UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Tęcza rozświetliła szarugę

Pierwszy mecz Tęczy Homanit Krosno Odrzańskie i od razu garść radosnych uniesień. Pojedynek drugiego i trzeciego zespołu czwartej ligi lubuskiej pozwalał oczekiwać wyrównanego spotkania, niekoniecznie okraszonego gradem bramek. Te jednak padły i w dodatku strzelali je wyłącznie piłkarze gospodarzy. Jedyne co nie dopisało, to aura, która jak to bywa na wiosennym przednówku, pokazała kibicom i piłkarzom zachmurzone niebo oraz siąpiący deszcz. Nikt się jednak specjalnie nie przejmował. Najważniejsze, że to multicolores wlali zespołowi z Przylepu aż 4:0. Niby ponuro, ale jakże pięknie! 

Dobrze przygotowana Tęcza zaskoczyła przeciwnika już w pierwszej minucie. Nasi zawodnicy tak szybko uwinęli się w rozgrzaniu przeciwnika, że nawet reporterzy TVP 3 Gorzów Wlkp. nie zdążyli zarejestrować tego w swojej transmisji. My jak zwykle byliśmy czujni i dzięki temu można podziwiać pierwszą oficjalną bramkę A.D. 2019 r. strzeloną w rozgrywkach ligowych. Hubert Babicz podciągnął piłkę przed pole karne, podał na skrzydło do nadbiegającego Pawła Cierecha, a ten dograł do Marcina Pieca. Piezzini, mimo, że miał na plecach obrońcę zdołał się obrócić i strzelić obok bramkarza. Takie tąpnięcie wzmocniło gospodarzy i na pewno zdeprymowało przyjezdnych. Wymarzony początek, ale i łapczywe oczekiwanie na kolejne bramki. Zespół z Przylepu próbował jak najszybciej odrobić straty, ale kapitalnie w tym dniu dysponowała była nasza defensywa. Wszystkie formacje stanęły na wysokości zadania. Dobrym kreatorem gry był także Hubert Babicz, chociaż w pierwszych minutach wydawało się, że Bubu za dwa szybkie faule pożegna się z boiskiem. W 20 min. przed kolejną szansą stanął Marcin Piec, który otrzymał długie crossowe podanie od Radosława Rakocińskiego. Tym jednak razem Piec nie zdołał pokonać obrońcy, który wybił mu futbolówkę spod nogi. Doskoczył Paweł Cierech, ale huknął na wiwat. Chwilę później Piec dośrodkował, ale w zamieszaniu podbramkowym nie zdołał oddać strzału Maciąg. Większość akcji multicolores za sprawą Tomka Przybylskiego i Pawła Cierecha inicjowana była prawą stroną. Duże zagrożenie w polu karnym stanowił strzelec pierwszej bramki. Zespół z Przylepu oddał pierwszy groźny strzał dopiero w 31 min. Wojciech Zawistowski uderzył z dystansu, ale piłkę bez problemów obronił Kamil Duchnowski. W 35 min. po ładnej wrzutce Przybylskiego w pole karne do strzału przewrotką złożył się Piezzini, ale zabrakło mocy i bramkarz gości przechwycił piłkę. W 38 min. ściągany do parteru Hubert Babicz posłał piłkę do Patryka Druchlińskiego, który wyprzedził obrońcę i sprytnym lobem pokonał wybiegającego bramkarza [od 27:10]. 

Drugą połowę Tęcza rozpoczęła spokojnie, nie podkręcając tempa. Monolitem była krośnieńska obrona. Radosław Rakociński, Bartek Woźniak i Marek Czarnowski rozbijali ataki gości na długo przed bramką Duchnowskiego. Druga linia raz za razem włączała się do ataków. W 51 min. lewą stroną zaatakował Marek Szymczak, zgrał do Pawła Cierecha, ale Czitos przestrzelił. W 55 min. aktywny Piec podał główką do Maciąga, ale strzał gracza Tęczy zablokował obrońca TS Przylep. W 57 min. kolejny gol dla podopiecznych Macieja Kulikowskiego. Lewą stroną popędził Marcin Piec, wykorzystując przy tym wyższe wyjście defensywy. Strzelił wprost w bramkarza gości, który odbił piłkę przed siebie piłkę, ale w sukurs koledze pospieszył Paweł Cierech. Czitos pojawił się przed bramką niczym jastrząb i mocnym strzałem po ziemi wpakował piłkę do bramki [od 1:04:00]. Trzeci zespół IV ligi z minuty na minutę tracił chęci i motywację. W 60 min. Cierech odegrał do Pieca, ale krośnieński w dogodnej sytuacji spudłował. Goście długo budowali swoje ataki, ale przede wszystkim razili nieskutecznością i brakiem pomysłu. W 77 min. wynik meczu ustalił Marek Szymczak [od 1:24:15]. Młody zawodnik Tęczy otrzymał piłkę od Wozia, czyli Bartka Woźniaka i niby strzałem, niby dograniem zmylił bramkarza. Goalkiper był prawdopodobnie zasłonięty, dlatego futbolówka całkowicie go zaskoczyła. Trener krośnian dał w ostatnim kwadransie szansę gry młodym zmiennikom, a ci stanęli na wysokości zadania i już do końca nie pozwolili sobie na stratę bramki. Wysoka wygrana wicelidera to z pewnością zaskoczenie, ale gospodarze w pełni zasłużyli na trzy punkty. Szybka gra, ambitna walka, znalezienie słabych punktów rywala oraz bardzo dobra współpraca formacji okazały się kluczem do wygranej. Tęczowi zaprezentowali się solidnie i już w pierwszym spotkaniu udowodnili, że wysoka pozycja w IV lidze w pełni im się należy. Druga ważna próba czeka nasz zespół już w najbliższą sobotę. Multicolores zagrają w Zielonej Górze z liderem - Falubazem. W drugiej kolejce jesieni Tęcza minimalnie uległa zielonogórzanom 3:4. Do 85 min. krośnianie prowadzili, ale lider wyrwał trzy punkty w ostatnich pięciu minutach. Wydaje się, że nasz zespół może pokusić się o sukces, zwłaszcza, że Falubaz musiał się mocno napracować, by 2:1 pokonać Carinę Gubin. Co ciekawe, bramkę na 1:1 w tym meczu strzelił ex krośnianin - Mateusz Hałambiec. Wierzymy w miłą niespodziankę i zwycięstwo.

Dzięki pewnej wygranej z TS Przylep, a także pokonaniu Cariny Gubin przez lidera, Tęcza zwiększyła przewagę punktową nad trzecim i czwartym zespołem. Przylep traci siedem, Dąb Przybyszów dziewięć, a Carina już dziesięć punktów [TABELA]. Taki widok to sam miód. Oby tak dalej.