UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]pl

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Arka zatopiona

Cóż to był za emocjonujący weekend. Początek sportowych zmagań tych w Nowej Soli, jak i w Warszawie nie wieszczył niczego dobrego. Siatkarze w tym samym momencie co piłkarze Tęczy Homanit Krosno Odrzańskie rywalizowali z Koset Grudziądz. Przegrali pierwszego seta. Zestresowani, nieco zawiedzeni nasłuchiwaliśmy co dzieje się w Nowej Soli, a i z miasta włókniarzy nie napływały krzepiące wieści. Do przerwy remis 2:2 i czerwona kartka dla bramkarza Kamila Duchnowskiego. Wydawało się, że to będzie czarny dzień...

Jednak to co zrobili młodzi siatkarze i piłkarze pozwoliło na zachowanie dobrego humoru. Ba, nawet bardzo dobrego. Tęcza - Volley wygrała 2:1, a multicolores dorzucili w drugiej połowie trzy bramki i także zwyciężyli. Zaje..., znaczy pięknie!Tęcza już w 3 min. po bramce Radosława Rakocińskiego objęła prowadzenie. Po raz kolejny w tym sezonie Rakos nie zawiódł egzekwując rzut karny. Dobra nasza. W 35 min. wyrównał Patryk Zawojek. To nieco popsuło nasze humory. Gospodarze nie cieszyli się jednak długo z remisu. Trzy minuty później boleśnie dał o sobie znać Marcin Piec i było 2:1 da gości. Tuż przed przerwą doszło do katastrofy. W 41 min. czerwoną kartką ukarany został nasz bramkarz Kamil Duchnowski. Wobec braku zmiennika na bramce stanął Radosław Rakociński. On też podjął próbę obrony rzutu karnego. Nieudaną. Gracjan Walter pewnie strzelił i wyrównał. Nastroje i miny były nietęgie. Gra w osłabieniu, zawodnik z pola w bramce i jeden punkt. Wydawało się, że nowosolanie mają wicelidera podanego na złotej tacy, równo opieczonego z soczystą antonówką w ustach. Potrzebny był tylko ostry widelce i dobrze naostrzony nóż, aby właściwie poporcjować krośnian. Na całe szczęście nasz zespół to doświadczona w bitwach paczka. Nie dali się zagnać do narożnika, ale włożyli mnóstwo serca, aby wyrwać trzy bezcenne punkty. I chwała im za to! W przerwie trener Maciej Kulikowski dokonał zmian wprowadzając do gry Marka Szymczaka i Alana Nguyen Xuan. W 67 min. piłkarzy Arki zaskoczył Czitos - Paweł Cierech. Wreszcie. Znowu pokazał się Czitos kruchy, chrupiący z lekką nutą zielonej cebulki. Wyprowadził przyjezdnych na prowadzenie. Serca kibiców zaczęły mocniej bić. Każdy ten wynik wziąłby w ciemno, ale naszym nienasyconym było mało. Dodatkowo gospodarze podali tęczowym pomocną dłoń. W 80 min. czerwień otrzymał Paweł Wilczyński. Tym sposobem siły obu ekip zostały wyrównane z użyciem tej nadrzędnej - sędziowskiej. Przybysz i spółka mając w dłoni ostry jak brzytwa kindżał i silniczki w spodenkach pomknęli do przodu, aby dobić rywala. Zadali dwa kolejne ciosy w końcówce meczu. W 88 min. na 4:2 podwyższył Przemysław Maciąg, a minutę później wspomniany Paweł Cierech. Pierwsza połowa 2:2, druga 3:0 dla Tęczy. Do tego wszystkiego nasz diabeł Rokita, czyli Rakociński nie dał sobie w drugiej odsłonie strzelić bramki. Tym sposobem Kamil Duchnowski doczekał się groźnego, iście szatańskiego rywala swojej świątyni. Wygrana 5:2 wobec takiego przebiegu spotkania udowodniła, że Tęcza to klasowy, ale także odporny psychicznie i waleczny zespół. W pełni zrehabilitowali się za nie najlepsze ostatnio mecze. I za taką postawę kocha się i szanuje ukochany klub.
Rozbrat z piłką nożną nie będzie trwał długo. Już w środę Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie zagra z Arką w Nowej Soli po raz drugi - w 1/8 Pucharu Polski na szczeblu okręgu. Wygrana mile widziana, ale najlepiej bez kolejnej dawki nadmiernych emocji. Wydaje się, że stawka tego meczu jest znacznie większa. Nowosolanie w II rundzie pokonali na wyjeździe Błękitnych Lubięcin 6:0, w III odprawiła z kwitkiem Pogoń Świebodzin wygrywając aż 7:0, a w IV zdemolowała w Czerwieńsku Piasta 6:1. Imponujący bilans bramkowy 19:1. Tęcza jest nie mniej skuteczna. Na początku rozgrywek otrzymała walkowera od Spartaka Budachów. W II rundzie rozgromiła lokalnego rywala - Czarnych Czarnowo 8:1 (chociaż to schwarzteam objął prowadzenie). Szczególnie cieszy rezultat III rundy. Multicolores wypunktowali niczym wytrawny pięściarz Falubaz Zielona Górza 3:0. Bramki: 11:1. Niewykluczone, że nowosolanie bardziej przyłożą się do rewanżu za sobotnią porażkę. Cel znany - awans do ćwierćfinału PP.
W sobotę nasza drużyna po raz trzeci wybierze się w podróż. Krośnianie zagrają w Drezdenku z Lubuszaninem. Lubuszanin zajmuje 13 miejsce, a większość punktów zdobywa na swoim terenie. Przegrał dwa z dziewięciu dotychczasowych pojedynków. Wiosną zespół ten wygrał jeden mecz (w ostatnią niedzielę z Syreną Zbąszynek), jeden zremisował i dwa przegrał. Urwanie punktów wiceliderowi z pewnością byłoby dla gospodarzy cennym zasileniem konta. Jesienią krośnianie wygrali 3:1. Mamy nadzieję, że multicolores utrzymają poziom i zdołają zwyciężyć. [TABELA].

Co tam Panie w Serie A? Także całkiem przyzwoicie. Trzy mecze - siedem punktów. Pogoń Wężyska dokonała małej dewastacji Płotu. Startu. Wynik 3:0 jest miły dla oka, ale co najważniejsze pozwolił wężom na powrót na trzeci fotelik. Wynik otworzył w 38 min. Kacper Magdziak. Siwy zaczyna ostatnio być regularny w trafianiu do siatki przeciwników. W 72 min. podwyższył Piotr Stępień, a sprawę zamknął na klucz król Karol Pędzioch. Trochę nam go brakowało w meczowych protokołach. Najważniejsze jednak, że w końcu wrócił "w papier". Wicelider, Relaks Grabice nieoczekiwanie zgubił punkty w meczu z KP Świdnica. Dzięki temu Pogoń traci już tylko 2 punkty do drugiej lokaty. Na zero swój mecz zakończył Tramp Karp Osiecznica. Ośka bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z Błękitnymi Zabłocie. Warto tylko odnotować, że w doliczonym czasie gry zawodnik gospodarzy ukarany został czerwoną kartką. Zabrakło czasu, by przechylić szalę zwycięstwa. Tramp usadowił się za plecami Pogoni z jednym punktem straty. Czarni Czarnowo skromnie pokonali na czarnopolu Spartak Budachów. Budachowianie wzmocnieni grali o kolejne wiosenne zwycięstwo. Nie udało się. To znaczy udało. Naszej drużynie. Bramkę z rzutu karnego w końcówce meczu strzelił Bartek Dominków. Skromnie, bo skromnie, ale na piątkę za trzy. W najbliższy weekend Pogoń Wężyska podejmować będzie Znicz Leśniów Wielki. Drużyna z Leśniowa przeżywa kryzys. W trzech meczach zebrała zaledwie jeden punkt. Systematycznie obsuwa się w ligowej tabeli. Skoro Tramp mógł rozbić Znicz 5:1, to i węże powinny dać sobie radę. Zwłaszcza, że w ub. roku nasza drużyna przegrała 1:2. Arcyciekawie zapowiada się pojedynek Trampa. Piłkarze z Osiecznicy jadą do grząskich żeremi, by posiłować się z Bobrem Bobrowice. Bóbr jeszcze wiosną nie przegrał, a jego wyższość na swoim gruncie uznać musieli gracze z Czarnowa. Bobry prezentują się lepiej i powoli, mozolnie pną się coraz wyżej. Na początku września Ośka przegrała z nimi 2:3. Trzeba będzie dobrze się spiąć, aby wynik się nie powtórzył. Czarni jadą do Mierkowa na mecz ze Spartą. Przegrana gości sprawi, że gospodarze wyprzedzą przeciwnika w tabeli. Tego jednak byśmy nie chcieli. I też nie przewidujemy takie rozwoju sytuacji. [TABELA].

W B klasie bez dobrych wieści. Zarówno Kruszywo Stary Raduszec, jak i Odra Radnica przegrały swoje mecze. Kruszywo podejmowało na Arena del Ponte Płomień Chlebowo. Zaczęło się nie najlepiej, bowiem goście w 10 min. wyszli na prowadzenie. Kruszynki przed przerwą zdołały się zebrać i za sprawą Konrada Krause (30 min.) oraz Kamila Chmury (32 min.) odrobili straty z nawiązką. Niestety w drugiej połowie było gorzej. W 51 min. Płomień doprowadził do remisu, a na trzy minuty przed upływem regulaminowego czasu dorzucił kolejne trafienie. Trzecie na wagę trzech punktów. Coś nam się staroraduszczańscy wróżbici rozregulowali. Potrzebna jest chyba wizyta starego, łysego szamana. Odra, podobnie jak Kruszywo musiała uznać wyższość innej ekipy z Gminy Gubin - Żenisza Żenichów. Żenisz bardzo symetrycznie zapakował najpierw dwie bramki przed przerwą, a później dwie po przerwie. Gdy już zabezpieczył spust, pozwolił odpalić Odrze. W 83 min. honorowe trafienie zaliczył Cezary Kurzawa. W Radnicy bez zmian. Kruszywo czwarte od przodu, a Odra czwarta od tyłu. [TABELA]. W kolejce numer 17 zespół ze Starego Raduszca podejmować będzie trzeci Rywal Stargard Gubiński. Rywal jest o dwa punkty przed drużyną Grzegorza Magdziaka. Trzeba wygrać i wbić się na lepsze, trzecie miejsce. Odra na wyjeździe zagra z Polesiem Białków. Osiemnaście punktów różnicy, to chyba zbyt wiele, żeby można było marzyć o punktach. My jednak wciąż niepoprawnie marzymy. I z całą pewnością nie będziemy się zakładać. Łyso byłoby się pomylić. Powodzenia!