UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest właściciel serwisu osirkrosno.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest OSIR Krosno Odrzańskie z siedzibą przy ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: [email protected]
 2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  W związku z tym, że poprzez serwis artefakt.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.

  1. Rekrutacja pracowników
   Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane za pomocą formularza aplikacyjnego: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny, zdjęcie.
   Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.
  2. Przedstawienie oferty naszych usług
   Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
   Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

  W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę artefakt.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

 3. Pliki cookies
  Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem: https://adssettings.google.pl/authenticated.

  Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/

  Wykorzystujemy reklamy Gmail Sponsored Promotions wyświetlanie w poczcie Gmail. Kierujemy je remarketingowo, do osób odwiedzających naszą stronę, a także na podstawie słów kluczowych, które system Google dopasowuje do zainteresowań użytkowników oraz na podstawie zainteresowań – do osób, które aktywnie poszukują informacji o produktach i usługach. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam w Gmailu personalizowanych na podstawie danych osobowych, prosimy to zrobić na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated

  We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

  W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 38 miesięcy.

 4. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dostawcy usług
   Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdą Państwo w punkcie nr 3.
  2. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie.Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  3. Organy Państwowe
   Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected]

  Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

 6. Bezpieczeństwo Państwa danych
  Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
  Zobowiązujemy się do:
  • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
  • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
  • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
  • zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Hurtownia King zwycięzcą LSF

W niedzielę po raz pierwszy w historii rozegrano nieformalne Mistrzostwa Województwa Lubuskiego z udziałem przedstawicieli amatorskich lig futsalu amatorskiego. Ku miłemu zaskoczeniu organizatorów udział w nim wzięło aż dziesięciu przedstawicieli z terenu całego województwa. Ta ciekawa konfrontacja pozwoliła na "oszacowanie sił", a także na "bojowe" porównanie poziomów. Pierwszym triumfatorem rozgrywek została drużyna reprezentująca krośnieńską Meblostyl Ligę Halową - Hurtownia King.

Przygotowanie tak dużego wydarzenia sportowego, a mamy nadzieję, że i marki, nie byłoby możliwe bez pracy wielu osób, organizacji oraz sponsorów. Szczególne podziękowania należą się Danielowi Sienkiewiczowi, który podchwycił pomysł i w mig, bez katastrofy, doprowadził do jego urzeczywistnienia. Dobry kontakt z przedstawicielami lig, a także egzekwowanie terminów oraz zapisów regulaminowych miały przełożenie na wysoką ocenę Lubuskiej Superligi Futsalu. Transmisja, przygotowanie Hali Sportowo-Widowiskowej, komentarze podczas relacji na kanale YouTube, grafiki, oprawa, to zasługa pracowników OSiR - Krzysztofa Kamińskiego i Kacpra Szaciłło, a także przyjaciół Ośrodka Sportu - Tomasza Browarczyka i Dawida Gierczyńskiego.
Całą imprezę wzięli pod swoje skrzydła - Robert Skowron, Prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, a także za pośrednictwem Daniela Sienkiewicza - Polski Związek Piłki Nożnej. Wsparcia organizatorom udzielił także Prezes Podokręgu Krosno Odrzańskie LZPN - Zygmunt Orzeszko. Żaden turniej nie byłby możliwy do realizacji gdyby nie sponsorzy. Organizatorzy dziękują serdecznie: Dyrektorowi Dirks Group Krosno Odrzańskie Sebastianowi Kukurowskiemu oraz Łukaszowi Jaworskiemu, Bogdanowi Kluskowi - PSB Mrówka, Marianowi Duchowi - Ośrodek Szkolenia Kierowców, Ewie i Sylwestrowi Szymczakom - Galeria Wyposażenia Wnętrz Meblostyl, Andrzejowi i Edwardowi Horoszkiewiczom - Horex.

Zgodnie z regulaminem turnieju pierwsza faz rozgrywana była w dwóch grupach. W grupie A zmierzyły się: Hurtownia King /Krosno Odrzańskie/, Rosomak /Międzyrzecz/, Via Pontes /Gorzów Wlkp./, Piątka Siedlnica /Wschowa/, Myjnia Eco-Para /Szprotawa/. W grupie B: Stralco /Strzelce Krajeńskie/, CompuTec /Świebodzin/, Restauracja H2O & Ardeg /Zielona Góra/, Detonator Zasieki /Gubin/, KS Podmokle /Babimost/.
Już w pierwszym spotkaniu LSF zmierzyły się mocne zespoły z jak się później okazało wielkiej czwórki: Hurtownia King i Rosomak. Gospodarze po golu Patryk Szcześniaka zwyciężyli 1:0. Rosomak stracił jeszcze punkty z Myjnią Eco Para, ale ostatecznie to wojskowi zajęli premiujące awansem drugie miejsce. Do walki próbował włączyć się jeszcze gorzowski Via Pontes, ale cztery punkty zdobyte w potyczkach z Myjnią Eco Para (2:1) i Piątką Siedlnica (1:1), to było zbyt mało. Zażartą walkę o czwarte miejsce w grupie i jak najlepszą pozycję w klasyfikacji generalnej stoczyły: Piątka Siedlnica z Myjnią Eco Para. Obie drużyny urwały po punkcie wyżej notowanym przeciwnikom, a w bezpośrednim pojedynku padł remis 2:2.

Dużo ciekawiej było w grupie B. Aż trzy zespoły prezentowały niezwykle wyrównany poziom: strzeleckie Stralco, świebodziński CompuTec i zielonogórska Restauracja H2O&Ardeg. Przed ostatnimi grupowymi spotkaniami wiadomym było, że tzw. "mała tabela" premiuje dwa pierwsze zespoły. To wyraźnie podcięło skrzydła młodym piłkarzom z Zielonej Góry. W pojedynkach trójki liderów z grupy B padły następujące rezultaty: Stralco - CompuTec 1:4, Stralco - H2O&Ardeg 4:1 i CompuTec - H2O&Ardeg 1:3. Ta jedna bramka z ostatniego pojedynku przesądziła sprawę i wypchnęła H2O z turnieju. W swoim ostatnim meczu zespół ten był wyraźnie zdemotywowany, niemniej to ciekawa i perspektywiczna "paka". Mamy nadzieję, że zobaczymy ją jeszcze w rozgrywkach LSF. Niezbyt wiele do powiedzenia miały drużyny KS Podmokle i Detonatora Zasieki. Próbowały ambitnie zdobyć jak najlepszą pozycję w grupie, a co za tym idzie w klasyfikacji generalnej. Z lepszym skutkiem udało się to młodym gubinianom. W meczu bezpośrednim pomiędzy tymi zespołami padł remis 3:3. Niezłe spotkanie rozegrali piłkarze Detonatora z H2O. Mimo, że przegrywali już 0:3 udało im się doprowadzić do remisu 4:4. To jedno oczko zadecydowało, że DZ zajął ostatecznie 7 miejsce. Wynik meczu bezpośredniego w grupie B pomiędzy Stralco i CompuTec (1:4) sprawił, że ekipa ze Świebodzina zajęła I miejsce.

Wszyscy kibice ostrzyli sobie zęby na półfinały i finały. W pierwszym zagrały: CompuTec i Rosomak. Świebodzinianie objęli w 10 minucie prowadzenie, ale natychmiast odpowiedziały "rosomaki". Gdy wydawało się, że czeka nas seria rzutów karnych CompuTec, rzutem na taśmę, po golu najskuteczniejszego snajpera LSF Mateusza Świtały zdobył bramkę na 2:1. Mecz bardzo wyrównany, ale szczęście przy piłkarzach "spod Chrystysa". Przypadek? Raczej nie. W drugim meczu zmierzyli się gospodarze, Hurtownia King ze Stralco. Tym razem kingi nie dały szans przeciwnikowi i pewnie triumfowały wygrywając 3:0. Bramki zdobyli: Michał Leszczyński 2 i Patryk Szcześniak. W meczu o III miejsce Rosomak potwierdził, że jest mocnym zespołem i po 11 minutach prowadził już 3:0. Gole dla międzyrzeczan strzelili: Damian Cieciński, Radosław Pawełkiewicz i Przemysław Wawrzyszko. W odpowiedzi był tylko celny strzał Michała Kaszaraby. Pozostał finał. Dwa równe, silne personalnie z dużymi umiejętnościami zespoły. Pewnym było, że jeden błąd, jedna bramka w tym pojedynku przesądzi o końcowym sukcesie. I mimo, że mecz zakończył się wygraną Hurtowni King z CompuTec 2:0, to ten właśnie scenariusz potwierdził się. Przez większą część meczu obie ekipy dbały przede wszystkim o zabezpieczenie tyłów. Na cztery minuty przed końcową syreną gola dla gospodarzy zdobył Przemek Maciąg, co sprawiło, że goście "poszli na całość". Nie mieli innego wyjścia. W efekcie otwarcia, ale i po błędzie jednego z zawodników do pustej bramki z ponad 30 metrów trafił Patryk Szcześniak. Pelek wykonał swój "rzut" niczym Artur Siódmiak w mundialowym meczu szczypiorniaka z Norwegią. I sekund (jeden pelek) do zakończenia meczu było niemal tyle samo. Różnica wszakże była taka, że krośnianie prowadzili. Końcowa syrena i ręce uniesione ku górze w geście triumfu. Hurtownia King pierwszym, historycznym zdobywcą mistrzostwa Lubuskiej Superligi Futsalu. Gratulujemy!

Oprócz "pudła" organizatorzy przyznali także nagrody indywidualne. Najlepszym strzelcem okazał się zdobywca 7 bramek zawodnik wicemistrza, CompuTec - Mateusz Świtała. Niezwykle aktywny, ale przede wszystkim do bólu skuteczny. Drugie miejsce ex aequo zajęli: Sebastian Grabski ze Stralco i Bartek Woźniak z Hurtowni King. Niekwestionowanym królem bramkarzy był reprezentant kingów Kamil Duchnowski. Krośnianin podczas wszystkich sześciu meczów, łącznie przez 90 minut nie wpuścił żadnej bramki. Dla porównania trójka goalkiperów, która uplasowała się tuż za plecami Duchnowskiego straciła po 7 goli (bramkarze: Rosomaka, Via Pontes, Piątki Siedlnica). Najlepszym piłkarzem turnieju (MVP) został Marcin Szymański z CompuTec.
Nagrody na zakończenie imprezy wręczali: Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula, Przedstawicielka Dirks Group Dorota Stachera, Prezes Podokręgu LZPN Zygmunt Orzeszko oraz Przedstawiciel PZPN Grassroots Daniel Sienkiewicz. Warto jeszcze wspomnieć o szlachetnym geście zdobywców III miejsca - drużyny Rosomak. Zespół przekazał całą kwotę z nagrody w wysokości 500,00 zł na rzecz prowadzonej w tym dniu akcji charytatywnej - pomoc dla Grażyny Gałązki. Dziękujemy!

Turniej przebiegł sprawnie, co było zasługą wszystkich zaangażowanych w jego realizację, jak również uczestników. Podczas 24 meczów sędziowie nie pokazali żadnej żółtej kartki, uniknęliśmy brutalnych fauli, niesportowej gry, kontrowersji. Dzięki transmisji prowadzonej w internecie arbitrzy trzykrotnie mieli okazję skorzystać z wideo weryfikacji VAR. Losowanie i wszystkie mecze można wciąż oglądać na kanale YouTube. Wszystkie wyniki, składy, strzelcy bramek, tabele oraz klasyfikacja dostępne są na podstronie SUPERLIGI. Główny organizator - Ośrodek Sportu i Rekreacji ma nadzieję na kontynuację Lubuskiej Superligi Futsalu. Wszystko zależy od naszych partnerów, ale także od samych drużyn i organizatorów regionalnych lig futsalu amatorskiego. Jak widać współpraca ze szczyptą dyscypliny i dobrego przygotowania może przynieść ciekawy turniej. Turniej, który jak mamy nadzieję będzie prestiżową Lubuską Futsalową Ligą Mistrzów z pełną reprezentacją.