UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Dziękujemy!

 Ucichł mistrzowski zgiełk w Hali Sportowo-Widowiskowej, opadł kurz bitewnego pola. Korzystając z tej ciszy pragniemy złożyć serdeczne podziękowania: za pomoc i wsparcie w organizacji prestiżowej imprezy, jaką niewątpliwie był Finał Mistrzostw Polski Młodzików w Piłce Siatkowej. Gdyby nie decyzja władz Związku, pomoc wielu ludzi, stowarzyszeń, władz samorządowych, instytucji, sponsorów z całą pewnością wydarzenie to nie doszłoby do skutku. To niewątpliwie wielki sukces Mieszkańców Gubin i Krosna Odrzańskiego. Po raz kolejny społeczności znad Nysy i Odry udowodniły, że wspólna praca może wydać wyśmienite owoce. To ewenement na skalę Polski - można rywalizować i spierać się, ale także przyjaźnić, szanować, a nade wszystko budować wielkie wydarzenia w zgodzie i harmonii. Oto Ci wszyscy, którzy sprawili, że organizacja Finału otrzymała oceny celujące:

Na wstępie dziękujemy władzom Polskiego Związku Piłki Siatkowej na czele z Prezesem Jackiem Kasprzykiem. Mały ośrodek, który dotychczas nie realizował tak dużej imprezy sportowej i wielka zagadka organizacyjna, jednym słowem duże ryzyko. Mimo tego Prezes wsparł ofertę Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim. Staraliśmy się nie zawieść pokładanego zaufania, także z myślą o Prezesie PZPS. Mamy nadzieję, że spełniliśmy oczekiwania władz Związku. Wiele pracy i starań włożyli również pracownicy PZPS. Mieliśmy okazję poznać wiele osób, który kochają siatkówkę, ale są także profesjonalistami w każdym calu. Wiele cennych uwag w kwestiach marketingowych otrzymaliśmy od Macieja Bogusza, zastępcy dyrektora działu marketingu i promocji. Dobrym doradcą był dla nas koordynator szkolenia młodzieży Rafał Kwiatkowski, a także menedżer ds. komunikacji i mediów Filip Grądek. Bardzo dobrze przygotowane boisko z całą otoczką to efekt zmagań z czasem Tomasza Plewy i Krzysztofa (OKS!). Przy okazji przekonaliśmy się, że wykonywanie obowiązków nie zawsze musi toczyć się w oparach ponurego milczenia. Skarbnicą wiedzy, charyzmatycznym, zdecydowanym, życzliwym duchem imprezy podczas całego czasu jej trwania była Róża Wachowska - specjalista ds. rozgrywek. Jej uwagi, krytyczne, ale rzeczowe były nie do przecenienia. Wraz ze wszystkimi organizatorami zakasała od czwartku rękawy i ostro wzięła się do pracy. Taki pracownik, to dla pracodawcy prawdziwy skarb. Nie było garsonki i palca wskazującego, tylko stachanowska misja z paletą różnorodnych, mniej lub bardziej szalonych pomysłów. Wiele ciekawych spostrzeżeń i informacji o zawodnikach uczestniczących w Finale pozyskaliśmy od trenera Szkoły Mistrzostwa Sportowego ze Spały Tomasza Wątorka. Z pewnością "upomni" się o niektóre młode diamenty z krośnieńskich zmagań. Piękne i dynamiczne zdjęcia uczestników krośnieńskiego Finału to zasługa Jakuba Piaseckiego.

Duży wkład w pozyskanie Finału mieli działacze Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej. Starania organizatorów wsparł, poruszając niebo i ziemię Wicestarosta Krośnieński, Przewodniczący Wydziału Gier LZPS Ryszard Zakrzewski. To działacz doskonale rozumiejący działania dla dobra wspólnego i robiący wszystko co w jego mocy, aby każda impreza sportowa stała na wysokim poziomie. Wicestarosta uśmiechnięty i życzliwy wobec każdego. Niewątpliwie organizatorzy mieli swojego sojusznika w osobie członka Zarządu PZPS Zbigniewa Wolskiego. Niejednokrotnie mieliśmy okazję współpracować z wiceprezesem LZPS i zawsze było to z korzyścią dla lubuskiej siatkówki. Ogrom pracy wykonał także Prezes LZPS Tomasz Paluch. Dzięki działaniom Przewodniczącego Wydziału ds. Młodzieży PZPS, organizatorzy mieli doskonały kontakt z pracownikami biura.

W tym miejscu pragniemy podziękować jeszcze jednej, szczególnej Osobie. Dziękujemy Świętej Pamięci, wieloletniemu działaczowi PZPS i LZPS - PANU JÓZEFOWI BARTKOWIAKOWI. Nie wątpimy, że to Jemu także zawdzięczamy możliwość przeprowadzenia Finału Mistrzostw Polski. Pan Józef cieszył się i cieszy ogromnym szacunkiem wspaniałego Człowieka. Panie Józefie, to Panu dedykujemy sukces tej imprezy!

Współorganizatorzy, czyli Siatkarski Klub Sportowy Tęcza Krosno Odrzańskie na czele z Prezes Agnieszką Sobolewską i Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Volley Gubin prowadzony przez Roberta Siegla okazali się kapitalnymi partnerami. Podział zadań, które zostały w pełni zrealizowane i ogromna troska o każdy niuans sprawiły, że wszyscy uczestnicy byli zadowoleni. Młodzi Wolontariusze, Uczniowie i Uczennice Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim podający piłki, dbający o czystość parkietu, wprowadzający drużyny podczas ceremonii otwarcia nie zawiedli. Z animuszem wywiązywali się z zadań. Właściwy przebieg ceremonii otwarcia, wprowadzenie zespołów i działania chorążych to zasługa kapitalnej "choreograf" Angeliki Przybylskiej. Każda tego typu impreza okraszona jest występami artystycznymi. Wielokrotny laureat ogólnopolskich turniejów tańca nowoczesnego - ETNA nie zawiódł. Dziewczęta i chłopcy pod okiem Sylwii Szostek dali pokaz krótkich, ale spływających lawą występów. Opieka nad drużynami i szkoleniowcami od pierwszej chwili wzbudziła zainteresowanie. Sportowcy i ich trenerzy zawsze mogli prosić o pomoc swoich aniołów stróżów. Oto Oni: Marta Adamowicz /Lechia Tomaszów Mazowiecki/, Katarzyna Ciecińska /Plas Kielce/, Wioletta Jezierska /Jastrzębski Węgiel/, Monika Kasperska /Chemik Bydgoszcz/, Katarzyna Kula /MOS Wola Warszawa/, Monika Sobolewska /Enea Energetyk Poznań/, Tomasz Sobolewski /Set Starogard Gdański/. Wspierał nas również Paweł Adamowicz. Całym sercem zaangażowała się Katarzyna Sylwanowicz, Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania Zielone Światło. Klaskacze, vouchery, identyfikatory i mnóstwo optymizmu oraz uśmiechu. Ogrom troski i pracy w organizację Finału włożył, etatowy Przyjaciel OSiR, Tomasz Browarczyk. Jego uwaga skoncentrowana była na właściwej realizacji zaleceń PZPS, ale także na podkładach muzycznych, aktualizowaniu FB Tęcza-Volley i milionie spraw, które mogły, ale dzięki jego czujności nie umknęły uwadze organizatorów. Dziękujemy wszystkim Osobom, które dostarczyły przepyszne wypieki dla naszych szacownych Gości. To ta grupa Ludzi zapewniała domowe, komfortowe warunki pobytu wszystkich uczestników.

Sponsorzy i Partnerzy, także nie zawiedli organizatorów. Serdecznie dziękujemy Sponsorowi Głównemu - PKN ORLEN. Swojego wsparcia udzieliły: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Piłki Siatkowej, a także Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, władze samorządowe powiatu krośnieńskiego na czele ze Starostą Grzegorzem Garczyńskim, władze Krosna Odrzańskiego - Burmistrz Marek Cebula, władze Gubina - Burmistrz Bartłomiej Bartczak. Zawsze możemy polegać na wsparciu naszych Przyjaciół. I nie zawsze najważniejsze jest wyłącznie wsparcie finansowe. Dziękujemy: Firmie Dirks Krosno Odrzańskie, reprezentowanej przez Dyrektora Sebastiana Kukurowskiego, a także przez wielką entuzjastkę siatkówki Dorotę Stacherę. Od zawsze ze sportowcami z Gubina i Krosna Odrzańskiego jest Andrzej Iwanicki, właściciel firmy A.Z. Iwaniccy. Wielkimi Mecenasami sportu w powiecie krośnieńskim są również: Nadleśnictwo Bytnica, na czele z Nadleśniczym Piotrem Niemcem, Firma Andrzeja i Edwarda Horoszkiewiczów - Horex, Polkan Software Bartosza Zaborowicza, Freshmarket Agnieszki i Tomasza Rogowskich

Opiekę medialną roztoczyły nad nami lokalne, zawsze doskonale poinformowane media. Wszelkie informacje o przebiegu i wynikach sportowych zawdzięczają Państwo: TVP 3 Gorzów Wlkp., Gazecie Lubuskiej, Radio Zachód i Krośnieńskim Wydarzeniom.

Przygotowanie transmisji, informatorów, plakatów to kolejny etap i kolejna grupa osób, która wzorowo wywiązała się ze swoich zadań. Projekty transmisji, jej sprawność, ale również grafika główna plakatu, projekty banerów, brama, granitowe dyplomy, koszulki dla zespołów, koordynacja pracy pracowników Hali Sportowo-Widowiskowej to zasługa Kierownika HSW Krzysztofa Kamińskiego. To dzięki duszy zaprzedanej turniejowemu diabłu internauci w całej Polsce mogli śledzić poczynania swoich drużyn. To skromna, szara eminencja Turnieju, ale mająca kolosalny wpływ na jej właściwy przebieg. Weltklasse. Przygotowanie wszystkich czołówek wraz z ich montażem oraz przeróbkami to ogromna praca z nutą ciętej riposty Dawida Gierczyńskiego. Informator Mistrzostw złożył i przesłał do druku w ekspresowym tempie Adam Sobolewski. Oryginalny pomysł i wykonanie proporców klubów, zamiast klasycznych "sztachet", to z kolei inicjatywa Jerzego Szymczaka. Transmisje doskonałej jakości, jak również Info kiosk w holu Hali, możliwe były dzięki wsparciu Bartosza Zaborowicza z firmy Polkan Software. Wyśmienite pomysły. Operatorem kamery, niemal klasy światowej, podczas rozgrywek był Kacper Szaciłło. Statystyki wespół z elektronicznym protokołem, tak dla uczestników, jak i kibiców wykonywali pracownicy VIS Polska: Dariusz Trociński i Paweł Brożyna. Precyzja, szybkość i przesympatyczny kontakt.

Dzięki życzliwości Dyrektor Biblioteki/ Mediateki Agnieszki Langner-Kosmaty, zaproszeni goście mieli możliwość odpocząć i spróbować "maminych" wyrobów w komfortowych warunkach. Sprzęt użyczyli nam: Dyrektor Centrum Artystyczno-Kulturalnego Zamek Tomasz Miechowicz i Firma Komtel Rafała Ostrowskiego. Jak to często bywa w tego typu przypadkach wsparła nas Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim Wiesława Kołarzyk, a swoich pomieszczeń na potrzeby rozgrzewki i relaksu dla młodych siatkarzy użyczyła Bea Fitnes - Beata Leśkiewicz.   

Bardzo wysoko ocenianą pracę podczas wszystkich osiemnastu meczów wykonali "sprawiedliwi" na czele z Sędzią Głównym Zdzisławem Hamulskim. Uwagi i korekty okazały się przydatne, zwłaszcza dla ekipy, która organizowała tak duże przedsięwzięcie po raz pierwszy. Kontakt z sędziami nie nastręczał żadnych problemów, a na pewno we wzajemnej współpracy było dużo życzliwości i uśmiechów. Oto wszyscy sędziowie, którym dziękujemy, za, jak mamy nadzieję, dostosowanie się do poziomu organizacyjnego, sportowego i "kibicowskiego": Barbara Kijowska, Paulina Pełech, Aleksandra Szydełko, Przemysław Kocieł, Marek Słowik, Norbert Ulita, a także sędziowie liniowi: Maciej Flejsierowicz, Alan Madyniak, Aleksander Mężyński, Rafał Popiołek, Marek Snoch, Karolina Strytyńska, Łukasz Wawer, Tomasz Zajkowski.

Dziękujemy za mnóstwo emocji zawodnikom wspólnego, udanego przedsięwzięcia jakim niewątpliwie jest drużyna Volley-Tęcza Gubin/ Krosno Odrzańskie. Wiele godzin spędzonych na treningach, litry wylanego potu, nerwów, złości i radości. Praca pod okiem wymagających Trenerów: Macieja Uderjana i Radosława Rzuna pozwoliła wspiąć się niemal na szczyt krajowej drabiny. Siódme miejsce wśród 179 drużyn w Polsce to wynik kapitalny! Najpierw wygrana walka o Mistrzostwo Województwa, później pierwsze miejsce w Ćwierćfinale Mistrzostw Polski i wreszcie awans do Finału po kapitalnym meczu, rozstrzygającym o awansie meczu z gospodarzami - Metrem Warszawa. Ważna rola legendarnego Trenera gubińskiej Cariny - Ireneusza Szmita, wielokrotnego medalisty młodzieżowych MP. Zawodnicy gospodarzy nie tylko walczyli z rywalami, ale co niemniej istotne aktywnie włączali się w poczynania organizatorów. Oto nasi młodzi Gladiatorzy: Maciej Bąk, Patryk Cieciński, Jan Czerwiński, Jakub Jezierski, Adrian Kasperski, Mateusz Ostrowski, Oliwier Pirko, Jakub Prus, Wiktor Sienkiewicz, Przemysław Sobolewski, Michał Zmaczyński.  

Warto jeszcze wspomnieć o Pracownikach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim. To Oni dbali o ład i porządek. Dziękujemy: Ewelinie, Dorocie, Krystynie, Marcinowi, Marzenie. Wykonaliście świetną robotę!

I jeszcze słów kilka o Drużynach, Szkoleniowcach, Kibicach. Młodzi Sportowcy na szóstkę - z klasą. Dostosowali się do wysokiej kultury dorosłych. Może to drobna rzecz, ale jeszcze chyba nigdy szatnie wraz z zapleczem nie były pozostawiane w stanie takim, jak przed ich przekazaniem. Porządek sprawiał, że pracownicy OSiR, przyzwyczajeni do różnych "poturniejowych" widoków byli zdumieni. Trenerzy wykazywali zrozumienie dla organizatorów, a drobne "wykroczenia" przyjmowali z uśmiechem i wyrozumiałością. Dominował uśmiech, żarty, ale przede wszystkim wzajemny szacunek. Współpraca z Trenerami przysparzała satysfakcji mimo że, co zrozumiałe, wciąż byli pod ogromną presją. I Kibice..., fantastyczni, głośni, żywiołowo dopingujący swoje ukochane drużyny. W ciągu tych trzech dni nie było ani grama złośliwości, niechęci, nienawiści w kierunku sympatyków ekipy przeciwnej. Kibice innych dyscyplin powinni uczyć się od cudownych tifosi siatkarskich, a niewątpliwie elitą w tym gronie są Kibice - Rodzice Drużyn Młodzieżowych. Szacunek!

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. To były piękne dni w uroczym regionie krośnieńsko - gubińskim. Wszyscy wykonaliśmy wspólnie mnóstwo pracy, ale każda z Osób, Firm, Stowarzyszeń, Władz wspomniana w artykule dorzuciła swój kamyczek do finałowego ogródka. W imieniu Gospodarzy-Organizatorów dziękuję. Tomasz Struk.