im na wywalczeniu punktu, zwłaszcza, że ośka boryka się z dużymi problemami kadrowymi. Wynik otworzył w 27 min. Dorian Giryn. I tak przez większą część meczu karpie wartko płynęły z nurtem meczowego strumyka. Nie od dzisiaj wiadomo, że jednobramkowe prowadzenie, to nie jest bezpieczna przewaga. W 75 min. całe potężne El Carpico zamilkło. Nawet bębniarze zdębieli. Stal po golu Tomasza Korolika doprowadziła do wyrównania. Szok i zaskoczenie. Potężny Rolex nad trybuną honorową jakby przyspieszył. Czas gonił, a dumne karpie przegrywały z przedostatnią stalówką. Gdy wydawało się, że po tym spotkaniu w ustach pozostanie tylko metaliczny niesmak, trener podjął szaloną decyzję, że wpuści na boisko trenera. Kapitalne pociągnięcie, jakże zaskakujące. W szeregach gości martenowski chaos, który skwapliwie wykorzystał wprowadzony w 83 min., wspomniany treneiro Jarosław Wojtal. Ostatnia minuta na Rolexie. Ostatnia akcja meczu. Ostatni okrzyk ultrasów. Ostatni łyk bezalkoholowego piwa, nawet wiatr przestał wiać. Jarosław Wojtal w takim momencie zapakował piłkę do bramki przeciwnika i rzutem na taśmę uratował trzy punkty. Z jednej strony pochwały dla trenera za "nosa" i mimo nie najlepszego zdrówka wyjście na boisko. Z drugiej ganimy za męki piekielne z, jakby nie było, ligowym outsiderem. Wynik poszedł w świat, a sukces zwieńczył dzieło. W nagrodę trzy, wywalczone w stylu godnym "Braveheart", punkty. I tym sposobem Osiecznica, niczym Królestwo Szkocji doczekała się swojego Williama Wojjtace. Brawo!

Po 22 kolejkach Pogoń Wężyska zajmuje 3 miejsce, Czarni Czarnowo 5, a Tramp Karp Osiecznica 6. W najbliższej, 26 kolejce Czarni Czarnowo podejmować będą w niedzielę Błękitnych Zabłocie. Zabłocianie jeszcze na wyjeździe nie wygrali, a tylko trzykrotnie zdołali zremisować. I oby to się nie zmieniło. Pogoń Wężyska uda się z gospodarską wizytą do wicelidera - Relaksu Grabice. Ten zespół dla odmiany dał się pokonać na własnym obiekcie tylko jeden raz. Tutaj z kolei liczymy na dopisanie razu drugiego. Książę William wraz ze świtą, czyli Tramp Karp Osiecznica, jedzie na walną bitwę z królującym Kado Górzyn. Po ostatniej potyczce, chociaż przeżycie iście ezoteryczne, trudno "będzie być" optymistą. Sir Williamie, czas na kolejną wiktorię! [TABELA].

W B klasie bez fajerwerków. W derbach "czerwonolatarnianych", pomiędzy Odrą Radnica i Odrą Rąpice górą goście. Nasz zespół przegrał 0:4 i tym samym potwierdził, że jest najbardziej mizerną drużyną w całej, niewygórowanej przecież ligowej stawce. Rąpiczanie zaaplikowali radniczanom dwie bramki przed i dwie po przerwie. Bez emocji i historii. Odraki jakby pogodzone ze swoją dziewiątoplanową rolą w tym filmie klasy B. Najważniejsze chyba w tej sytuacji to dograć do końca i wypatrywać jesiennej szarówki. Kruszywo Stary Raduszec postawiło się w Dychowie liderowi, czyli Energetykowi. Tym razem obeszło się bramek i obie ekipy sprawiedliwie podzieliły się punktami. Zespół gospodarzy przez ponad 20 minut grał z przewagą jednego gracza, bowiem w 68 min. czerwień złapał Łukasz Kasowski. Ten wynik nie zmienia zbyt wiele, a możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że mimo matematyki, dychowianie zapewnili sobie przeskok do lukratywnej Serie A. Kruszynki muszą jeszcze trochę się sprężyć, aby zająć miejsce niczym drużyna z Warszawy w Ekstraklasie. W 23 odsłonie B - klasy Odra Radnica podejmować będzie Rywala Stargard Gubiński. Rywal na wyjeździe przegrał tylko raz i z pewnością bilans ten się nie zmieni. Zespół Kruszywa na Arena del Ponte podejmie siódmą Zorzę Grzmiąca. [TABELA] Tutaj emocje mogą być zdecydowanie większe. Zorza rewelacyjnie radzi sobie w gościach - bilans 6-1-4, a to pachnie nam walką. Z drugiej jednak strony i kruszynki nie wypadły diabłu spod ogona. Na magicznym obiekcie dały się ograć tylko raz. Warto więc przyjechać w sobotę, rozsiąść się na wałach magdziackich i z butelką chłodnej wody marki Żywiec obejrzeć to niewątpliwie ekscytujące spotkanie. Polecamy!

Panowie - po zwycięstwo. Ku chwale polskiego futbolu!